Skanskas resultat som väntat rejält svagt

Tidigare kommunicerade projektnedskrivningar i USA ger Skanska en rejäl smäll när bolaget redivisar sin kvartalsrapport.

Skanskas niomånadersrapport, januari–september:

– Intäkterna uppgick till 120,8 (117,2) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade intäkterna med 1 procent.

– Rörelseresultatet minskade med 49 procent och uppgick till 2,4 (4,8) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade rörelseresultatet med 50 procent.

– Resultatet per aktie minskade med 52 procent till 5,07 (10,58) kronor.

– Operativt kassaflöde från verksamheten uppgick till –0,1 (–1,2) miljarder kronor, enligt IFRS.

– Operativa finansiella tillgångar uppgick till 7,3 (30 juni 2018; 6,5) miljarder kronor, enligt IFRS.

– Orderingången i Byggverksamheten minskade med 13 procent och uppgick till 102,6 (118,6) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade orderingången med 15 procent. Orderstocken uppgick till 186,3 (30 juni 2018; 197,6) miljarder kronor.

– Rörelseresultatet i Byggverksamheten uppgick till 0,2 (1,4) miljarder kronor och inkluderar tidigare kommunicerade omstruktureringskostnader, projektnedskrivningar och goodwill nedskrivningar.

– Rörelseresultatet i Projektutveckling (Bostads-, Kommersiell fastighets- och Infrastrukturutveckling) minskade med 29 procent och uppgick till 2,9 (4,1) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade rörelseresultatet med 31 procent.

– Avkastning på sysselsatt kapital i Projektutveckling uppgick till 13,9 (16,3) procent.

– Nettoinvesteringar i Projektutveckling uppgick till –0,1 (–1,3) miljarder kronor, enligt IFRS.

Kommentar från Skanskas koncernchef Anders Danielsson:

– Som kommunicerades den 18 oktober 2018, har projektnedskrivningar i två projekt och nedskrivning av goodwill i USA haft en betydande påverkan på detta kvartal. Resultatet är inte acceptabelt och överskuggar det starka resultatet i flera av Skanskas affärsenheter. Ytterligare åtgärder för att återställa lönsamheten i vår Byggverksamhet vidtas.

Han fortsätter med att kommunicera bostadsmarknaden:

– Inom Bostadsutveckling bibehåller vi en stark lönsamhet även om resultatet påverkas väsentligt av vinster från försäljning av mark samt upplösning av reserver. Den svenska marknaden, särskilt Stockholm, fortsätter vara avvaktande eftersom dagens överutbud måste absorberas samt kunders vilja att köpa bostad tidigt i byggfasen har minskat. Tack vare vår diversifiering över marknader och segment kan vi anpassa vår portföljmix. Vår finansiella styrka ger oss också möjlighet att fånga de möjligheter som uppstår i nuvarande marknadssituation. På lång sikt bedömer vi att efterfrågan på bostäder kommer att vara god i de flesta av våra marknader.

Danielsson är optimistik när det gäller kommersiell fastighetsutveckling:

– Kommersiell fastighetsutveckling fortsätter leverera ett starkt resultat, och intresset från investerare och hyresgäster är stort.
Även om transaktionsvolymen var något lägre i tredje kvartalet så var lönsamheten det motsatta. Den nyligen aviserade försäljningen av kontorsbyggnaden 121 Seaport i Boston, vår största kontorsförsäljning någonsin, säkerställer en stark start för sista kvartalet 2018. Antalet pågående projekt, som är på rekordnivåer, och orealiserade värden i portföljen visar god potential framåt.

Anders Danielsson avslutar vd-ordet med att berätta vad han lagt fokus på sedan han tillträdde:

Under mina första nio månader som Skanskas VD har mycket tid ägnats åt att granska enheterna med låg lönsamhet inom vår Byggverksamhet. Jag är övertygad om att de förändringar
och åtgärder som genomförs, vilket inkluderar reduceringar i vissa marknader samt en lägre riskprofil, kommer att leda till de lönsamhetsförbättringar som behövs och vi kommer att fortsätta genomföra de strategiska besluten. Tillsammans med alla fantastiska medarbetare inom Skanska är jag övertygad om att vi bygger ett starkare och mer lönsamt bygg- och projektutvecklingsföretag.

Fler Nyheter från förstasidan

Spotifyhuset var nästan uthyrt till annan hyresgäst

Det var väldigt nära att bli flytt för streamingjätten.

Går från Riksbyggen till Finansdepartementet

Kommer att jobba under ledning av bostadsministern.

Rikshem utökar beståndet i Kalmar

Ett 15-årigt hyresavtal är tecknat för fastigheten.

Danska konkurrenten vill utmana hotelljättarna

Siktar på upp till 60 hotell i Sverige.

Andersson in i Nyfosas styrelse – ordföranden slutar

Det stuvas om i styrelsen för det offensiva bolaget. Bengt Kjell berättar om beslutet.

Högt tryck på kvinnlig investerarklubb

Medlemsantalet har exploderat.

Fortsatt förtroende för Nuder i Hemsö

”Har gjort en värdefull insats på ett förtroendefullt sätt.”

Nils Pers lämnar Stena

Två trotjänare lämnar bolaget som satsar allt hårdare på projekt.

Köper för halv miljard inom tullarna

K-märkt fastighet får ny ägare efter 13 år.

Spotifys oväntade drag

Behåller hela ytan trots nya lokalerna i Urban Escape.

Lista: Årets fulaste nybyggen

Se fyra olika listor.

Pär Nuder lämnar Fabege

Den tidigare finansministern lämnar flera styrelser.

Helldén bjuder in investerarna

Trafikborgarråd vill skapa bättre miljöer i city.

Tvärnitat bostadsbyggande hotar inte utbyggd tunnelbana

Stor del av finansieringen är kopplad till löften om nya bostäder.

Tillbaka till förstasidan