Sehlhall nära passera miljarden

Sehlhall är nära att passera en miljard i fastighetsvärde. Vid årsskiftet var värdet 961 miljoner kronor, vilket ska jämföras med 690 miljoner kronor föregående år.

Sehlhalls nyckeltal för perioden oktober till och med december:

  • Hyresintäkter om 4 126 Tkr (3 310)
  • Driftnetto om 3 294 Tkr (2 674) vilket gav en driftmarginal om 79 (78) procent
  • Värdeförändringar uppgick till 52 655 Tkr (23 918), påverkat av att projekt i byggnation nått tidpunkt för omvärdering samt värdeökning på befintliga fastigheter i förvaltning
  • Kassaflöde var -33 408 Tkr (73 153), påverkat av fortsatta investeringar i såväl markförvärv som pågående byggnationer. Föregående år avyttrades ett dotterbolag under kvartalet.
  • Genomsnittlig kontraktslängd på avtalade hyreskontrakt är 11 år (11 år)
  • Byggrätter med bindande förvärvsavtal uppgick till 56 430 kvm BTA (63 975)
  • Landbank på 1 919 621 kvm (1 820 621 kvm) i pågående markförädling

Dan T Sehlberg, vd och koncernchef, kommenterar året:

– För Sehlhall präglades årets fjärde kvartal av hög aktivitet inom samtliga kompetensområden och vi fortsätter att leverera god och stabil värdetillväxt. Vi har bland annat ingått en avsiktsförklaring med hyresgäst för ytterligare ett vårdboende i Täby och vårt kommande vårdboende i Järfälla utvecklas väl. På Ekerö närmar vi oss entreprenadupphandling för vårdboendet och vi har också tecknat förvärvsavtal för en central fastighet i Ystad, lämplig för exempelvis trygghetsbostäder.

– Hållbarhet integreras alltmer i alla våra processer. Vi har implementerat ett automatiserat energiuppföljningssystem för inläsning och uppsamling av energidata. Vi har också övergått till 100 procent förnybar el i våra fastigheter och vi har fattat beslut om att Svanen certifiera samtliga gruppbostäder och förskolor med byggstart från och med 2022. Alla dessa åtgärder ingår i vårt hållbarhetsprogram, klimatneutral social infrastruktur.

Sehlberg fortsätter:

– Även vår produktion har hållit ett högt tempo under sista delen av året. Vi har fått startbesked för renovering av Kista gård och ansökt om bygglov för fastigheten i centrala Ystad. Vi har rest stommen för vår förskola på Värmdö och överlämnat vårdboendet i Upplands Väsby till hyresgästerna. Under kvartalet har vi också påbörjat byggnation av två gruppbostäder i Finspång och uppnått så kallat ”tätt hus” i Täby, där vi uppför ett vårdboende, och i Norrtälje, där vi uppför en förskola.

– Under året redovisar vi betydande värdeförändringar i portföljen tack vare en kombination av ett dedikerat förädlingsarbete och marknadens högre värdering av våra förvaltningsobjekt. Inklusive avyttringar uppgår värdeförändringarna till 86 miljoner kronor under året och vårt fastighetsvärde uppgår till 961 miljoner kronor, vilket skall jämföras med 690 miljoner kronor föregående år.

– Trots den höga investeringsaktiviteten i bolaget vidhåller vi en betryggande soliditet om 47 procent vilket ger oss kraft att fortsätta vår tillväxtresa. Slutligen så vill jag poängtera att vi följer den allvarliga situationen i Ukraina och de effekter det får för omvärld och kapitalmarknad.

Fler Nyheter från förstasidan

”Är som ett hajstim”

Ilija Batljan: ”När allt är bra är alla ens kompisar. Tills man börjar blöda. Då blir man uppäten.”

Besvikelsen över satsningen i New York

Vakanser på 93 respektive 60 procent i kontorsprojekt på Manhattan. FV går igenom läget.

Överväger försäljningar

Äger över 500.000 bostäder. Öppnar för att sälja för över 100 miljarder kronor till delägare. Per Ekelund berättar för FV.

CLS säljer för en halv miljard

Läs om ägarbilden i det ”svenska” bolaget.

Nej till fyra nya IES-skolor – bolag drabbas

Fv berättar vilka fyra fastighetsbolag som drabbas av beslutet.

SBB sålt allt i Stenhus

SBB har avyttrat sitt aktieinnehav i noterade Stenhus Fastigheter.

Storbolag faller tungt

Tufft för flera av de allra största fastighetsbolagen på börsen under tisdagen.

Domstol fäller Skanskas nya hotell

Tvingas börja om på ruta ett.

Akelius har miljardköpt – för 4,04 procent

Bolagets belåningsgrad är 9 procent.

Topplista

Lista: Största uthyrningarna av kontor 2022

Fastighetsvärlden listar här de största uthyrningarna av kontorslokaler i Sverige som rapporterats under 2022, inklusive rådgivare till partnerna.

Jacob Karlssons känga till aktieanalytiker

K-Fastigheters vd om framtiden och bolagets mål.

Titania säljer ”hemligt” lyxprojekt i Kalifornien

Vd:n ”Det har varit otroligt kul och lärorikt att göra projektet men det är inget vi kommer att göra om”.

Elias Georgiadis, vd vid Stenhus Fastigheter.

Stenhus har sikte på ytterligare uppköp

Efter att ha tuggat i sig flera noterade bolag har Stenhus nu funnit ytterligare ett bolag som man går in tungt i, kanske för ett kommande uppköp.

Aktien som drabbade SBB:s resultat stenhårt

Det har pratats en hel del om värdet på JM-posten hos SBB. Men det var ett annat innehav som påverkade halvårsresultatet negativt med över en miljard.

Tillbaka till förstasidan