Skanska sänker utdelningen

De flesta segment hos Skanska tappade rörelseresultat under 2018. Det hamnade nu på 4,8 (5,5) miljarder. Justerat för valutaeffekter minskade rörelseresultatet med 14 procent. Endast den kommersiella fastighetsutvecklingen visade en tillväxt.

Intäkterna uppgick till 170,5 (160,8) miljarder, justerat för valutaeffekter ökade intäkterna med 3 procent.

Resultatet efter skatt blev 3,9 (4,9) miljarder. Det motsvarar 9,55 (12,01) kronor per aktie.

Med hänvisning till att man önskar möjliggöra för fortsatta investeringar i kommersiell fastighetsutveckling och samtidigt bibehålla finansiell stabilitet föreslår styrelsen en sänkt utdelning till 6 kronor per aktie (8,25).

Någon ny dramatik i resultatet finns annars inte att finna, men resultatet är det lägsta under den senaste femårsperioden och även rörelsemarginalen är den lägsta. Däremot är kassaflödet mycket starkt.

Rörelseresultatet i byggverksamheten uppgick till 1,1 (1,2) miljarder kronor, och har belastats med omstruktureringskostnader, projektnedskrivningar och nedskrivningar. Även under jämförelseperioden 2017 fanns en hel del projektnedskrivningar och nedskrivningar.

Bostadsutvecklingen visade sämre rörelseresultat, men 1,5 miljarder jämfört med 1,7 miljarder under 2017 är ändå relativt bra med tanke med utmaningarna på främst den svenska marknaden. Antalet sålda lägenheter uppgick till 3653 (4285) varav 623 (197) hyresrätter. Rörelseresultatet inkluderar en positiv effekt från upplösning av avsättningar om 300 mkr avseende färdigställande av projekt samt försäljningsvinster av mark på 200 mkr.

Den kommersiella fastighetsutvecklingen var det mest positiva inslaget i Skanskas bokslut. Där ökade rörelseresultatet till nära 3,1 (2,7) miljarder. Under året såldes fastigheter för totalt 15,7 (10,9) miljarder. I de pågående projekten finns orealiserade utvecklingsvinster om 8,6 miljarder enligt Skanska.

I de pågående projekten är så här långt 16,7 miljarder investerat och i färdigt skick kommer Skanska ha investerat 33,8 miljarder medan marknadsvärdet bedöms vara 42 miljarder.

Ett stort negativt inslag var det utraderade resultatet inom infrastrukturutveckling som nu hamnade på 31 mkr jämfört med 925 mkr året innan. Det mesta av den omstruktureringen var känt redan tidigare och från och med 2019 redovisar Skanska det inte längre som en egen verksamhetsgren.

Fler Nyheter från förstasidan

SBB närmar sig 5 mdr i försäljningar – gör ny affär

Batljan: ”Hög efterfrågan på våra kassaflödesfastigheter”.

Här vill Stockholms stad överdäcka

Fyra platser pekas ut.

Utvecklar för 1,85 miljarder kronor i Danderyd

Förstärker Danderyds sjukhus med ny byggnad med helikopterplatta.

Kl 23.00: Oscar presenterar siffrorna för Q1

Läs om hur få bostäder som sålts och om hur kraftigt personalstyrkan bantats. OP berättar även att man snabbt vill sälja en fastighet.

Erik Selin: ”Oerhört förvånad”

Balders storägare och vd kommenterar misstankarna för Fastighetsvärlden.

Expert på EBM: "Många får guldfeber när det hettar till"

Expert på insiderbrott berättar för FV.

Skanska vill bygga 30.000 kvm centralt

Vill kopiera succén från centrala Malmö.

Niam slår till och köper nästan tusen bostäder

Säljaren minskar överraskande på beståndet.

Atrium Ljungberg köper klassiskt kontor i Sundbyberg

Omfattar drygt 8.000 kvadratmeter uthyrbar yta.

Så stor blir Oscars förlust – preliminära siffror

FV granskar den icke-formella årsredovisningen.

Så ser prislappen ut för Hagastadens nya landmärke

Cirkelformad prestigebyggnad om 24.000 kvm lokaler.

Oscar ändrar datum – igen

Oscar Properties årsredovisning senareläggs ytterligare en gång.

Bruzelius lämnar Rikshem – klar för stort konsultbolag

Efter åtta år på Rikshem går Jacob Bruzelius vidare.

Klövern satsar på nytt kongress- och kulturhus

Frågan om den aktuella satsningen har varit aktuell under många år. 25.000 kvm lokaler utreds.

Tillbaka till förstasidan