Skanskas planerade kontorsprojekt Solna Exchange syns till vänster. På andra sidan spårområdet syns de kontorsvolymer som Fabege kan utveckla.

Här bygger Skanska nästa spektakulära projekt i Solna

Efter Solna United och kommande projektet Solna Link så finns ytterligare projektmöjligheter för Skanska. Precis öster om pendeltågsstationen vill man uppföra en spektakulär kontorsfastighet om cirka 20.000 kvm kontor.

Projektet ingår i ett detaljplaneförslag som ska utveckla området runt Solna station och knyta ihop den med Arenastaden och Hagalund. På den andra sidan stationen har Fabege möjlighet att utveckla 150.000 kvm kring fastigheten där Migrationsverket finns i dag och ytterligare några fastigheter norrut.

Skanskas del  är en ny bebyggelse som kan innehålla cirka 20.000 kvm ljus BTA kontorsyta, kallad Solna Exchange. Bottenvåningarna ska enligt planförslaget i viss omfattning innehålla lokaler för centrumverksamheter och service. Enligt planen ska fastigheten tillåtas gå upp i höjd för att markera platsens centrala läge, och upp till 11 våningsplan tillåts.

Skanska fick en markanvisning för området 2018.

Planen har varit ute på samråd, som avslutades för ett år sedan, och nu återstår det att se huruvida detaljplanen kommer omarbetas.

I den stora planen för Solna station ingår bland annat en överdäckning av Ostkustbanan. Planen är att flytta trafiken till Arenastaden från Dalvägen och skapa en ny gata utmed spåren, vilket gör att Dalvägen kan sänkas och ansluta som gångstråk till Solna stations nivå.

I detaljplaneförslaget finns även illustrationer där Skanska har tagit fram förslag till gestaltning tillsammans med Henning Larsen arkitekter och Landskapslaget.

Skanska har tidigare utvecklat kontorshuset Solna United vid Solna station. Nästa projekt i området för bolaget är sannolikt Solna Link, ett kontorsprojekt som ligger norr om United och där Bavaria lämnat (och som ingår i en annan detaljplan). Därefter är det troligen dags för Solna Exchange.

Fastighetsvärlden berättade nyligen om Fabeges plan för att bygga 67.000 kvm nytt på samma sida om spårområdet, i en detaljplan som avser fyra kvarter mellan Gårdsvägen och Kolonnvägen – läs mer och se flera bilder för det projektet här. Fabege är nu igång med bygget av kontorshus i Haga Norra, ytterligare några hundra meter österut, läs mer här.

Torgyta vid Solna station. Här planerar Skanska för kontorsprojektet Solna Exchange. Illustrationer: Henning Larsen arkitekter.
Platsen i dag. Solna United i bakgrunden.
Östra fasaden, mot Gårdsvägen.
Västra fasaden, mot spårområdet.
Till höger syns existerande Solna United som Skanska utvecklat och sålt 2020 till tyska DWS för 3,3 miljarder kronor.
Skanskas planerade kontorsfastighet sedd från den andra sidan av spårområdet vid Solna station.
I bottenvåningen planerar Skanska för bland annat mat, dryck och service.
Den aktuella platsen som den ser ut i dag.

Fler Nyheter från förstasidan

Förvaltaren byter namn – tillsammans med ägaren

”Behåller allt som är bra”.

Vissa priser gått upp 30 procent

Skenande byggmaterialpriser hotar nya bostäder. Vill undanta allmännyttan från LOU.

Duo redo för snabb miljardförsäljning

Ytterligare en stor transaktion att vänta på Kungsholmen.

Selin i miljard-jv i norr

Läs om planerna.

Grönt ljus för Pembrokes stora cityprojekt

36.000 kvm ska utvecklas bakom NK. ”Vi är jätteglada och exalterade”. Se flera bilder på förändringen.

Hyr snabbt ut 7.000 kvm

Akademiska Hus avyttrade nyligen fastigheten.

Realplay

Nu ska nya tjänster öka bolagens intäkter

Efter jakt på minskade kostnader tittar proptechsektorn nu mer på hur de kan öka intäkterna hos fastighetsbolagen. Tenant experience ska fixa det.

Köper för 390 mkr av SPP

Central fastighet. Sweco hyresgäst.

Dragicevic nu näst störst i Oscar

Läs om den nya ägaren – som ”köttar på” inom fastighetsbranschen.

Affärsanalys

Säljer för att satsa på de egna skolorna

Hanna Käck på Cushman & Wakefild analyser en stor affär med utbildningsfastigheter i Stockholm.

Raset: McDonalds stänger tolfte i Stockholmsområdet

Se FV:s lista över alla nedstängningar.

Läs utdrag ur Mats Hederos nya bok Människobyn

Han var ansvarig för att genomdriva en av de största förändringarna och ombyggnationerna av Stockholms city. Berättar om tankarna.

Tar över efter Pane Fresco på Åhléns city

Förknippades länge med Paolo Roberto

Jätteavtal om 42.500 kvm – värde nästan 2 miljarder

Ett sammanlagt årligt hyresvärde på drygt 95 miljoner.

Tillbaka till förstasidan