Skanska sänker utdelningen

De flesta segment hos Skanska tappade rörelseresultat under 2018. Det hamnade nu på 4,8 (5,5) miljarder. Justerat för valutaeffekter minskade rörelseresultatet med 14 procent. Endast den kommersiella fastighetsutvecklingen visade en tillväxt.

Intäkterna uppgick till 170,5 (160,8) miljarder, justerat för valutaeffekter ökade intäkterna med 3 procent.

Resultatet efter skatt blev 3,9 (4,9) miljarder. Det motsvarar 9,55 (12,01) kronor per aktie.

Med hänvisning till att man önskar möjliggöra för fortsatta investeringar i kommersiell fastighetsutveckling och samtidigt bibehålla finansiell stabilitet föreslår styrelsen en sänkt utdelning till 6 kronor per aktie (8,25).

Någon ny dramatik i resultatet finns annars inte att finna, men resultatet är det lägsta under den senaste femårsperioden och även rörelsemarginalen är den lägsta. Däremot är kassaflödet mycket starkt.

Rörelseresultatet i byggverksamheten uppgick till 1,1 (1,2) miljarder kronor, och har belastats med omstruktureringskostnader, projektnedskrivningar och nedskrivningar. Även under jämförelseperioden 2017 fanns en hel del projektnedskrivningar och nedskrivningar.

Bostadsutvecklingen visade sämre rörelseresultat, men 1,5 miljarder jämfört med 1,7 miljarder under 2017 är ändå relativt bra med tanke med utmaningarna på främst den svenska marknaden. Antalet sålda lägenheter uppgick till 3653 (4285) varav 623 (197) hyresrätter. Rörelseresultatet inkluderar en positiv effekt från upplösning av avsättningar om 300 mkr avseende färdigställande av projekt samt försäljningsvinster av mark på 200 mkr.

Den kommersiella fastighetsutvecklingen var det mest positiva inslaget i Skanskas bokslut. Där ökade rörelseresultatet till nära 3,1 (2,7) miljarder. Under året såldes fastigheter för totalt 15,7 (10,9) miljarder. I de pågående projekten finns orealiserade utvecklingsvinster om 8,6 miljarder enligt Skanska.

I de pågående projekten är så här långt 16,7 miljarder investerat och i färdigt skick kommer Skanska ha investerat 33,8 miljarder medan marknadsvärdet bedöms vara 42 miljarder.

Ett stort negativt inslag var det utraderade resultatet inom infrastrukturutveckling som nu hamnade på 31 mkr jämfört med 925 mkr året innan. Det mesta av den omstruktureringen var känt redan tidigare och från och med 2019 redovisar Skanska det inte längre som en egen verksamhetsgren.

Fler Nyheter från förstasidan

Nytt hopp efter politikernas kovändning

Alla var för projektet, men plötsligt blev det i stället stopp. Nu först bostadsprojektet i Stockholms innerstad åter fram, men i bantat skick.

Förberedelser för nyemission i Prime Living

Det krävs kapitaltillskott för att bolaget ska kunna ro i land sina projekt.

Skanska redo att sälja Juvelen

Har hyrt ut två tredjedelar. Hyror på historisk toppnivå.

Sju markanvisningar har lämnats tillbaka

För några år sedan sågs det som otänkbart att återlämna en markanvisning, det skulle innebära dålig relation till kommunen i fråga. Nu har det blivit en överlevnadsfråga.

Amasten köper av sin storägare

Med hjälp av nyemitterade aktier förvärvar Amasten bostäder för över 200 miljoner i Mälardalen.

SBB säljer för 5 miljarder – gör snabbt klipp

Gör vinst på över en halv miljard kronor.

Bildextra: Humlegården redo storsatsa med 70.000 kvm

Planerar för stor satsning mellan Swedbanks huvudkontor och nya Grow.

Continental Apartments färdigsålt – efter tre år

Sista köparen nöjde sig inte med en lägenhet – och lyckades pruta.

Livsmedelskedja hyr 2.800 kvm av Citycon

Fastighetsbolaget fortsätter omdaningen av gallerian.

Sagax utvecklar 50.000 kvm i Veddesta

Kontor, handel och kanske hotell. Nu har ett viktigt steg tagits för satsningen intill den blivande tunnelbanestationen.

Wihlborgs miljardköper igen

Bolaget gör ytterligare en stor affär och stärker sin ställning som etta. En stor hyresgäst kan dock flytta.

Platzer delsäljer höghus

Priset motsvarar 46.800 kr/kvm. Tecknar även ett hyresavtal om drygt 5.000 kvm.

Humlegården hyr ut 1.700 kvm till Navigio på Blasieholmen

Hyr tre våningsplan i kontorshuset i centrala Stockholm.

Tillbaka till förstasidan