1) Handelsplatsen. 2) Kontorshuset. 3) Nobel Center. 4) Hotellet. 5) Mälarterrassen. 6) Guldbron. 7) Vattenparken. 8) Katarinaparken. 9) Överdäckningen. 10) Bussterminal (stor yta). Karta: Fastighetsvärlden

FV-karta: Slussen invigs – men mycket återstår att bygga

På torsdag, på nationaldagen, invigs Vattentorget vid Slussen, alltså den nya sociala yta med gångbroar som skapats på vattnet mellan Gamla stan och Södermalm.
Men Slussenprojektet är långtifrån klart. Fastighetsvärlden går här igenom vad som återstår.

Annons

Av de tre projekt som pågår just nu är färdigställandet av Mälarterrassen där staden bygger tre våningar lokaler det mest iögonfallande. Atrium Ljungberg tillträder i november, främst kommer det där handla om ytor för restauranger, i en terrassering för att jämna ut nivåskillnaderna. Totalt ska det bli 7.000 kvm lokaler där de flera restauranger kommer att öppna våren 2026. De som passerar platsen idag kan se att stommen i trä kommit på plats liksom delar av taket.

Det andra betydligt större projektet som pågår är det stora bussterminalen i Katarinaberget en bit österut. Ett mindre projekt som är under färdigställande är de lokaler som byggs under Guldbron, där delar blir restaurang och en del blir kontor för Stockholms hamnar/slussdel.

Därefter återstår att överdäcka Stadsgårdsleden där det därefter ovanpå ska byggas ett kontorshus, ett Nobelmuseum samt anläggas en park. Tunneln blir totalt 400 meter varav hälften i västlig riktning är klar. Det ska även skapas en galleria och ett hotell. Mer om de fyra byggnaderna som återstår nedan.

Handelsplatsen: 17.000 kvm BTA, där det blir 8.000 kvm uthyrbar yta. I övrigt handlar det till stora delar om förbindelsegångar som länkar ihop olika delar av kollektivtrafiken. Handelsplatsen fördelas på två våningar under mark med en tredje övre våning i form av Katarinapaviljongens entré i Katarinaparken. Merparten ligger under Katarinavägen och de torg som finns i närheten. Stommen är klar och byggd av Stockholm stad. Atrium Ljungberg som bli ägare får tillgång till platsen under 2026. Målsättningen är att handelsplatsen ska öppna under 2028. Det blir fyra entréer, bland annat en via Katarinapaviljongen som ska byggas bredvid Katarinahissen.

Läs mer om handelsplatsen i en separat artikel här.

PÅ det som idag är tillfällig bussterminal ska ett kontorshus och Nobel Center byggas. Foto: Fastighetsvärlden

Kontorsfastighet: Atrium Ljungberg ska bygga ett kontorshus om cirka 7.000 kvm BTA i kvarteret Ryssbodarna, alltså framför delar av Katarinahuset. Det handlar om en triangulär byggnad i fem-sex våningar ovan mark, vilket är några våningar lägre än bakomvarande huskroppar. Bredvid, framför övriga delen av Katarinahuset, blir det ett grönområde med namnet Katarinaparken. Kontorshuset kan stå klart tidigast 2029. Några visionsbilder finns inte.

Atrium Ljungberg äger för övrigt samtliga tre fastigheter som finns längs Stadsgårdsleden idag, Katarinahuset (Tranbodarne 11), Glashuset (borgmästaren 1) och Sjömansinstitutet Tranbodarne 13) – totalt 55.000 kvm lokaler.

Nobel Center: Efter att planerna på Blasieholmen föll efter en politisk uppgörelse ska  Nobel Center byggas framöver Glashuset i riktning mot Sjömansinstitutet.
Nobelstiftelsen räknar med att få tillgång till platsen i slutet av 2027 och att Nobel Center kan öppna 2031. FV har tidigare berättat om att lokalytan är på cirka 15.000 kvm, vilket är 40 procent mindre än i det ursprungliga förslaget för Blasieholmen. Planen för museet där var att det skulle öppna i december 2018.

Några visionsbilder finns inte, men det är samma världskände arkitekt som ritar som stod bakom förslaget på Blasieholmen, alltså David Chipperfield Architects.

Hotellet: Centria ska bygga ett hotell direkt ovanpå tunnelbaneuppgången vid torget. Det handlar om fastigheterna Södermalm 7:87 och Ormen 9. Tidigare har både Atrium Ljungberg och Peab planerat hotell på platsen, men backat ur. Centria äger sedan tidigare grannfastigheten med Hotell Franz och räknar med att kunna addera 94 rum till dagens 48. Totalt 4.650 kvm nybyggnad och 1.500 kvm ombyggnation. Oklart när hotellet kan stå klart.

Projektet Slussen har ersatt den anläggning som fanns där från 1935 – och målet har varit att bland annat tillföra stadsliv. En idétävling tog sin form i början av 90-talet.

