SLP köpt för en miljard i år – redo för nya förvärv

Under det första halvåret har SLP, via flera affärer, förvärvat en sammanlagd yta om 92.500 kvm till med ett fastighetsvärde uppgående till cirka 1.050 miljoner kronor. Fler köp kan vänta, framgår det av delårsrapporten.

Annons

Vd Tommy Åstrand:

– Belåningsgraden vid kvartalets utgång uppgick till 47 procent och räntetäckningsgraden för kvartalet uppgick till 2,9 gånger. Med säkerställd bankfinansiering och en tillgänglig likviditet om cirka 1.350 miljoner kronor har vi en stabil finansiell grund att stå på, vilket möjliggör fortsatta förvärv och investeringar. Vi fortsätter att arbeta systematiskt och levererar på vår affärsidé att förvärva, förädla och förvalta logistikfastigheter med hållbarhet i fokus. Med vår lagda strategi och proaktiva arbete har vi goda möjligheter att expandera och bibehålla en hög förvärvstakt samtidigt som vi driver lönsam förädling. Sammanfattningsvis är vi väl positionerade för att ytterligare stärka vår roll som en betydande och aktiv aktör på den svenska marknaden för logistikfastigheter.

SLP:s nyckeltal för första halvåret:

 • Hyresintäkterna ökade med 19% och uppgick till 335 mkr (280).
 • Driftsnettot ökade med 23% och uppgick till 286 mkr (232).
  Förvaltningsresultatet ökade med 26% och uppgick till 182 mkr (145).
 • Resultat per aktie uppgick till 1,45 kr (0,65).
 • Substansvärdet (NAV) per aktie ökade under perioden med 7% och uppgick till 26,97 kr.
 • Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter om 217 mkr (22).
 • Hållbar finansiering uppgick vid periodens utgång till 4 084 mkr (2 166), motsvarande 72% (45) av låneportföljen. I maj uppnåddes målet om 70 procent hållbar finansiering i förtid.
 • Vid ingången av 2023 sattes målet att 70 procent av finansieringen skulle vara hållbar senast 2025.
 • Installerad effekt i solcellsanläggningar uppgick vid periodens utgång till 16,3 MWp (7,4).
 • Beslut om revidering av finansiella riskbegränsningar avseende belåningsgrad från 60% till 55% och soliditet från 35% till 40%.
 • Sex fastigheter, varav en byggrätt, har förvärvats och tillträtts med en uthyrningsbar yta om 81,5 tkvm och ett fastighetsvärde om 843 mkr (1 003).
 • Ett nybyggnationsprojekt har tillträtts med en uthyrningsbar yta om 11 tkvm och ett fastighetsvärde om 208 mkr.
 • Avtal har tecknats med befintlig hyresgäst om tillbyggnation om 3 tkvm. Det nya fullt indexerade hyresavtalet börjar löpa från 1 maj 2025 med en löptid om 11 år, vilket innebär en förlängning om drygt 10 år. Avtalet är villkorat av att bygglov erhålls.
 • Nettouthyrningen uppgick till 21,6 mkr (9,1).

Fler Nyheter från förstasidan

Mest lästa på sajten – minns du de stora nyheterna

Ett händelserikt första halvår inom fastighetsbranschen. FV listar de 24 mest lästa artiklarna.

NCC och Liseberg i avtal för återuppbyggnad

Nytt datum för öppning av Oceana. Läs om planerna.

Corem tillförs miljard

Beslut om en riktad nyemission.

Lyssna på fastighetspoddar i hängmattan

FV tipsar om några olika intressanta poddar.

Grönt ljus för Stordalens nya hotell

Nytt hotell längs ostkusten.

Oscars framtida klenod försatt i konkurs

Inköptes med stora projektplaner. Strax utanför tullarna i Stockholm.

NCC kopierar Skanska – helt ofrivilligt

Investerat nästan 10 miljarder. FV berättar om läget för de olika kontorsprojekten.

Castellums vd: ”Vi känner en spirande optimism”

Positiv nettouthyrning och ett driftsöverskott som ökar med 5,2 procent.

Klarabo och Diös i byte

Fyra fastigheter ingår. Totalt drygt 200 miljoner kronor.

Selins jättefängelse blir ännu större

Ett fåtal av landets anstalter har privat fastighetsägare.

Corem nu långt över hälften i segt och spektakulärt

Investeringar om hela 3 miljarder kronor mitt på Manhattan. Har möjligheter för ett tredje stort projekt. Läs om hyresnivåerna.

Kuylenstierna säljer allt

Valt att gå med på kravet.

Catena avyttrar för 600 mkr

Avyttrar fastighet om nästan 50.000 kvm lokaler.

Här finns Stockholms takbarer

Mat och dryck på stadens hustak har blivit en allt vanligare syn i Stockholm. Fastighetsvärlden har listan på var både gamla och nya takbarer.

Tillbaka till förstasidan