Sehlhall nära passera miljarden

Sehlhall är nära att passera en miljard i fastighetsvärde. Vid årsskiftet var värdet 961 miljoner kronor, vilket ska jämföras med 690 miljoner kronor föregående år.

Sehlhalls nyckeltal för perioden oktober till och med december:

  • Hyresintäkter om 4 126 Tkr (3 310)
  • Driftnetto om 3 294 Tkr (2 674) vilket gav en driftmarginal om 79 (78) procent
  • Värdeförändringar uppgick till 52 655 Tkr (23 918), påverkat av att projekt i byggnation nått tidpunkt för omvärdering samt värdeökning på befintliga fastigheter i förvaltning
  • Kassaflöde var -33 408 Tkr (73 153), påverkat av fortsatta investeringar i såväl markförvärv som pågående byggnationer. Föregående år avyttrades ett dotterbolag under kvartalet.
  • Genomsnittlig kontraktslängd på avtalade hyreskontrakt är 11 år (11 år)
  • Byggrätter med bindande förvärvsavtal uppgick till 56 430 kvm BTA (63 975)
  • Landbank på 1 919 621 kvm (1 820 621 kvm) i pågående markförädling

Dan T Sehlberg, vd och koncernchef, kommenterar året:

– För Sehlhall präglades årets fjärde kvartal av hög aktivitet inom samtliga kompetensområden och vi fortsätter att leverera god och stabil värdetillväxt. Vi har bland annat ingått en avsiktsförklaring med hyresgäst för ytterligare ett vårdboende i Täby och vårt kommande vårdboende i Järfälla utvecklas väl. På Ekerö närmar vi oss entreprenadupphandling för vårdboendet och vi har också tecknat förvärvsavtal för en central fastighet i Ystad, lämplig för exempelvis trygghetsbostäder.

– Hållbarhet integreras alltmer i alla våra processer. Vi har implementerat ett automatiserat energiuppföljningssystem för inläsning och uppsamling av energidata. Vi har också övergått till 100 procent förnybar el i våra fastigheter och vi har fattat beslut om att Svanen certifiera samtliga gruppbostäder och förskolor med byggstart från och med 2022. Alla dessa åtgärder ingår i vårt hållbarhetsprogram, klimatneutral social infrastruktur.

Sehlberg fortsätter:

– Även vår produktion har hållit ett högt tempo under sista delen av året. Vi har fått startbesked för renovering av Kista gård och ansökt om bygglov för fastigheten i centrala Ystad. Vi har rest stommen för vår förskola på Värmdö och överlämnat vårdboendet i Upplands Väsby till hyresgästerna. Under kvartalet har vi också påbörjat byggnation av två gruppbostäder i Finspång och uppnått så kallat ”tätt hus” i Täby, där vi uppför ett vårdboende, och i Norrtälje, där vi uppför en förskola.

– Under året redovisar vi betydande värdeförändringar i portföljen tack vare en kombination av ett dedikerat förädlingsarbete och marknadens högre värdering av våra förvaltningsobjekt. Inklusive avyttringar uppgår värdeförändringarna till 86 miljoner kronor under året och vårt fastighetsvärde uppgår till 961 miljoner kronor, vilket skall jämföras med 690 miljoner kronor föregående år.

– Trots den höga investeringsaktiviteten i bolaget vidhåller vi en betryggande soliditet om 47 procent vilket ger oss kraft att fortsätta vår tillväxtresa. Slutligen så vill jag poängtera att vi följer den allvarliga situationen i Ukraina och de effekter det får för omvärld och kapitalmarknad.

Fler Nyheter från förstasidan

Miljonsmäll efter rekordaffär på Kungsholmen

Säljaren kan tappa nästan 200 miljoner kronor. FV berättar vad som hänt.

Flippin’ Burgerskrögare gör kedja

Vill starta fem till tio nya restauranger.

Juryn: Årets bästa uthyrning

Läs juryns val när de tre bästa uthyrningarna 2022 koras.

Vd lämnar börsbolag omedelbart

Nyligen tvingats till stora förändringar.

NCC: ”2022 har varit mer utmanande än väntat”

Tomas Carlsson om kontorsmarknaden: ”Vi kommer att sälja projekt först när vi upplever att marknadsnivån är acceptabel.”

Statens hyra för EU-mötet

Hyr hel hotell- och mötesanläggning. FV berättar om hyreskontrakten för mässan och för hotellet.

Köper nära Norr Mälarstrand

Utökar beståndet inom tullarna i Stockholm.

Hyr ut 3.600 kvm i Hagastaden

FV berättar vilka som tappar hyresgäster.

Stor bostadsutvecklare lägger större varsel

FV berättar om ännu ett bolag som tvingas agera på den förändrade marknaden.

Skanska gör stort förvärv

Stor tomt om nästan 40.000 kvm i attraktivt läge.

Hackspett stoppar 130 bostäder i Söderort

Bostadsbolag tvingas lägga stort projekt i papperskorgen.

Juryns val: Bästa transaktionskonsult

Juryn har utsett fem ledande mäklare som gått till final.

Juryns val: Fem i final om Årets lokalkonsult

Läs om vilka fem som är nominerade.

Skanska hyr ut 2.500 kvm

Uthyrningsgraden når 75 procent.

Tillbaka till förstasidan