Illustration: Fojab

Science Village vill bygga 35 våningar högt

Science Village Scandinavia AB vill bygga högt, upp till 35 våningar. Nu ska Lunds kommunen avgöra om det är möjligt och samtidigt undersöka hur de nya förutsättningarna för området påverkar planerna.

Science Village Scandinavia AB (SVS) vill fortsätta utveckla Science Village vid ESS och MAX IV och har satsat högt. I deras förslag är de flesta av husen mellan 8 och 15 våningar och den högsta byggnaden på hela 35 våningar. Tanken är att detaljplanen ska binda samman tidigare planlagda delar av Science Village till en sammanhängande helhet.

Bolaget ägs av Lunds kommun, Region Skåne och Lunds universitet

– Vi är restriktiva med att bygga på jordbruksmark i Lund. Brunnshög är ett av få undantag och där är vi noga med att hushålla med våra resurser. Det kan dock göras på flera sätt och vi kommer att arbeta för att byggnadshöjderna sänks, säger Klas Svanberg (M) byggnadsnämndens ordförande.

I de planerade byggnaderna kommer det att forskas och hållas högre utbildning. Men det kommer också finnas anledning för fler att ta sig hit. Det kommer byggas hotell och finnas möjlighet för restauranger att etablera sig. Inom planområdet planeras även för ett större torg.

– Hur vi upplever en plats är mycket mer än byggnadshöjder. Vi vill skapa en stadsmiljö där det är liv mellan byggnaderna. Vår stadsplanering ska skapa förutsättningar för att området ska leva även efter att forskare och studenter gått hem, säger Hans Juhlin stadsbyggnadsdirektör i Lunds kommun.

Den huvudsakliga inriktningen i förslaget från SVS överensstämmer med ramprogram och fördjupningen av översiktsplanen från 2013 även om exploateringsnivån i förslaget är betydligt högre.

– Oberoende av förslaget från SVS har flera betydande förutsättningar såväl utanför som inom planområdet förändrats sedan 2013. De är viktiga att väga in och därför ska vi ta fram ett planprogram parallellt med detaljplanearbetet, säger Hans Juhlin.

Sedan kommunen gjorde den mer övergripande planeringen 2013 har bland annat beredskapszonen kring ESS fastställts och det planeras för en ny storskalig forskningsanläggning utöver MAX IV och ESS, en så kallad frielektronlaser. Frielektronlasern kräver en underjordisk tunnel längs E22 från MAX IV, under Vindarnas park fram till nya byggnader vid ESS. De nya byggnaderna hamnar inom markreservatet för den planerade på- och avfarten Trafikplats ESS. En eventuell flytt av Trafikplats ESS kan påverka hur byggnader kan placeras inom den nya detaljplanens.

Utöver det har Lunds universitet meddelat att de har avsikten att genomföra en mer omfattande etablering på Science Village än vad som tidigare var planerat.

– Hur mycket av universitetets verksamhet som kommer att flytta hit är en nyckelfråga för hur detaljplanen ska utformas och helt avgörande för hur helheten upplevs, menar Hans Juhlin.

Stadsbyggnadskontoret kommer att påbörja utredningar och planeringsarbete i höst. När planerna är klara beror helt på vad utredningarna visar.

Fler Nyheter från förstasidan

Kedjan lämnar Stureplan – efter bara två år

Till FV: ”Det här läget går inte längre hand i hand med strategin”.

Bildextra: Så blir nya kvarteret på Kungsholmen

Skapar 8.000 kvm kontor och 114 nya bostäder.

Lista: Norska oljefonden tappade 1.700 miljarder

Vid årsskiftet hade Oljefonden aktievärden i fem svenska bygg- och fastighetsbolag som översteg en miljard kronor vardera.

Rekordår för outlet

Den tyska satsningen i Stockholmsområdet går som tåget.

SBB stoppar projekt – underleverantör går i konkurs

”Styrelsen har sökt andra lösningar men inte lyckats” säger koncern-vd Mikael Anjou

Stänger flaggskepp i city efter endast fyra år

Världsvarumärket lägger ner stor satsning mitt på Kungsgatan.

Blankare fortsätter trycka till fastigheter

Åtta av de 100 största blankningspositionerna finns i bygg- eller fastighetsbolag. FV berättar vilka bolag som finns i fokus.

Balder lägger beslag på ännu en 08-mack

Först lyxprojekt längs Birger Jarlsgatan. Nu lite längre ut från city.

Blir ny CFO på Stenvalvet

Ytterligare en CFO byter jobb.

SEPREF: Fyra av fem spår höjda krav på direktavkastning

Karin Witalis kommenterar den senaste undersökningen.

Rekryterar chef från Wästbygg

Ska utveckla nytt bolag.

Staden säljer för 600 mkr

Tre bolag i affär med Stockholms stad.

Klart: Alm blir storägare i Aros efter strukturaffär

Stor affär med bostäder. Läs om detaljerna.

Batljans superlycka

Starkt fredag på börsen. Men ännu återstår mer än hälften…

Tillbaka till förstasidan