Den aktuella fastigheten i mitten.

Skeppsvrak och smart lösning – nu fullt uthyrt

Totalrenoveringen av fastigheten vid Kungsträdgården blev mer avancerad än väntat, bland annat hittades ett skeppsvrak. Men utvecklarna hittade även nya ytor, vilket ökar hyresintäkterna framöver. Nu är fastigheten Styrpinnen 23 fullt uthyrd och snart även helt inflyttad.

Fastighetsvärlden har besökt projektet där byggarbete fortfarande pågår på de två översta våningsplanen.

På Kungsträdgårdsgatan 18 har Riksbankens Jubileumsfond under 2019-2020 genomfört grundförstärkning och totalrenovering av sin fastighet Styrpinnen 23. Bland annat har pålar slagits ner för att garantera att den tidigare lutande fastigheten framöver ska stå rak.

Inför renoveringen tomställdes fastigheten helt, och är nu återigen fullt uthyrd. Förutom Riksbankens Jubileumsfond, som själva sitter på några lägre våningsplan i fastigheten, flyttar Café Milano, Triton (de två övestera våningsplanen) och Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen) in som hyresgäster.

Det mycket komplicerade projektet har genomförts under ledning av RED Management. Cushman & Wakefield har ansvarat för evakuering av befintliga hyresgäster samt uthyrning av de renoverade lokalerna. Parallellt genomförde Vasakronan grundförstärkning och totalrenovering av den intilliggande fastigheten på Kungsträdgårdsgatan 16, Styrpinnen 15.

Den nuvarande byggnaden på fastigheten Styrpinnen 23 uppfördes 1854 och är även känd som Bäckströmska huset. Här fanns tidigare delar av Militärekiperingsaktiebolaget (MEA) samt även vaxmuseet Svenska Panoptikon från 1889–1924.

Byggnaden som är blåklassad är grundlagd på en rustbädd, vilket gjort att byggnaden gradvis sjunker pga. landhöjning och sänkt grundvattenspegel.

I samband med grundförstärkningen påträffades resterna av ett skepp som funnits under huset sedan 1600-talet. Genom arkeologiska efterforskningar har man kunnat fastställa att det är skeppet Samson, 30 år äldre än Vasaskeppet. Skeppet har 3D-scannats och fyndet har dokumenterats för eftervärlden. Att det hittas historiska fynd var dock inte överraskande då Ladugårdslandsviken tidigare trängde djupare in än dagens Nybrovik. Grannen Vasakronan hittade dock bara några få porslinsskärvor vid sin grundförstärkning nyligen. Fynden medförde extra projektkostnader.

– Allt har gått förvånansvärt bra, det är inte alltid man uppskattar arkeologiska fynd när man har en ambitiös tidplan att förhålla sig till, men alla parter har skött det här fantastiskt bra och med stort intresse för utgrävningarna, samtidigt som vi faktiskt kunde hålla tidsplanen, säger Jörgen Rahm, byggherreombud på RED Management.

I samband med renoveringen har alla tekniska system byts ut och lokalerna moderniserats för att medge en tätare möblering.

Nya ytor har skapats genom att sänka bottenplattan i källaren för att bereda serveringsytor för restaurangen och genom att bygga igen gården med restaurang och kontorsytor, på så sätt har värdet på fastigheten utvecklats trots den mycket dyra grundförstärkningen. Totalt har cirka 10 procents lokalyta tillkommit genom projektet.

Arkitekturen håller en mycket hög kvalitet med vacker fasad i klassisk stuckatur och smakfullt renoverade interiörer.

– Projektet har väckt stort intresse på hyresmarknaden på grund av den höga kvalitetsnivån i projektet och cityläget med utsikt över Kungsträdgården, säger Linus Tillander, uthyrare på Cushman & Wakefield.

Triton och KK-stiftelsen har tecknat hyresavtal för kontorslokaler i fastighetens översta våningar. Triton hyr även lokaler av Humlegården i den intilliggande fastigheten på Kungsträdgårdsgatan 20, Styrpinnen 22. I samband med lokalanpassningen kunde en intern förbindelse mellan Tritons lokaler åstadkommas i samråd mellan Riksbankens Jubileumsfond och Humlegården.

Björn Olsson, finansdirektör på Riksbankens Jubileumsfond:

– Vi är mycket tacksamma över samarbetet med alla inblandade parter i detta mycket komplicerade projekt.

Delar av Kronans skepp Samson, från 1500-talet, hittades i samband med grundförstärkningen. Fyndet fick stor uppmärksamhet i media, men det är vanligt med fynd i området. Det har nu dokumenterats och gjutits in. Foto: VRAK – Museum of wrecks, Statens maritima och transporthistoriska museer.
Utsikten från Tritons kontorslokaler högst upp.
Biblioteksytan i Riksbankens Jubileumsfonds lokaler ska förses med böcker.
Mingellokal mitt i fastigheten.
Inga leriga skor här, tack!
Innergården har minskats och gett plats för nya lokaler – och hyresintäkter.
Linus Tillander och Jörgen Rahm har fyllt projeket med hyresgäster respektive utvecklat det.
Interntrappan hos Riksbankens Jubileumsfond.
Ett av konferensrummen hos Riksbankens Jubileumsfond. Innergården för försetts med dagsljusförstärkning.
Fasaden till Styrpinnen 23.
Hög kvalitet på materialvalen i köksdelen …
… liksom överallt.
Ett av arbetsrummen på de lägre våningsplanen som vetter mot Kungsträdgården.
Riksbankens Jubileumsfonds fastighet syns i mitten. Fastigheten till vänster ägs av Humlegården och den till höger av Vasakronan.

Fler Nyheter från förstasidan

K-Fastigheter köper från Kungsleden i Barkarbystaden

Redo för en total investering för drygt 1,3 miljarder kronor.

Vill bygga nytt – mitt emot egna huvudkontoret

Öppnar för hotell, skola, handel och kontor i Stockholms innerstad.

Får markanvisning i exklusiva området

Ska bygga 145 bostadsrätter.

Göteborg: ”Varför la man huvudstaden i en avkrok?”

Utmanar Stockholm med bland annat både Nordens högsta kontorshus och det högsta bostadshuset.

Omstart för 150.000 kvm efter bakslag inom tullarna

Ett av de absolut största projekten i Stockholm. Nu sker en omstart efter att den tänkta utvecklaren och staden inte kommit överens.

Bilder: Wallenstams present till 400-årsfirande Göteborg

Presenterar vision. Ska rama in Heden. Se bilder.

Oscar rusar – upp 38%

Flera positiva signaler påverkat kursutvecklingen.

Svedberg köper för 200 mkr

Berättar även för Fastighetsvärlden om sina aktieplaceringar.

Bildextra: Coworkingaktör satsar mitt i Sundbyberg

Åttonde enheten. ”Vi älskar när vi får vara kreativa med hus.”

Här har krogarna drabbats hårdast av pandemin

Ny rapport kartlägger hur Stockholms restauranger påverkats.

Grand Hôtel sålt

Priset: ca 3,6 miljarder, motsvarande 125.000 kr/kvm. En av de största styckeaffärerna någonsin.

Genesta miljardköper landmärke från Castellum

Ankarhyresgästen flyttar ut. 66 procent vakant.

Tar plats i Oscars styrelse

Entreprenör tar plats i det omstartade bolagets styrelse.

Esteas snabbväxare köper igen – nått totalt 2,3 miljarder

Fortsätter att bygga bestånd genom ett flertal affärer.

Tillbaka till förstasidan