Johanna Skogestig, vd Vasakronan. Foto: FV

Skogestig: ”Hög efterfrågan på lokaler av högsta kvalitet”

Vasakronan redovisar ett starkt första kvartal. Vakansgraden har sänkts, hyresavtal omförhandlats till högre nivåer, men inte med lika hög uppjustering som tidigare. Fastighetsvärdet är 185 miljarder kronor.

Vasakronans nyckeltal: 

 • Hyresintäkterna ökade med 5 procent (3) och uppgick totalt till 1.902 mkr (1.818).
 • I ett jämförbart bestånd ökade hyresintäkterna med 3 procent (0).
 • Nyuthyrningar har gjorts av 44.000 kvadratmeter (18.000) med en årshyra på 260 mkr (78). Nettouthyrningen uppgick till 125 mkr (-154) för kvartalet.
 • Prisförändringen vid omförhandlingar uppgick till i genomsnitt 7 procent att jämföra med 16 procent föregående år. Totalt har omförhandlingar motsvarande en årshyra om 285 mkr (344) genomförts under kvartalet.
 • Uthyrningsgraden vid periodens slut uppgick till 91,8 procent (91,5).
 • Av vakansen förklaras cirka 1,4 procentenheter (1,8) av vakanser i pågående projekt och utvecklingsfastigheter. Oräknat dessa vakanser är således uthyrningsgraden 93,2 procent (93,3).
 • Driftöverskottet ökade med 5 procent (4) och uppgick totalt till 1.400 mkr (1.333).
 • I ett jämförbart bestånd ökade driftöverskottet med 3 procent (0).
  Resultat före värdeförändringar och skatt ökade till 1.084 mkr (1.011).
 • Värdeförändringen på fastigheter uppgick till 2.922 mkr (1.638), vilket motsvarar en värdeökning på 1,6 procent (1).
 • Värdeförändringen förklaras framförallt av sänkta avkastningskrav.
 • Fastighetsbeståndets värde uppgick vid periodens utgång till 185.034 mkr (164.819).
 • Värdeförändringen på finansiella instrument uppgick till 901 mkr (266) till följd av uppgång i längre marknadsräntor.
 • Resultat efter skatt uppgick till 3.895 mkr (2.313).

Johanna Skogestig, vd Vasakronan:

– Vi gör en bra start på året med en rad större uthyrningar i Stockholm city och Malmö. Den uppåtgående trend vi såg under fjärde kvartalet 2021 håller i sig och hyresmarknaden går stark. Efterfrågan på kontor och lokaler av högsta kvalitet i de bästa lägena är fortsatt stor. Det syns i nyuthyrningsvolymen för kvartalet.

I vd-ordet kommenterar Skogestig även inflation och materialpriser:

– Inflationssiffrorna fortsätter att stiga och vi ser prisökningar på bland annat energi och material. Samtidigt är våra hyresavtal kopplade till utvecklingen i konsumentprisindex och bidrar därför positivt. Exakt hur en ökad inflation påverkar vår verksamhet är för tidigt att säga. Det är dock tydligt att det är lönsamt att fortsätta arbetet med energieffektiviseringar och egenproduktion av el och vi har en fördel av vårt strukturerade arbete inom det området. Vi följer utvecklingen i materialpriser och det är i dagsläget svårt att göra projektkostnadsprognoser i tidiga skeden. När det gäller pågående projekt är större delen redan upphandlad och utgör därmed en begränsad risk. Klart är dock att incitamentet att fortsätta jobba med cirkulära processer har blivit ännu starkare. För Vasakronan och branschen.

Fler Nyheter från förstasidan

Kedjan lämnar Stureplan – efter bara två år

Till FV: ”Det här läget går inte längre hand i hand med strategin”.

Bildextra: Så blir nya kvarteret på Kungsholmen

Skapar 8.000 kvm kontor och 114 nya bostäder.

Lista: Norska oljefonden tappade 1.700 miljarder

Vid årsskiftet hade Oljefonden aktievärden i fem svenska bygg- och fastighetsbolag som översteg en miljard kronor vardera.

Rekordår för outlet

Den tyska satsningen i Stockholmsområdet går som tåget.

SBB stoppar projekt – underleverantör går i konkurs

”Styrelsen har sökt andra lösningar men inte lyckats” säger koncern-vd Mikael Anjou

Stänger flaggskepp i city efter endast fyra år

Världsvarumärket lägger ner stor satsning mitt på Kungsgatan.

Blankare fortsätter trycka till fastigheter

Åtta av de 100 största blankningspositionerna finns i bygg- eller fastighetsbolag. FV berättar vilka bolag som finns i fokus.

Balder lägger beslag på ännu en 08-mack

Först lyxprojekt längs Birger Jarlsgatan. Nu lite längre ut från city.

Blir ny CFO på Stenvalvet

Ytterligare en CFO byter jobb.

SEPREF: Fyra av fem spår höjda krav på direktavkastning

Karin Witalis kommenterar den senaste undersökningen.

Rekryterar chef från Wästbygg

Ska utveckla nytt bolag.

Staden säljer för 600 mkr

Tre bolag i affär med Stockholms stad.

Klart: Alm blir storägare i Aros efter strukturaffär

Stor affär med bostäder. Läs om detaljerna.

Batljans superlycka

Starkt fredag på börsen. Men ännu återstår mer än hälften…

Tillbaka till förstasidan