Slakten på Tornet har börjat

Det är en mycket osentimental ny strategi som slagits fast för Tornet. Den lyder kort och gott: avyttring av samtliga tillgångar. Någon annan strategi var egentligen inte att vänta då de nya huvudägarnas intåg i Tornet byggde på en slaktkalkyl. Vad som händer närmast är att aktieägarna får en mycket hög utdelning, 127 kronor per aktie, totalt 3285 mkr. Fokus för i år är avyttring av färdigutvecklade tillgångar, bostäder och dotterbolaget Malmstaden eller en betydande del därav.Den nya strategin innebär inte att Tornet ska ”toksälja” utan avyttringarna ska ske vid den tidpunkt som bedöms optimal för respektive tillgång med avseende på kassaflöde och rådande marknadsförutsättningar. För att effektivisera administrationen och arbetet med försäljning kommer dessutom koncernens organisationsstruktur att ses över. Den nya strategin innebär också att bolaget sett om sin finansiering. Mycket kapital skickas tillbaka till aktieägarna och soliditeten i bolaget sänks. Aktieägarna kommer därmed få en mycket god avkastning på eget kapital. Tornets tillgängliga kreditlimit ökar till 15,8 miljarder kronor, en ökning med 2,2 miljarder kronor jämfört med tidigare tillgänglig limit. Återbetalningen är kopplad till affärsplanen med stor flexibilitet för att hantera eventuella förändringar i affärsplanen. Den genomsnittliga räntenivån efter refinansieringen är 5,85 procent inklusive periodiserade avgifter för refinansieringen. Räntenivåerna är bundna med en genomsnittlig bindningstid på 23 månader. Baserat på balansräkningen per den 31 mars 2004 och med hänsyn tagen till den föreslagna utdelningen uppgår soliditeten till 13,5 procent och eget kapital per aktie till 95 kronor proforma.

Fler Nyheter från förstasidan

Så blir Corems nya mitt i Stockholm

Projektet, efter det överraskande köpet, är snart i mål.

Grand blir större

Expanderar efter uppgörelse med Handelsbanken.

FV Quiz

FV-Quiz: Vad kan du om Gamla stan?

Vad kan du om den lilla och exklusiva stadsdelen?

Colliers är i mål med förvärvet av Pangea

Arvius: ”Styrkan i sammanslagningen är enorm”.

Panattoni: ”Vi ska bygga 250.000 kvm varje år”

Fredrik Jagersjö Rosell: ”Det har ingen gjort tidigare”.

Hans Eliasson: ”Det vänder om ett år”

En handfull experter om framtiden. ”Onödiga bolag”  ”Kommer haverera”  ”Inget blodbad”  ”Wash out”.

Blixtaffär bäddade för större avyttring för SBB

Brookfield vill öka i Sverige. Den kanadensiska jätten berättar mer för FV.

Storbank: ”Vi har ingen röd lista”

Flera varningar.

Tar över Hernö Gins hotell

Stordalen: ”Det här blir ett unikt hotell på en fantastisk plats”.

Nykomlingar på börsen i affär med varandra

Sex fastigheter för drygt 400 miljoner kronor byter ägare.

Säljer skrapan Sthlm 01

Priset motsvarar 87.000 kr/kvm.

Misslyckat aktiebyte hos Oscar Properties

Starkt negativ kursutveckling omöjliggjorde planen.

Klart: SBB i mål med affär om 22 mdr – årets största

Ny köpare steg in i affären. Läs om vad som ingår. Oklart kring rabatt eller premium.

”Vi måste göra mycket bättre än hittills”

Tidigare toppolitiker som nu har tung roll inom fastighetsbranschen.

Tillbaka till förstasidan