Skanskas orderingång miljarder under förväntan

Svagt för Kommersiell fastighetsutveckling – Vd:n positiv. Skanskas rörelseresultat och orderingång för första kvartalet hamnar en bra bit under analytikernas prognoser. Orderingången kom in på 27,3 miljarder kronor, mot förväntade 30,0 miljarder och omsättningen landade på 35,1 miljarder mot väntade 37,7.

Den största resultatnedgången syns för Kommersiell fastighetsutveckling där rörelseresultatet blev 84 miljoner under jämfört med 860 miljoner under första kvartalet ifjol. Alltså ner 90 procent. Enligt Infront Data väntades ett resultat på 484 miljoner kronor. Vd Anders Danielsson ser dock mycket positivt på Kommersiell fastighetsutveckling för framtiden.

”De goda marknadsförutsättningarna kvarstår inom Kommersiell fastighetsutveckling och vi har en stark portfölj av pågående projekt med god uthyrningsaktivitet. Liksom tidigare år är antalet försäljningar lägre under första kvartalet men vi förväntar oss att fortsätta realisera vinster under kommande kvartal och år. Storlek och antal transaktioner varierar mellan kvartalen och jämförelseperioden inkluderar fler stora försäljningar. Försäljningsvinsterna under första kvartalet visar tydligt att investerarnas intresse kvarstår på historiskt höga nivåer”, skriver Danielsson i vd-ordet.

Sammanfattning, enligt segmentsredovisning, från Skanskas Q1-rapport:

• Intäkterna uppgick till 35,1 (37,0) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade intäkterna med 11 procent.

• Rörelseresultatet uppgick till 0,5 (0,7) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade rörelseresultatet med 30 procent.

• Resultatet per aktie minskade med 30 procent till 0,87 (1,25) kronor.

• Operativt kassaflöde från verksamheten uppgick till –1,3 (–0,6) miljarder kronor, enligt IFRS.

• Justerad räntebärande nettofordran/nettoskuld uppgick till 0,9 (31 december 2018; 2,1) miljarder kronor, enligt IFRS.

• Orderingången i Byggverksamheten uppgick till 27,3 (32,9) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade orderingången med 22 procent. Orderstocken uppgick till 190,1 (31 december 2018; 192,0) miljarder kronor.

• Rörelseresultatet i Byggverksamheten uppgick till 371 (–41) Mkr. Jämförelseperioden inkluderar omstruktureringskostnader och projektnedskrivningar som hade en negativ påverkan samt lösta tvister och effekter av avslutande av förmånsbestämda pensionsplaner som hade en positiv påverkan.

• Rörelseresultatet i Projektutveckling uppgick till 0,3 (1,1) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade rörelseresultatet med 75 procent.

• Avkastning på sysselsatt kapital i Projektutveckling uppgick till 9,7 (13,9) procent.

• Nettoinvesteringar i Projektutveckling uppgick till –0,4 (–1,6) miljarder kronor, enligt IFRS.

Fler Nyheter från förstasidan

Tre institutioner har sålt för 13 miljarder på två år

Stora avyttringar. FV går igenom försäljningarna och vad som ligger bakom.

Höghus på Östermalm nobbas

Planerna på 450 bostäder och ett 18 våningar högt torn skickas åter till ritbordet.

JLL värvar fem

Läs om vilka som ansluter till rådgivningsfirman.

Fyra topptjänster tillsatta – några långsittare kvar

Fyra tjänstemanna-vd:ar suttit längre än 13 år. FV går igenom läget vid de största bolagen.

Fem kvar i kamp om stor myndighet

Beslut väntas inom några månader. Nästan 14.000 kvm på spel.

Spotify i våldsam ytexpansion av lokaler i Stockholm

Spotify gör ytterligare en lokalförhyrning. Nu på östra Södermalm. FV summerar förhyrningarna i Stockholm och berättar om den historiska expansionen.

Ny vd till Backahill

Familjen Erik Paulssons fastighetsbolag får en ny koncernchef.

Tidigare topp-vd startar nytt JV med Balder

Fokuserar på Stockholmsområdet. Berättar för FV om vilka segment som är intressanta.

Britta Blaxhult blir vd för ny norsk satsning i Sverige

Nytt jobb efter att ha lämnat Einar Mattsson.

Sandvik till Norra Djurgårdsstaden

Hyr 2.500 kvm av CA Fastigheter.

Gekås köper tre 16-våningshus för 735 miljoner

Boris Lennerhov, vd Gekås: ”Vi får en effektiv förvaltningsenhet med 330 hyresrätter i en fin miljö”.

Tillbaka till förstasidan