Kommunfullmäktige fattade genomförandebeslut för Slussen den 21 juni 2010. Några år in på 2030-talet kan det stora stadsutvecklingsprojektet stå klart – troligen då som ett av de mest komplexa som genomförts i landet.

Så här blir det nya hotellet vid Slussen. Illustration: Marge
Det nya hotellet byggs ovanpå den tidigare huvudingången till t-banan, där det idag främst finns byggbaracker. Foto: Fastighetsvärlden
Visionsbild inifrån ett framtida Nobel Center. Det nya huset för vetenskap, kultur och dialog ska byggas längs Stadsgårdskajen vid Slussen i Stockholm. Illustration: TMRW
Så här ska Slussenområdet se ut när det är klart, några år in på 2030-talet. Illustration: White Arkitekter
Så här såg det ut i området den 3 juni. Mälarterrassen sticker upp en våning vid Katarinavägen och Södermalmstorg. Nere från vattnet är byggnaden tre våningar hög. Foto: Fastighetsvärlden
Ännu en bild över området från 3 juni. Här syns den breda öppning i Mälarterrassen där trappan ner till vattnet kommer att finnas. Foto: Fastighetsvärlden
Här syns trappan nerefrån. Målet är att den ska öppna 2025-2026, något tidigare än byggnaderna som utgör Mälarterrassen. Foto: Fastighetsvärlden
Mälarterrassen växer fram som ett nytt landmärke som ska bidra till att jämna ut höjdskillnaderna vid Slussen. Foto: Fastighetsvärlden
Så här ska det se ut när det är klart.
Finansborgarrådet Karin Wanngård (S) är en van ”slussare”. Hon har erfarenhet från bland annat Göta kanal. Foto: Fastighetsvärlden
Vattentorget länkar samman Södermalm och Gamla stan. Illustration: DBOX/Foster + Partners
Konstinstallation under Guldbron. Foto: Fastighetsvärlden
Här finns bland annat kanonkulor och glas som man hittade i samband med utgrävningarna för att bygga nya Slussen. Foto: Fastighetsvärlden
Bussterminalen i Katarinaberget. Illustration: LINK Arkitektur
Den nya bussterminalen. Illustration: SL
Längs Norra slusskajen blir det gradänger av granit, i det bästa solläget. Illustration: White arkitekter
Vattentorget är tänkt att bli en lika trevlig plats sommartid som vintertid. Illustration: White arkitekter
Under Guldbron har det byggts några lokaler, för verksamheter och några restauranger. Foto: Fastighetsvärlden
Atrium Ljungbergs båda kontorsfastigheter, Glashuset och Katarinahuset. Framför det förstnämnda byggs The Nobel Center och framför det sistnämnda ett lägre kontorshus. Foto: Fastighetsvärlden
Katarinaparken, mellan Katarinavägen och Atrium Ljungbergs nya kontorshus. Parken beräknas vara klar 2028. Omkring 100 träd av olika slag kommer att planteras i nya Slussen. Illustration: White

Missa inte! Köpcentrum & Butiker 2024

Den 11 september är det dags för Fastighetsvärldens heldagsseminarium Köpcentrum & Butiker 2024. Seminariet äger rum på Grand Hôtel, Stockholm.

Se fullständigt program och möjlighet till anmälan här.

Fler Nyheter från förstasidan

JM säljer för halv miljard

Säljer i utvecklingsområde i 08-regionen.

Capman köper projekt om 289 bostäder

Genomför stor forward funding-affär. Läs FV:s bedömning av priset.

Ansöker om konkurs för 27 enheter – över 100.000 kvm

Kraftig offensiv de senaste åren.

Slutspurt för finansieringen av Sveafastigheter

Förberedelser för att sälja eller notera.

Klart med hotell i Hagaparken

”Denna hotellanläggning har en enorm potential”.

Ikea öppnar i MoS

Hyr hela 2.500 kvm. FV berättar var den nya butiken hamnar.

Northvolt skrotar fabriksplanerna i Borlänge

Vill sälja marken om 900.000 kvm som köptes av Stora Enso 2022.

SLP köper för 204 mkr

Fastigheten har en total markyta om 72.000 kvm, varav 70 procent får bebyggas.

Heba förvärvar av Slättö för kvarts miljard

Förvärvar i vattennära läge.

Köper 44.000 kvm av Corem

Planerar att riva och bygga nytt på spekulation.

Stjärnkockar tar över hela Birger Jarlspassagen

Lägger beslag på hela 750 kvm för sin satsning.

Miljardköper Bromma Blocks – för halva priset

Kraftig värdenedgång från tidigare affär och från årsskiftet. En av Stockholms största handelsplatser. FV berättar om den skyhöga yielden.

Säljer på Norr Mälarstrand

Avyttrar ytterligare en fastighet på Kungsholmen.

Citybox öppnar första i Sverige – vill expandera

Citybox första hotell i Sverige blir kedjans minsta och ”mörkaste”. Läs om kedjans framtidsplaner.

Tillbaka till förstasidan