Skanska sänker utdelningen

De flesta segment hos Skanska tappade rörelseresultat under 2018. Det hamnade nu på 4,8 (5,5) miljarder. Justerat för valutaeffekter minskade rörelseresultatet med 14 procent. Endast den kommersiella fastighetsutvecklingen visade en tillväxt.

Intäkterna uppgick till 170,5 (160,8) miljarder, justerat för valutaeffekter ökade intäkterna med 3 procent.

Resultatet efter skatt blev 3,9 (4,9) miljarder. Det motsvarar 9,55 (12,01) kronor per aktie.

Med hänvisning till att man önskar möjliggöra för fortsatta investeringar i kommersiell fastighetsutveckling och samtidigt bibehålla finansiell stabilitet föreslår styrelsen en sänkt utdelning till 6 kronor per aktie (8,25).

Någon ny dramatik i resultatet finns annars inte att finna, men resultatet är det lägsta under den senaste femårsperioden och även rörelsemarginalen är den lägsta. Däremot är kassaflödet mycket starkt.

Rörelseresultatet i byggverksamheten uppgick till 1,1 (1,2) miljarder kronor, och har belastats med omstruktureringskostnader, projektnedskrivningar och nedskrivningar. Även under jämförelseperioden 2017 fanns en hel del projektnedskrivningar och nedskrivningar.

Bostadsutvecklingen visade sämre rörelseresultat, men 1,5 miljarder jämfört med 1,7 miljarder under 2017 är ändå relativt bra med tanke med utmaningarna på främst den svenska marknaden. Antalet sålda lägenheter uppgick till 3653 (4285) varav 623 (197) hyresrätter. Rörelseresultatet inkluderar en positiv effekt från upplösning av avsättningar om 300 mkr avseende färdigställande av projekt samt försäljningsvinster av mark på 200 mkr.

Den kommersiella fastighetsutvecklingen var det mest positiva inslaget i Skanskas bokslut. Där ökade rörelseresultatet till nära 3,1 (2,7) miljarder. Under året såldes fastigheter för totalt 15,7 (10,9) miljarder. I de pågående projekten finns orealiserade utvecklingsvinster om 8,6 miljarder enligt Skanska.

I de pågående projekten är så här långt 16,7 miljarder investerat och i färdigt skick kommer Skanska ha investerat 33,8 miljarder medan marknadsvärdet bedöms vara 42 miljarder.

Ett stort negativt inslag var det utraderade resultatet inom infrastrukturutveckling som nu hamnade på 31 mkr jämfört med 925 mkr året innan. Det mesta av den omstruktureringen var känt redan tidigare och från och med 2019 redovisar Skanska det inte längre som en egen verksamhetsgren.

Fler Nyheter från förstasidan

Mindre kontorsyta – men dubbelt så många arbetsplatser

Fastighetsvärlden redogör för ytfördelningen i nya Sturekvarteret, segment för segment.

Heba köper för 700 mkr

Det tidigare så försiktiga och lågmälda bostadsbolaget slår till med ännu en stor affär.

Stadsrum köper helt kvarter i centrala Helsingborg

Pensionsbolag fortsätter att avyttra fastigheter styckevis

Anders Borg med bakom nytt fastighetsbolag

Anders Borg: ”Jag ser fram emot att jobba med en fråga som jag har ett genuint intresse för”.

Savills anställer fyra inom transaktionsrådgivning

Niklas Zuckerman: ”Vi är nu väl rustade att ta stora marknadsandelar”. Läs om hur teamet ser ut.

Nästan fullt i Skanskas Solna United – toppvåning uthyrd

Fastighetsutvecklaren laddar nu för att även utveckla grannfastigheten.

Skirner köper vid Humlegården

Det blev familjeägda Skirner som tog hem budgivningen på Teknikarbetsgivarnas fastighert intill Humlegården i centrala Stockholm.

Prognos: Fortsatt ras för bostadsbyggandet

Antalet påbörjade bostäder per tusen invånare förväntas bli dubbelt så många i Malmö som i Stockholm.

Hemfosa köper av Akelius i Eskilstuna

Förvärvar skol- och kontorsfastigheter i med kommunen som största hyresgäst.

Helt uthyrt i Wihlborgs nybygge i Hyllie – planerar för mer

Tecknar nytt kontrakt om 6.300 kvm med internationellt företag i sitt andra projekt i Hyllie.

Efterlysning: Din vetgiriga kollega!

Snart dags för nytt branschevent.

Åtta fastigheter säljs på historiskt stor auktion

Se vilka fastigheter som ingår i auktionen som kommer att äga rum under hösten.

Lennerhov och Stordalen i gemensam satsning

14 våningar högt hotell med havsutsikt. Egentligen hade norrmannen förlorat den matchen…

Förvärvar för 274 miljoner i Mariestad

Myndighet och kommun är stora hyresgäster.

Tillbaka till förstasidan