Skanskas orderingång miljarder under förväntan

Svagt för Kommersiell fastighetsutveckling – Vd:n positiv. Skanskas rörelseresultat och orderingång för första kvartalet hamnar en bra bit under analytikernas prognoser. Orderingången kom in på 27,3 miljarder kronor, mot förväntade 30,0 miljarder och omsättningen landade på 35,1 miljarder mot väntade 37,7.

Den största resultatnedgången syns för Kommersiell fastighetsutveckling där rörelseresultatet blev 84 miljoner under jämfört med 860 miljoner under första kvartalet ifjol. Alltså ner 90 procent. Enligt Infront Data väntades ett resultat på 484 miljoner kronor. Vd Anders Danielsson ser dock mycket positivt på Kommersiell fastighetsutveckling för framtiden.

”De goda marknadsförutsättningarna kvarstår inom Kommersiell fastighetsutveckling och vi har en stark portfölj av pågående projekt med god uthyrningsaktivitet. Liksom tidigare år är antalet försäljningar lägre under första kvartalet men vi förväntar oss att fortsätta realisera vinster under kommande kvartal och år. Storlek och antal transaktioner varierar mellan kvartalen och jämförelseperioden inkluderar fler stora försäljningar. Försäljningsvinsterna under första kvartalet visar tydligt att investerarnas intresse kvarstår på historiskt höga nivåer”, skriver Danielsson i vd-ordet.

Sammanfattning, enligt segmentsredovisning, från Skanskas Q1-rapport:

• Intäkterna uppgick till 35,1 (37,0) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade intäkterna med 11 procent.

• Rörelseresultatet uppgick till 0,5 (0,7) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade rörelseresultatet med 30 procent.

• Resultatet per aktie minskade med 30 procent till 0,87 (1,25) kronor.

• Operativt kassaflöde från verksamheten uppgick till –1,3 (–0,6) miljarder kronor, enligt IFRS.

• Justerad räntebärande nettofordran/nettoskuld uppgick till 0,9 (31 december 2018; 2,1) miljarder kronor, enligt IFRS.

• Orderingången i Byggverksamheten uppgick till 27,3 (32,9) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade orderingången med 22 procent. Orderstocken uppgick till 190,1 (31 december 2018; 192,0) miljarder kronor.

• Rörelseresultatet i Byggverksamheten uppgick till 371 (–41) Mkr. Jämförelseperioden inkluderar omstruktureringskostnader och projektnedskrivningar som hade en negativ påverkan samt lösta tvister och effekter av avslutande av förmånsbestämda pensionsplaner som hade en positiv påverkan.

• Rörelseresultatet i Projektutveckling uppgick till 0,3 (1,1) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade rörelseresultatet med 75 procent.

• Avkastning på sysselsatt kapital i Projektutveckling uppgick till 9,7 (13,9) procent.

• Nettoinvesteringar i Projektutveckling uppgick till –0,4 (–1,6) miljarder kronor, enligt IFRS.

Fler Nyheter från förstasidan

Krog med takservering till stora kontorssatsningen

En lokal återstår att hyra ut.

Lyfter storhotell med ny skybar och stor restaurang

Hotell med 323 rum i Stockholm. Avtal om 24 år när segdraget område ska få fart.

Satsar en miljard i Solna – utökar inför nya hot

44 procent uthyrt i fastigheten. Börsbolag avyttrar.

Pressat SBB gör upp med Kåpan – frigör kapital

Ska även sälja sin 50% stora andel i Svenska Myndighetsbyggnader, med fastigheter för 12 miljarder, under hösten.

Affär mellan Point och Diös kraschar

Avbryter affären med hänvisning till förändrade finansiella villkor.

Batljan: ”Vi är självkritiska”

SBB:s vd i intervju om bolagets kommunikation, om kommande miljardförsäljingar och hur han och kollegorna mår.

Alla elva dömda har överklagat

FV berättar vad som hänt och vad som väntar framöver.

Hotell byter ägare – option om att köpa fastigheten

1800-talsbyggnad med sjöläge.

Tio kända krogar får indraget alkoholtillstånd

Hufvudstaden har nobbat ägarskiften. FV redogör för mejl mellan parterna.

K2A skjuter upp byggstarter

Varslar majoriteten av personalen i bolag. Flyttar fram mål.

Hyr ut 2.500 kvm i historisk miljö

JV tecknar avtal. Advokatfirma flyttar in.

Slakt: Flykt från fastigheter

33 bolag i lista. Nio hade vid klockan 11 backat med mer än 5 procent. Endast ett bolag ligger på plus för de senaste 12 månaderna.

SBB:s drag – säljer för 436 miljoner

26.000 kvm ingår i affären.

Klart: Comeback som vd – vill känna affärstempo

Berättar för FV om återkomsten.

Tillbaka till förstasidan