Fastighetsegionrådet Charlotte Broberg, (M).

Dråpslag mot branschen: Räknar med hälften distansjobb

Region Stockholm är en av de största hyresgästerna inom tullarna. FV kan nu berätta att Region Stockholm nu kraftigt bantar sin lokalförhyrningen efter att man ändrat strategi under pandemin. Man räknar med hög andel distansjobb, uppemot 50 procent, även framöver. Region Stockholm lämnar en stor förhyrning som inte ersätts alls.

Region Stockholm har sagt upp lokaler om ca 7.000 kvm i Hagastaden sedan tidigare, total yta som lämnas är ca 12 700 kvm i Hagstaden hos Atrium Ljungberg, på Norra Stationsgatan och Hälsingegatan. Målet har varit att flytta till Kungsholmen för att komma närmare regionens andra verksamheter.

Nu är det klart att Region Stockholm samlokaliserar verksamheten med de som redan finns i förhyrningen om 35,900 kvm som man har hos AFA Fastigheter.

Det blir alltså ingen ytterligare förhyrning, eller ersättningsyta, alls. Förändrade arbetssätt under pandemin har ändrat kriterierna.

– Vi räknar med att de anställda i framtiden kommer att jobba på distans två till tre dagar i veckan. Folk kommer att jobba mer hemma än tidigare. Flexibiliteten kommer även att bidra till att vi blir en attraktivare arbetsgivare, säger Charlotte Broberg, (M), fastighets- och serviceregionråd, till Fastighetsvärlden.

Framöver kommer alltså cirka 3.000 personer (anställda och konsulter) samlokaliseras på samma lokalyta där tidigare omkring 2.300 personer funnits.

– Det kommer att ske anpassningar av lokalerna och en övergång till ett behovsanpassat arbetssätt. Det kommer till exempel även behövas fler mötesrum och andra förändringar i lokalerna. Det kommer att bli ett mer effektivt lokalutnyttjande. Genom samlokaliseringen kan vi även effektivisera verksamheterna. Det blir en stor besparing som medför att vi istället kan lägga pengar på kärnuppgifterna sjukvård och kollektivtrafik, säger Charlotte Broberg.

Medarbetarna kommer att gå från ett skrivbord per person, till att nyttja gemensamma ytor vid behov, så kallat behovsanpassat arbetssätt.

De är serviceförvaltningen vid Region Stockholm som flyttar från Hagastaden till lokalerna i Lindhagensområdet.

Under de senaste åren har Region Stockholm flyttat flera verksamheter till gemensamma lokaler i Lindhagensområdet och då utökat sin förhyrning där, bland annat hälso- och sjukvårdsförvaltningen, regionledningskontoret, SLL. Internfinans, tillväxt- och regionplaneförvaltningen (ingår numera i regionledningskontoret) och patientnämndens förvaltning

finns samlade i lokalerna där. De förhyrningar som berörs på Kungsholmen är Lindhagensgatan 98 där det kommer att krävas mindre anpassningar av lokalerna och på Lindhagensgatan 100 där det krävs en större renovering. Även på Lindhagensterrassen 1 kommer det att behövas diverse anpassningar av lokalerna, bland annat för att skapa fler mötesrum.

Nuvarande hyresavtal med AFA Fastigheter i Lindhagensområdet löper till 30 september 2031.

Kontraktet i Hagastaden löper till 31 december 2021 för 7.000 kvm och under 2022–2025 lämnas resterande lokaler.

Vid Region Stockholm ser man även flera positiva miljökonsekvenser som en följd av samlokaliseringen och det nya beslutet. Det är en mindre yta som behöver värmas upp, det behövs färre resor mellan de olika enheterna och även ett minskat resande om arbetet förläggs till kontoret 2-3 dagar i veckan och på distans 2-3 dagar i veckan. En mindre utökning av lokalerna i Lindhagensområdet kommer ske genom en utökning av omklädningsrum, cykelparkeringar och förråd.

Fastigheten Gångaren 15 på Lindhagensgatan 98 ägs av AFA Fastigheter.Den är byggd 2001och innehåller 11.300 kvm lokaler plus tre källarplan.
Fastigheten Gångaren 14 på Lindhagensgatan 100 ägs även den av AFA Fastigheter. Kontorsfastigheten är uppförd 1998. Den innehåller 13.100 kvm lokaler plus källare med garage.
Gångaren 19 på Lindhagensterrassen 1 är uppförd 2007. Det är den tredje fastigheten som Region Stockholm hyr av AFA Fastigheter i området. Totalt äger AFA Fastigheter fem fastigheter i närområdet. Gångaren 19 innehåller 10.500 kvm lokaler samt källarplan och garageplatser.Bilder: AFA Fastigheter.

Fler Nyheter från förstasidan

Lista: Så många åker bolagen till Almedalsveckan

I många fall något färre deltagare. Ett stort bolag nobbar helt.

SBB rusade – steg med 20%

Uppåt på börsen under torsdagen.

Randviken säljer för 490 mkr

23.000 kvm och hyresintäkter på 26,4 mkr/år.

SBB ökar säljtakten – avyttrar för hela 860 mkr

Avyttrar fyra fastigheter till två aktörer,

Hon blir ny vd för 67-miljarderbolag

Välkänd person blir vd för bolag med 28.000 bostäder.

Vill stoppa kriminella i fastighetsbanschen

Affärer ska kunna stoppas. Morgan Johansson: ”Den svenska fastighets­marknaden kan enkelt utnyttjas av den organiserade brottsligheten”.

Realplay

Online på väg att möta offline

Den vanliga butikshandeln upplever något av ett uppsving just nu. E-handeln kommer dock mer än dubblas fram till 2030 tror experter. Men ska det ske genom hemleveranser, ombud, boxar eller olika hybridformer?

Hoppar av skolköp från Sisab

”Försvårar för planeringen av finansieringen”.

Nye Åhlénsägaren: ”Dags att tänka över hyresnivåerna”

Åhléns nya storägare Ayad Al Saffar i FV-intervju om expansionsplaner, vägen till framgång, hyresnivåer och om sen på att äga fastigheter.

Wonna I de Jong förvärvar stort på Östermalm

Miljardaffär med stor fastighet.

Miljardköper igen efter nya hotläget – Balderbolag säljer

Har ägt sedan 2014. Fastighetsvärdet upp 167 procent på åtta år.

Klassiska Gondolen byter ägare

Renoveras och öppnar på nytt nästa år. Lallerstedt lämnar. Klart med ny aktör.

Beskedet: Grönan byggs ut

Ökar nöjesparkens yta med 20 procent.

Köper 10.000 kvm i Helsingborg

Fastighet som ligger i Väla.

Tillbaka till förstasidan