Skanskas planerade kontorsprojekt Solna Exchange syns till vänster. På andra sidan spårområdet syns de kontorsvolymer som Fabege kan utveckla.

Här bygger Skanska nästa spektakulära projekt i Solna

Efter Solna United och kommande projektet Solna Link så finns ytterligare projektmöjligheter för Skanska. Precis öster om pendeltågsstationen vill man uppföra en spektakulär kontorsfastighet om cirka 20.000 kvm kontor.

Projektet ingår i ett detaljplaneförslag som ska utveckla området runt Solna station och knyta ihop den med Arenastaden och Hagalund. På den andra sidan stationen har Fabege möjlighet att utveckla 150.000 kvm kring fastigheten där Migrationsverket finns i dag och ytterligare några fastigheter norrut.

Skanskas del  är en ny bebyggelse som kan innehålla cirka 20.000 kvm ljus BTA kontorsyta, kallad Solna Exchange. Bottenvåningarna ska enligt planförslaget i viss omfattning innehålla lokaler för centrumverksamheter och service. Enligt planen ska fastigheten tillåtas gå upp i höjd för att markera platsens centrala läge, och upp till 11 våningsplan tillåts.

Skanska fick en markanvisning för området 2018.

Planen har varit ute på samråd, som avslutades för ett år sedan, och nu återstår det att se huruvida detaljplanen kommer omarbetas.

I den stora planen för Solna station ingår bland annat en överdäckning av Ostkustbanan. Planen är att flytta trafiken till Arenastaden från Dalvägen och skapa en ny gata utmed spåren, vilket gör att Dalvägen kan sänkas och ansluta som gångstråk till Solna stations nivå.

I detaljplaneförslaget finns även illustrationer där Skanska har tagit fram förslag till gestaltning tillsammans med Henning Larsen arkitekter och Landskapslaget.

Skanska har tidigare utvecklat kontorshuset Solna United vid Solna station. Nästa projekt i området för bolaget är sannolikt Solna Link, ett kontorsprojekt som ligger norr om United och där Bavaria lämnat (och som ingår i en annan detaljplan). Därefter är det troligen dags för Solna Exchange.

Fastighetsvärlden berättade nyligen om Fabeges plan för att bygga 67.000 kvm nytt på samma sida om spårområdet, i en detaljplan som avser fyra kvarter mellan Gårdsvägen och Kolonnvägen – läs mer och se flera bilder för det projektet här. Fabege är nu igång med bygget av kontorshus i Haga Norra, ytterligare några hundra meter österut, läs mer här.

Torgyta vid Solna station. Här planerar Skanska för kontorsprojektet Solna Exchange. Illustrationer: Henning Larsen arkitekter.
Platsen i dag. Solna United i bakgrunden.
Östra fasaden, mot Gårdsvägen.
Västra fasaden, mot spårområdet.
Till höger syns existerande Solna United som Skanska utvecklat och sålt 2020 till tyska DWS för 3,3 miljarder kronor.
Skanskas planerade kontorsfastighet sedd från den andra sidan av spårområdet vid Solna station.
I bottenvåningen planerar Skanska för bland annat mat, dryck och service.
Den aktuella platsen som den ser ut i dag.

Missa inte! Bostadsdagen 2023

Den 22 februari är det dags för Fastighetsvärldens heldagsseminarium Bostadsdagen 2023. Det äger rum på Grand Hôtel, Stockholm.

Se fullständigt program och möjlighet till anmälan här.

Fler Nyheter från förstasidan

Glädjerus på börsen – men en åker ner i källaren

Ett bolag fallit hela 16 procent. Åtta bolag upp mer än 7 procent.

Bostadsutvecklare varslar 15 procent av arbetsstyrkan

Uppgifter till FV: Närmare 40 anställda berörs.

Hyr takvåning om 2.600 kvm

Två tredjedelar av den stora projektfastigheten på östra Kungsholmen är nu uthyrd.

Årets affärskonsult 2022

”Det är smickrande, så klart”. Jobbat med fastighetstransaktioner i 20 år.

Zlatan Ibrahimovic köper på Östermalm igen

FV berättar detaljerna. Hela 55 procents värdeuppgång på tre år. Snabb affär.

Kan vinna Mipim Awards

Svenskt bolag: ”Wow, vi är superglada för den här prestigtunga nomineringen”.

57 procent färre sålda för Bonava

Vd:n: ”Vi är mer selektiva när vi startar projekt”.

Smällen: Tappade 1.705.000 miljoner under 2022

FV berättar om 23 svenska bolag som har bidragit.

Avgörande för 77.000 bostäder

Står för långt ifrån varandra i hyresförhandlingarna.

Besqab halverade produktionsstarterna 2022

Bra försäljningsnivå för det närmaste året ger utrymme att för effektivisering framåt.

Kraftigt lägre försäljning men starkt resultat från JM

Försäljningen vek kraftigt i slutet av året men bolaget lyckades hålla uppe resultatet bra – höjd utdelning föreslås.

Hit flyttar JM:s nya HK

Avtal om en 6.500 kvm i nytt kontorsprojekt. FV berättar om förändringen.

JM och Fabege i stor affär

Möjlighet att skapa 450 lägenheter i ”bortglömt område” som ka bli populärt.

Förvärvar vid Tegnérlunden

Affär i Stockholms innerstad.

Tillbaka till förstasidan