Johanna Skogestig, vd vid Vasakronan.

Smådeppiga siffror från starkt Vasakronan

Hyresintäkterna för Vasakronan minskade med en procent 2020 jämfört med 2019. Nettouthyrningen uppgick till –18 mkr (426). Vakansgraden har ökat från 5,9 till 8,1 procent. Resultat före värdeförändringar och skatt minskade till 3.577 mkr (4.921). Vd Johanna Skogestig varnar även för att dra förhastade slutsatser kring det framtid behovet av kontorslokaler.

Johanna Skogestig, vd Vasakronan, kommenterar bolagets bokslut för 2020 med följande:

– 2020 präglades av Covid-19 och blev ett år som inget annat. Hittills har pandemin gett begränsade effekter på vår verksamhet och vi levererar fortsatt ett stabilt resultat. Ännu är det för tidigt att dra några slutsatser om de långsiktiga effekterna. Vårt erbjudande är dock starkt, räntorna är fortsatt låga och våra projekt kommer att bidra med ökade hyresintäkter allt eftersom de blir inflyttade. Det borgar för stabilitet och god intjäning även den kommande perioden.

Nyckeltalen från 162 miljardersbolaget Vasakronan:

 • Hyresintäkterna uppgick till totalt 7 006 mkr (7 040). I ett jämförbart bestånd var minskningen 1 procent (7). Till följd av pandemin har intäkterna påverkats negativt om totalt 139 mkr avseende lämnade hyresrabatter, hyreslättnader, reserveringar för osäkra hyresfordringar samt minskade parkeringsintäkter.
 • Nyuthyrningar har gjorts av 119 000 kvadratmeter (220 000) med en årshyra på 535 mkr (982) och nettouthyrningen uppgick till –18 mkr (426)
 • Omförhandlingsresultatet uppgick till 7,3 procent att jämföra med 11,8 procent föregående år
 • Uthyrningsgraden uppgick till 91,9 procent (94,1) vid årets utgång. Vakansen om 8,1 procent förklaras till 2,0 procentenheter (1,6) av vakans i pågående projekt och utvecklingsfastigheter
 • Driftöverskottet uppgick till totalt 5 189 mkr (5 207). I ett jämförbart bestånd var utfallet i nivå med föregående år
 • Resultat före värdeförändringar och skatt minskade till 3 577 mkr (4 921). Förändringen förklaras främst av ett lägre resultat från joint ventures, –219 mkr (1 105), till följd av minskad förväntad byggrättsvolym
 • Värdeförändring på fastigheter uppgick till 1 083 mkr (13 270), vilket motsvarar en värdeförändring på 0,8 procent (9,7).
 • Fastighetsbeståndets värde uppgick vid periodens utgång till 162 420 mkr (156 071)
 • Värdeförändring på derivat uppgick till 167 mkr (–881) framförallt till följd av sjunkande långa marknadsräntor i Norge
 • Resultat efter skatt uppgick till 3 714 mkr (13 909)
 • En vinstutdelning om 2 000 mkr (3 000) för verksamhetsåret 2020 föreslås årsstämman

Under året genomfördes omförhandlingar av 315 000 kvadratmeter (306 000) motsvarande en årshyra på 977 mkr (1 030). Omförhandlingsresultatet för hyreskontrakt relaterat till kontor uppgår till 11,9 procent (14,9). Av de kontrakt som har varit föremål för omförhandling under perioden med tillägg för omflytt inom beståndet har drygt 72 procent (73) valt att förbli hyresgäster hos Vasakronan.

Johanna Skogestig kommenterar även den högaktuella frågan om kontorsbehovet i framtiden:

– Med ett ökat hemarbete har den redan pågående utvecklingen mot större variation, mobilitet och digitalisering fått en skjuts och kontorsfrågan har för många blivit högaktuell. Pandemin är inte över och vi har ännu inte sett de långsiktiga effekterna. Samtidigt ska man vara försiktig med att dra snabba slutsatser baserat på en akut kris. Jag kan bara konstatera att Vasakronans erbjudande är starkt.

– Vi har fina fastigheter i marknader och lägen som efterfrågas och vi har en produktpalett som möter kundernas behov. Vi har också medarbetare med stor kunskap om sambandet mellan ett digitaliserat arbetssätt och kontorsutveckling.

– Detta i kombination med fortsatt låga räntor, ett starkt kassaflöde från både befintligt bestånd och våra projekt borgar för god intjäning även den kommande perioden. Jag ser med tillförsikt fram emot ett nytt år.

 

Fler Nyheter från förstasidan

Nära sälja på Vasagatan

Fastigheten inköptes för så lite som 8 miljoner kronor 1984.

Pangea: Mörka utsikter för fastighetssektorn

”I pågående transaktioner ser vi att de flesta köpare har sänkt sina bud med 10-20 procent, men värderingarna har ännu inte justerats”.

Saftigt minus – men M2 fick utrymme att amortera

Betydande förlust på avyttringen av aktier i Castellum.

Bilder: Så kan AL bygga ut Söderhallarna

Så kan Medborgarplatsen utvecklas framöver.

Fabege på knock med The Mauler

Hyr ut 2.400 kvm för större satsning.

16 nya butiker till Arlanda

Utbyggnad med 11.000 kvm. FV listar butikerna som öppnar i nya Marknadsplatsen.

Lättnadsrally timmen efter räntebeskedet

Kurserna för flera fastighetsbolag drog iväg rejält efter att Riksbanken lämnat sitt nya besked om styrräntans nivå. Vad hade man fruktat egentligen?

Riksbanken höjer räntan med 0,75

Många fastighetsägare nervösa. Riksbanken ger prognos för i början av 2023.

Skiften i toppen hos Vasakronan i Stockholm

Två nya toppositioner utsedda.

Skanska säljer för 600 mkr till sitt egna nya bolag

60.000 kr/kvm för nyutvecklad kontorsfastighet i centralt läge.

NREP in i Tyskland

Fokus på bostäder och logistik. Läs om det första förvärvet.

Sjunkande priser i markanvisningar

Senaste statistiken. Dessutom blir det vanligare att investerare drar sig ur markanvisningsavtal.

Affärsanalys

Lyfter av projekt i närområdet

Per Wieslander och Philip Wikén vid Svefa analyserar en affär med en större kontorsfastighet i Malmö.

Kilenkrysset i iskallt förvärv av 30.000 kvm

Förvärvar tre fastigheter i iskallt segment som blir allt hetare.

Tillbaka till förstasidan