SLP når miljömål i förtid

SLP har uppnått målet om 50 procent miljöcertifierad uthyrningsbar yta. Målet är satt till slutet av 2025.

Annons

SLP bedriver kontinuerligt ett arbete med att energieffektivisera och miljöcertifiera fastigheter för att öka driftsnettot och minska klimatavtrycket. Arbetet har varit framgångsrikt och löpt över förväntan. Vilket bland annat resulterat i att SLP redan nu har nått målet om 50 procent miljöcertifierad uthyrningsbar yta enligt Miljöbyggnad iDrift Silver eller motsvarande, som var satt till utgången av 2025. Andelen miljöcertifierad yta vid utgången av 2023 var 25 procent.

Som tidigare kommunicerats har ett flertal av hållbarhetsmålen satta till 2025 redan uppfyllts. Tidigare i år uppnåddes målen gällande att andelen hållbara lån ska utgöra minst 70 procent av den totala finansieringen, samt att installerad effekt i solceller ska överstiga 15 MW.

– Det är väldigt glädjande att vi redan nu når ytterligare ett av de hållbarhetsmål som vi har satt till utgången av 2025. Att 50 procent av den uthyrningsbara ytan nu är miljöcertifierad är en direkt följd av det aktiva arbete som vi bedriver med att förbättra hållbarhetsprestandan i vårt fastighetsbestånd, säger Tommy Åstrand, vd på SLP.

SLP arbetar med certifiering vid nyproduktion och vid förädling av befintliga fastigheter. Genom miljöcertifiering kvalitetssäkras byggnader av tredje part som intygar att de bland annat har låg miljö-och klimatpåverkan.

SLP:s hållbarhetsramverk revideras vartannat år varpå nya målsättningar antas från och med 2025.

Fler Nyheter från förstasidan

”Det är en enorm hyresförlust och stor skada”

Drabbad fastighetsägare berättar för Fastighetsvärlden om vad som händer nu, efter raset utanför Stenungsund.

Logistea dubblar till 13 miljarder

Framstående fastighetsinvesterare storägare i båda. Zuckerman till FV: ”Matchar varandra oerhört väl”.

Bildextra: Höghus tar plats i ny stadsdel

Utökar med 189 lägenheter. Byggnaderna blir 19, 16 och 7 våningar höga.

Västerås köper stationshuset av Jernhusen

Västeråsbolaget VCAB köper Jernhusens 51 procent.

SPG, Oslo

Köper FutureBuilt-projekt

Cirkulärbostadsprojekt som innefattar 240 bostäder.

Ny skola i Stockholm blir inte av

Behovet av skolplatser sjunker kraftigt – då läggs planen på grundskola och idrottshall ner.

Hyr ut 3.600 kvm

Det noterade bolaget tappar även två hyresgäster.

Bygger nytt i Solna

Smått historiskt besked.

Får toppjobb av regeringen

Ska leda Sverige till spets.

Logistik-vakanser dubblats – stabilare framöver

Se utvecklingen i 14 heta delmarknader i Stockholms- och Göteborgsområdet.

Bryter avtal om polishus i norrort

Andra tappade projektet under 2024.

Liljewall, Malmö, EON.

Bilder: Så blir Malmös nya landmärke

70 meter hög vattentank i Norra hamnen. Liljewall vann arkitekttävling.

Nrep miljardköper från Skanska

Drygt 20.000 kvm ingår i transaktionen.

Tillbaka till förstasidan