Skanskas orderingång miljarder under förväntan

Svagt för Kommersiell fastighetsutveckling – Vd:n positiv. Skanskas rörelseresultat och orderingång för första kvartalet hamnar en bra bit under analytikernas prognoser. Orderingången kom in på 27,3 miljarder kronor, mot förväntade 30,0 miljarder och omsättningen landade på 35,1 miljarder mot väntade 37,7.

Den största resultatnedgången syns för Kommersiell fastighetsutveckling där rörelseresultatet blev 84 miljoner under jämfört med 860 miljoner under första kvartalet ifjol. Alltså ner 90 procent. Enligt Infront Data väntades ett resultat på 484 miljoner kronor. Vd Anders Danielsson ser dock mycket positivt på Kommersiell fastighetsutveckling för framtiden.

”De goda marknadsförutsättningarna kvarstår inom Kommersiell fastighetsutveckling och vi har en stark portfölj av pågående projekt med god uthyrningsaktivitet. Liksom tidigare år är antalet försäljningar lägre under första kvartalet men vi förväntar oss att fortsätta realisera vinster under kommande kvartal och år. Storlek och antal transaktioner varierar mellan kvartalen och jämförelseperioden inkluderar fler stora försäljningar. Försäljningsvinsterna under första kvartalet visar tydligt att investerarnas intresse kvarstår på historiskt höga nivåer”, skriver Danielsson i vd-ordet.

Sammanfattning, enligt segmentsredovisning, från Skanskas Q1-rapport:

• Intäkterna uppgick till 35,1 (37,0) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade intäkterna med 11 procent.

• Rörelseresultatet uppgick till 0,5 (0,7) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade rörelseresultatet med 30 procent.

• Resultatet per aktie minskade med 30 procent till 0,87 (1,25) kronor.

• Operativt kassaflöde från verksamheten uppgick till –1,3 (–0,6) miljarder kronor, enligt IFRS.

• Justerad räntebärande nettofordran/nettoskuld uppgick till 0,9 (31 december 2018; 2,1) miljarder kronor, enligt IFRS.

• Orderingången i Byggverksamheten uppgick till 27,3 (32,9) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade orderingången med 22 procent. Orderstocken uppgick till 190,1 (31 december 2018; 192,0) miljarder kronor.

• Rörelseresultatet i Byggverksamheten uppgick till 371 (–41) Mkr. Jämförelseperioden inkluderar omstruktureringskostnader och projektnedskrivningar som hade en negativ påverkan samt lösta tvister och effekter av avslutande av förmånsbestämda pensionsplaner som hade en positiv påverkan.

• Rörelseresultatet i Projektutveckling uppgick till 0,3 (1,1) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade rörelseresultatet med 75 procent.

• Avkastning på sysselsatt kapital i Projektutveckling uppgick till 9,7 (13,9) procent.

• Nettoinvesteringar i Projektutveckling uppgick till –0,4 (–1,6) miljarder kronor, enligt IFRS.

Fler Nyheter från förstasidan

Klövern satsar på nytt kongress- och kulturhus

Frågan om den aktuella satsningen har varit aktuell under många år. 25.000 kvm lokaler utreds.

Fabege flyttar sitt HK

Ger även utrymme för bolagets WAW-koncept.

Storaffär i heta staden

”Redan nu har vi planer för cirka 10.000 bostäder”.

Nu inleds tävlingen för Gasklockan

Hoppas på ett nytt landmärke.

Halverade plötsligt värdet

Nu är hela finansieringen för bolaget åter i gungning.

Björn Borg i pressat läge

Tufft läge efter kraftiga hyresuppgångar.

Top of the market – för 150 miljoner

Fastighet i Lärkstan bjuds ut till försäljning.

Exklusiv intervju: ”Jag har alltid vetat att jag är oskyldig”

Fastighetsvärlden publicerar första intervjun med Ilija Batljan. Tron på rättsstaten. ”Funnits underton till kampanj”. Hyllar kollegorna och familjen.

Utredningen mot Ilija Batljan läggs ner

Läs om åklagarens beslut kring SBB:s vd.

”Alla segment kommer att påverkas av pandemin”

Svefa ger ut specialrapport, tror på påtaglig differentiering.

6.000 handelsföretag kan slås ut innan stödet når fram

Oro för att hjälpen inte når fram i tid.

Han blir ny vd vid Akelius

Redan klart med Pål Ahlséns efterträdare. Fick frågan via Facetime – var över på åtta minuter.

Birgersson i täten för nytt investmentbolag

FV avslöjar. Tung trio gör satsning tillsammans med ledande aktör.

Bildextra: Så vill nya Point ändra stadscentrum

”Vi kommer att vända utvecklingen”, säger Joachim Kuylenstierna. Bolaget presenterar ett koncept för utarmade stadskärnor.

Tillbaka till förstasidan