Skanska sänker utdelningen

De flesta segment hos Skanska tappade rörelseresultat under 2018. Det hamnade nu på 4,8 (5,5) miljarder. Justerat för valutaeffekter minskade rörelseresultatet med 14 procent. Endast den kommersiella fastighetsutvecklingen visade en tillväxt.

Intäkterna uppgick till 170,5 (160,8) miljarder, justerat för valutaeffekter ökade intäkterna med 3 procent.

Resultatet efter skatt blev 3,9 (4,9) miljarder. Det motsvarar 9,55 (12,01) kronor per aktie.

Med hänvisning till att man önskar möjliggöra för fortsatta investeringar i kommersiell fastighetsutveckling och samtidigt bibehålla finansiell stabilitet föreslår styrelsen en sänkt utdelning till 6 kronor per aktie (8,25).

Någon ny dramatik i resultatet finns annars inte att finna, men resultatet är det lägsta under den senaste femårsperioden och även rörelsemarginalen är den lägsta. Däremot är kassaflödet mycket starkt.

Rörelseresultatet i byggverksamheten uppgick till 1,1 (1,2) miljarder kronor, och har belastats med omstruktureringskostnader, projektnedskrivningar och nedskrivningar. Även under jämförelseperioden 2017 fanns en hel del projektnedskrivningar och nedskrivningar.

Bostadsutvecklingen visade sämre rörelseresultat, men 1,5 miljarder jämfört med 1,7 miljarder under 2017 är ändå relativt bra med tanke med utmaningarna på främst den svenska marknaden. Antalet sålda lägenheter uppgick till 3653 (4285) varav 623 (197) hyresrätter. Rörelseresultatet inkluderar en positiv effekt från upplösning av avsättningar om 300 mkr avseende färdigställande av projekt samt försäljningsvinster av mark på 200 mkr.

Den kommersiella fastighetsutvecklingen var det mest positiva inslaget i Skanskas bokslut. Där ökade rörelseresultatet till nära 3,1 (2,7) miljarder. Under året såldes fastigheter för totalt 15,7 (10,9) miljarder. I de pågående projekten finns orealiserade utvecklingsvinster om 8,6 miljarder enligt Skanska.

I de pågående projekten är så här långt 16,7 miljarder investerat och i färdigt skick kommer Skanska ha investerat 33,8 miljarder medan marknadsvärdet bedöms vara 42 miljarder.

Ett stort negativt inslag var det utraderade resultatet inom infrastrukturutveckling som nu hamnade på 31 mkr jämfört med 925 mkr året innan. Det mesta av den omstruktureringen var känt redan tidigare och från och med 2019 redovisar Skanska det inte längre som en egen verksamhetsgren.

Fler Nyheter från förstasidan

Klipper till för nära miljarden i centrala Göteborg

Fastigheterna ligger intill en av köparens befintliga kontorsfastigheter.

Porträtt

"De som har köpt av oss har tjänat mycket pengar"

Mattias Roos berättar hur han ser på spekulationsköp, varför det är vettigt att ha swimmingpooler i bostadsprojekt och varför det inte var självklart att tacka ja till vd-tjänsten på SSM.

Dags att anmäla sig till Spring För Livet

Den 9 maj går startskottet för fastighetsbranschens stora välgörenhetslopp.

Castellum säljer stort handelsbestånd i Uppsala

Fem fastigheter på Boländerna i Uppsala får ny ägare.

Micasa lägger ut fastigheter till försäljning

Ett stort bostadskvarter på Södermalm finns bland objekten.

Bolmgren lämnar NCC snabbt

Går till en konkurrent som vill utmana inom kommersiella lokaler.

Bildextra: Stadsrum satsar på nytt landmärke

Hotellbyggnad i 16 våningar, flera restauranger – precis vid vattnet.

C&W värvar från CBRE

Rekryterar välkänd medarbetare till transaktionsavdelningen.

Hufvudstaden utreder egen satsning på coworking

”Huvudspåret är att driva själva”, säger vice vd Bo Wikare.

AL öppnar för två vägar kring coworking

Vd Annica Ånäs berättar om bolagets strategi.

Slutsålt i Oscars Bageriet – men lyxiga penthouset kvar

Återstår: Lägenhet om 264 och en takterrass om 121 kvm. Se flera bilder.

Bostadsutvecklaren gör minusresultat på 650 miljoner

Levererar tungt bokslut – och söker bygglov på Irland.

180.000 kvm coworking i Stockholm

Konceptet växer snabbt. JLL jämför med andra europeiska städer.

Myndighet i slutval kring nytt kontor

Kan komma att lämna det centrala innerstadsläget. Beslut nära.

Tillbaka till förstasidan