Johan Brisvall, vd Markanvisning.se.

Sjunkande priser i markanvisningar

Det syns allt fler tecken på att kommunernas markpriser sjunker med anledning av det skiftande ekonomiska läget, uppger Markanvising.se. Dessutom blir det vanligare att investerare drar sig ur markanvisningsavtal. För FV berättar Johan Brisvall, vd, mer om utvecklingen under årets tre första kvartal.

Efter tre kvartal kan bolaget konstatera att de högsta prisnoteringarna under 2022 noterades i början av året. Vid en direktanvisning i Alvik i Stockholm noteras årets hittills högsta pris för flerbostadshus, 31.000 kr/kvm ljus BTA, vilken beslutades en vecka före Rysslands invasion av Ukraina.

För småhus noteras toppar på 35.750 kr/kvm ljus BTA i Göteborg och 34.200 kr/kvm ljus BTA på Lidingö, med inlämningar i början av april respektive februari, enligt statistik från Markanvisning.se.

– Fyra av de fem högsta prisnoteringarna för flerbostadshus hittills i år har antingen beslutats i januari eller februari. Vi ser också en viss tröghet i systemet kring prisnoteringar eftersom kommunernas utvärdering av markanvisningstävlingar tar lång tid. Ett tydligt exempel är det högsta priset under Q3 för flerbostadshus som noterades i Norrtälje hamn. Det undertecknade markanvisningsavtalet var resultatet av en markanvisningstävling med inlämnade bud i juli 2021”, säger Johan Brisvall, vd på Markanvisning.se.

Jämförs snittpriserna för markanvisade flerbostadshus inom Stockholms stad under årets första tre kvartal med motsvarande period under 2021, är priserna nu 20 procent lägre. Det kan ses som en fingervisning om i vilken utsträckning markpriserna påverkas.

– Det beslutas vanligtvis om flest markanvisningar i Stockholms stad under det fjärde kvartalet, så det är först med ett helårsperspektiv vi kan dra definitiva slutsatser om prisförändringarna. Dessutom skiljer sig marknader kraftigt åt och hur utvecklingen ser ut i Stockholm behöver inte motsvara förändringar i andra geografiska områden, säger Brisvall.

Han konstaterar att många kommuner inte har hängt med i värdeutvecklingen för sin mark de senaste åren. Han ser exempel på hur byggaktörer som tilldelas mark i en kommun, också kan tilldelas mark i en annan likvärdig kommun och med motsvarande läge, för fem gånger priset. Kommuner som befinner sig i kraftig tillväxt behöver se över sitt arbetssätt med värderingar, enligt Johan Brisvall.

Ytterligare en indikator på den föränderliga pristerrängen återspeglas i byggaktörers förmåga att kunna stå vid sina lämnade prisanbud i markanvisningstävlingar.

Markanvisning.se har sett tävlingar under årets andra halva där kommunen inte kommer till avslut eftersom utsedda vinnare väljer att tacka nej till att teckna markanvisningsavtal. Det är ageranden som är logiska i en vikande konjunktur samtidigt som det påverkar byggaktörernas trovärdighet negativt i kommande förhandlingar om markanvisningar.

– Projekt med en färdig detaljplan och nära byggstart är mindre attraktiva än de vars genomförande ligger längre fram i tiden, där Norrtälje är ett exempel. Intresset för tidiga skeden är fortsatt stort, men vi ser skillnader mellan projektens förutsättningar och branschens betalningsvilja, säger Johan Brisvall.

Missa inte! Cash is King

Den 30 november är det dags för Fastighetsvärldens heldagsseminarium Cash is King. Det äger rum på Grand Hotel i Stockholm.

Se fullständigt program och möjlighet till anmälan här.

Fler Nyheter från förstasidan

Nära sälja på Vasagatan

Fastigheten inköptes för så lite som 8 miljoner kronor 1984.

Pangea: Mörka utsikter för fastighetssektorn

”I pågående transaktioner ser vi att de flesta köpare har sänkt sina bud med 10-20 procent, men värderingarna har ännu inte justerats”.

Saftigt minus – men M2 fick utrymme att amortera

Betydande förlust på avyttringen av aktier i Castellum.

Bilder: Så kan AL bygga ut Söderhallarna

Så kan Medborgarplatsen utvecklas framöver.

Fabege på knock med The Mauler

Hyr ut 2.400 kvm för större satsning.

16 nya butiker till Arlanda

Utbyggnad med 11.000 kvm. FV listar butikerna som öppnar i nya Marknadsplatsen.

Lättnadsrally timmen efter räntebeskedet

Kurserna för flera fastighetsbolag drog iväg rejält efter att Riksbanken lämnat sitt nya besked om styrräntans nivå. Vad hade man fruktat egentligen?

Riksbanken höjer räntan med 0,75

Många fastighetsägare nervösa. Riksbanken ger prognos för i början av 2023.

Skiften i toppen hos Vasakronan i Stockholm

Två nya toppositioner utsedda.

Skanska säljer för 600 mkr till sitt egna nya bolag

60.000 kr/kvm för nyutvecklad kontorsfastighet i centralt läge.

NREP in i Tyskland

Fokus på bostäder och logistik. Läs om det första förvärvet.

Affärsanalys

Lyfter av projekt i närområdet

Per Wieslander och Philip Wikén vid Svefa analyserar en affär med en större kontorsfastighet i Malmö.

Kilenkrysset i iskallt förvärv av 30.000 kvm

Förvärvar tre fastigheter i iskallt segment som blir allt hetare.

Collector hyr av Humlegården

Samlokaliserar från två adresser. Tar över lokaler efter fastighetsbolag.

Tillbaka till förstasidan