Selin, Dragicevic och Welandson i Doxas nyemission

Doxa, med Grej Dingizian som storägare, genomför en riktad nyemission om 355 miljoner kronor. Med på tåget är bland annat Erik Selin, Marjan Dragicevic och Gösta Welandson.

Annons

Styrelsen för Doxa AB har beslutat om en riktad nyemission av högst 35.503.164 aktier till ett fåtal nya och befintliga investerare i bolaget. Nyemissionen görs till en teckningskurs om 10,00 kronor per aktie och förväntas tillföra bolaget cirka 355 miljoner kronor.

Teckningskursen, vilken fastställts genom ett anbudsförfarande, innebär en rabatt om cirka 5,5 procent jämfört med Doxaaktiens volymviktade genomsnittskurs under de senaste tio handelsdagarna och en rabatt om cirka 4 procent jämfört med Doxaaktiens stängningskurs på Nasdaq First North Growth Market den 10 februari 2022.

Befintliga större aktieägarna Greg Dingizian genom Agartha AB och Martin Brorman med familj genom Brorman Fastigheter AB har uttalat sitt stöd för genomförandet av Nyemissionen. Ingen av de nämnda ägarna har erbjudits att teckna aktier i Nyemissionen.

Styrelsen bedömer även att det är till fördel för Bolaget att stärka aktieägarbasen i Bolaget med vissa strategiska och institutionella investerare som kan bidra med ett utökat kontaktnät till Bolaget.

Nyemissionen har tecknats av ett fåtal investerare, genom bolag eller privat samt fonder, med erfarenhet av investeringar inom kapitalmarknaden och fastighetsbranschen.

De större befintliga aktieägare som deltar är Bergendahl & Son AB, Marjan Dragicevic privat och genom Dragfast AB och Erik Selin genom Erik Selin Fastigheter AB som tecknar 10,5 miljoner, 4,2 miljoner respektive 5 miljoner aktier i Nyemissionen.

Tillkommande aktieägare i bolaget genom Nyemissionen är Gösta Welandson via bolag samt en handfull fonder förvaltade av Clearance Capital Ltd.

Under hösten 2021 genomförde Doxa ett flertal förvärv av fastigheter och fastighetsbolag. Doxa har från och med starten av 2022 tillfört kompetens till sin koncernledning i form av bolagets nya VD, Victor Persson, och CFO, Patrik Melin, och avser under 2022 fortsätta sin förvärvsresa genom att tillföra nya intressanta fastighetsinvesteringar.

Greg Dingizian, styrelseordförande för Doxa tillika Doxas största ägare genom Agartha AB, kommenterar:

– Vi är mycket nöjda med att kunna genomföra ytterligare en lyckad kapitalanskaffning genom vilken vi säkrar medel för nya förvärv och fortsatt expansion. Det är särskilt tillfredsställande att vi fortsätter stärka ägarbasen med strategiska sektorspecialister och institutionella investerare.

Fler Nyheter från förstasidan

Fabege hyr ut 2.600 kvm i ”överraskningsköpet”

92 procent uthyrt i miljardförvärvet.

Skanska tecknar jätteavtal för ny stadsdel

Hyllar det attraktiva läget.

Titania kan jubla för 70.000 kvm – efter åtta års kamp

Einar Janson: ”Det känns nästan overkligt. Vi vill tacka alla som trott på att det är möjligt. Det kommer att bli en unik plats att bo på.”

SBB avtalar om delning av SBB Kåpan Bostad

Stort bestånd delas upp.

Castellum hyr ut 2.100 kvm för kirurgi

Tecknar kontrakt inom tullarna i Stockholm.

Köper nytt från K2A för 160 mkr

Säljaren planerar för fler transaktioner i närtid.

Lilleputt tappade 44 procent av värdet

Visat en uppseendeväckande negativ värdeutveckling på sitt bestånd.

Anmäls efter att fem dog i bygghissen i Sundbyberg

”Olyckan inte hade ägt rum om bolaget hade efterlevt de föreskrifter och bestämmelser som är angivna”.

Signalisten tar över helt centrum – Rikshem säljer

Transaktion när offensiv inleds. Vill skapa bättre livsvillkor.

Archus flyttar till Alecta

Flyttar några hundra meter inom city.

Prisma satsar på notering

Genomför även nyemission. Äger fastigheter för 6,4 miljarder.

Slår till och köper hela 85.000 kvm handel

Totalt sju välkända handelsfastigheter. Kapades mitt framför ögonen på Ingvar Kamprad. Flera varumärken starkare än snittet. FV bedömer direktavkastningen.

Tillbaka till förstasidan