Skanska sänker utdelningen

De flesta segment hos Skanska tappade rörelseresultat under 2018. Det hamnade nu på 4,8 (5,5) miljarder. Justerat för valutaeffekter minskade rörelseresultatet med 14 procent. Endast den kommersiella fastighetsutvecklingen visade en tillväxt.

Intäkterna uppgick till 170,5 (160,8) miljarder, justerat för valutaeffekter ökade intäkterna med 3 procent.

Resultatet efter skatt blev 3,9 (4,9) miljarder. Det motsvarar 9,55 (12,01) kronor per aktie.

Med hänvisning till att man önskar möjliggöra för fortsatta investeringar i kommersiell fastighetsutveckling och samtidigt bibehålla finansiell stabilitet föreslår styrelsen en sänkt utdelning till 6 kronor per aktie (8,25).

Någon ny dramatik i resultatet finns annars inte att finna, men resultatet är det lägsta under den senaste femårsperioden och även rörelsemarginalen är den lägsta. Däremot är kassaflödet mycket starkt.

Rörelseresultatet i byggverksamheten uppgick till 1,1 (1,2) miljarder kronor, och har belastats med omstruktureringskostnader, projektnedskrivningar och nedskrivningar. Även under jämförelseperioden 2017 fanns en hel del projektnedskrivningar och nedskrivningar.

Bostadsutvecklingen visade sämre rörelseresultat, men 1,5 miljarder jämfört med 1,7 miljarder under 2017 är ändå relativt bra med tanke med utmaningarna på främst den svenska marknaden. Antalet sålda lägenheter uppgick till 3653 (4285) varav 623 (197) hyresrätter. Rörelseresultatet inkluderar en positiv effekt från upplösning av avsättningar om 300 mkr avseende färdigställande av projekt samt försäljningsvinster av mark på 200 mkr.

Den kommersiella fastighetsutvecklingen var det mest positiva inslaget i Skanskas bokslut. Där ökade rörelseresultatet till nära 3,1 (2,7) miljarder. Under året såldes fastigheter för totalt 15,7 (10,9) miljarder. I de pågående projekten finns orealiserade utvecklingsvinster om 8,6 miljarder enligt Skanska.

I de pågående projekten är så här långt 16,7 miljarder investerat och i färdigt skick kommer Skanska ha investerat 33,8 miljarder medan marknadsvärdet bedöms vara 42 miljarder.

Ett stort negativt inslag var det utraderade resultatet inom infrastrukturutveckling som nu hamnade på 31 mkr jämfört med 925 mkr året innan. Det mesta av den omstruktureringen var känt redan tidigare och från och med 2019 redovisar Skanska det inte längre som en egen verksamhetsgren.

Fler Nyheter från förstasidan

Humlegårdens hus oskadda

Kraftig explosion i Hagalund där Humlegården äger 80 procent av fastigheterna.

Syskonpar köper för 400 mkr

Förvärvar 32.000 kvm bostäder och lokaler i centralt läge.

Microsoft slår till och köper 120.000 kvm mark

Avser att bygga ett datacenter i världsklass.

Akelius: ”Det är istället ett slag i ansiktet”

Kommenterar förslag som berör 24 procent av bolagets fastighetsvärde.

Tre institutioner har sålt för 13 miljarder på två år

Stora avyttringar. FV går igenom försäljningarna och vad som ligger bakom.

Höghus på Östermalm nobbas

Planerna på 450 bostäder och ett 18 våningar högt torn skickas åter till ritbordet.

JLL värvar fem

Läs om vilka som ansluter till rådgivningsfirman.

Fyra topptjänster tillsatta – några långsittare kvar

Fyra tjänstemanna-vd:ar suttit längre än 13 år. FV går igenom läget vid de största bolagen.

Fem kvar i kamp om stor myndighet

Beslut väntas inom några månader. Nästan 14.000 kvm på spel.

Spotify i våldsam ytexpansion av lokaler i Stockholm

Spotify gör ytterligare en lokalförhyrning. Nu på östra Södermalm. FV summerar förhyrningarna i Stockholm och berättar om den historiska expansionen.

Ny vd till Backahill

Familjen Erik Paulssons fastighetsbolag får en ny koncernchef.

Tidigare topp-vd startar nytt JV med Balder

Fokuserar på Stockholmsområdet. Berättar för FV om vilka segment som är intressanta.

Tillbaka till förstasidan