SLP förlänger och bygger ut i Helsingborg

SLP har förlängt avtal på 10 år med två hyresgäster i Helsingborg. Fastigheten har sedan förvärvet 2022 utvecklats av SLP som nu också ska utökas med en tillbyggnation om 3.000 kvm.

Annons

SLP förvärvade fastigheten Ackumulatorn 1 i Helsingborg i december 2022 och sedan förvärvstidpunkten har ett stort antal åtgärder vidtagits i syfte att förädla fastigheten och därmed öka fastighetens driftsnetto. Bland annat har investeringar gjorts i ny ventilation, elbilsladdare och solceller.  På grund av det har fastigheten både miljöcertifierats och kvalificerats för hållbart lån.

Den nuvarande byggnaden på fastigheten, som är fullt uthyrd, uppgår till 15.600 kvm där merparten hyrs av två hyresgäster. Nu kommer delar av en byggrätt på fastigheten nyttjas då avtal tecknats med en av de befintliga hyresgästerna om tillbyggnation. Byggnaden kommer utökas med 3.000 kvm, varav 2.500 kvm kyld yta och 500 kvm kontor. I samband med tillbyggnaden kommer även ombyggnation ske av befintlig kyld yta vilket kommer sänka driftskostnaderna för SLP.

Det nya fullt indexerade hyresavtalet börjar löpa från 1 maj 2025 med en löptid om 11 år, vilket innebär en förlängning om drygt 10 år och en framtida årshyra om 7,5 mkr. Hyresökningen samt lägre fastighetskostnader beräknas ge en driftsnettoförbättring för SLP om cirka 5,5 mkr årligen.

Projektet kommer ske i etapper och beräknas vara slutfört per april 2026. Den totala investeringen uppgår till cirka 65 mkr. Avtalet är villkorat av bygglov erhålls.

– Vi är mycket nöjda med den förädlingsresa vi gjort såhär långt med denna fastighet. Dessutom finns ytterligare byggrätt kvar att växa vidare på. Vår affärsidé bygger på att skapa värdetillväxt genom löpande förädling av logistikfastigheter i Sveriges mest attraktiva logistikpunkter, säger Tommy Åstrand, vd på SLP i en kommentar.

Fler Nyheter från förstasidan

JM säljer för halv miljard

Säljer i utvecklingsområde i 08-regionen.

Capman köper projekt om 289 bostäder

Genomför stor forward funding-affär. Läs FV:s bedömning av priset.

Ansöker om konkurs för 27 enheter – över 100.000 kvm

Kraftig offensiv de senaste åren.

Slutspurt för finansieringen av Sveafastigheter

Förberedelser för att sälja eller notera.

Klart med hotell i Hagaparken

”Denna hotellanläggning har en enorm potential”.

Ikea öppnar i MoS

Hyr hela 2.500 kvm. FV berättar var den nya butiken hamnar.

Northvolt skrotar fabriksplanerna i Borlänge

Vill sälja marken om 900.000 kvm som köptes av Stora Enso 2022.

SLP köper för 204 mkr

Fastigheten har en total markyta om 72.000 kvm, varav 70 procent får bebyggas.

Heba förvärvar av Slättö för kvarts miljard

Förvärvar i vattennära läge.

Köper 44.000 kvm av Corem

Planerar att riva och bygga nytt på spekulation.

Stjärnkockar tar över hela Birger Jarlspassagen

Lägger beslag på hela 750 kvm för sin satsning.

Miljardköper Bromma Blocks – för halva priset

Kraftig värdenedgång från tidigare affär och från årsskiftet. En av Stockholms största handelsplatser. FV berättar om den skyhöga yielden.

Säljer på Norr Mälarstrand

Avyttrar ytterligare en fastighet på Kungsholmen.

Citybox öppnar första i Sverige – vill expandera

Citybox första hotell i Sverige blir kedjans minsta och ”mörkaste”. Läs om kedjans framtidsplaner.

Tillbaka till förstasidan