Skanskas orderingång miljarder under förväntan

Svagt för Kommersiell fastighetsutveckling – Vd:n positiv. Skanskas rörelseresultat och orderingång för första kvartalet hamnar en bra bit under analytikernas prognoser. Orderingången kom in på 27,3 miljarder kronor, mot förväntade 30,0 miljarder och omsättningen landade på 35,1 miljarder mot väntade 37,7.

Den största resultatnedgången syns för Kommersiell fastighetsutveckling där rörelseresultatet blev 84 miljoner under jämfört med 860 miljoner under första kvartalet ifjol. Alltså ner 90 procent. Enligt Infront Data väntades ett resultat på 484 miljoner kronor. Vd Anders Danielsson ser dock mycket positivt på Kommersiell fastighetsutveckling för framtiden.

”De goda marknadsförutsättningarna kvarstår inom Kommersiell fastighetsutveckling och vi har en stark portfölj av pågående projekt med god uthyrningsaktivitet. Liksom tidigare år är antalet försäljningar lägre under första kvartalet men vi förväntar oss att fortsätta realisera vinster under kommande kvartal och år. Storlek och antal transaktioner varierar mellan kvartalen och jämförelseperioden inkluderar fler stora försäljningar. Försäljningsvinsterna under första kvartalet visar tydligt att investerarnas intresse kvarstår på historiskt höga nivåer”, skriver Danielsson i vd-ordet.

Sammanfattning, enligt segmentsredovisning, från Skanskas Q1-rapport:

• Intäkterna uppgick till 35,1 (37,0) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade intäkterna med 11 procent.

• Rörelseresultatet uppgick till 0,5 (0,7) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade rörelseresultatet med 30 procent.

• Resultatet per aktie minskade med 30 procent till 0,87 (1,25) kronor.

• Operativt kassaflöde från verksamheten uppgick till –1,3 (–0,6) miljarder kronor, enligt IFRS.

• Justerad räntebärande nettofordran/nettoskuld uppgick till 0,9 (31 december 2018; 2,1) miljarder kronor, enligt IFRS.

• Orderingången i Byggverksamheten uppgick till 27,3 (32,9) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade orderingången med 22 procent. Orderstocken uppgick till 190,1 (31 december 2018; 192,0) miljarder kronor.

• Rörelseresultatet i Byggverksamheten uppgick till 371 (–41) Mkr. Jämförelseperioden inkluderar omstruktureringskostnader och projektnedskrivningar som hade en negativ påverkan samt lösta tvister och effekter av avslutande av förmånsbestämda pensionsplaner som hade en positiv påverkan.

• Rörelseresultatet i Projektutveckling uppgick till 0,3 (1,1) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade rörelseresultatet med 75 procent.

• Avkastning på sysselsatt kapital i Projektutveckling uppgick till 9,7 (13,9) procent.

• Nettoinvesteringar i Projektutveckling uppgick till –0,4 (–1,6) miljarder kronor, enligt IFRS.

Fler Nyheter från förstasidan

Lennerhov och Stordalen i gemensam satsning

14 våningar högt hotell med havsutsikt. Egentligen hade norrmannen förlorat den matchen…

Förvärvar för 274 miljoner i Mariestad

Myndighet och kommun är stora hyresgäster.

Regio utökar efter storköpet

Har totalt gjort tre affärer på orten. Äger främst centrala kontorslokaler.

Balder köper för 800 miljoner

Säljaren har byggt upp beståndet under många år.

Här är bolagen som kan vinna Hugin & Munin 2019

Fastighetsvärldens redaktion har synat 35 bolags informationsarbete.

Hyr ut 3.350 kvm och startar centralt kontorsbygge

Nytt kontorshus uppförs på Skeppsbron.

Pausar bostadsbygge – måste få ner kostnaderna

Byggjätten behöver kapa kostnader för projektet i södra Stockholm.

Konsultbolaget värvar från konkurrent

Utökar teamet med två nya efter ökad efterfrågan.

Skanska säljer för 1,4 miljarder

Huvudkontor för europeisk myndighet i Helsingfors byter ägare.

Storsatsar på mikrobostäder

JV:t planerar att bygga 5.000 yteffektiva lägenheter de närmsta åren.

Serneke och Sandell två av årets sommarpratare

Till FV: ”Nu jäklar ska jag berätta!” Två datum att lägga in i almanackan.

Redo att köpa för 10 miljarder

Säkrar 3,6 miljarder kronor i första stängningen av nya fonden.

Skanska säljer juvel

Nyutvecklad central kontorsfastighet får ny ägare. Priset: Hela 65.000 kr/kvm.

Kritiken mot fastighetsägare växer: "Vi är förundrade"

Kedjan uppmanar fastighetsägare att reflektera över marknadssituationen.

Tillbaka till förstasidan