SCB: Rekordökning för byggkostnaderna

Byggkostnadsindex för flerbostadshus steg med 3,4 procent i april 2022 jämfört med mars 2022, enligt ny statistik från SCB. Jämfört med april föregående år steg byggkostnaderna med 12,2 procent. Det är den högsta förändringen i årstakt sedan 1981.

Byggkostnadsindex för flerbostadshus steg med 3,4 procent mellan mars och april 2022. Under motsvarande period 2021 ökade Byggkostnadsindex med 0,9 procent.

Entreprenörernas kostnader steg med 3,2 procent, medan byggherrekostnaderna ökade med 4,2 procent. De båda grupperna utgör 82 procent respektive 18 procent av Byggkostnadsindex.

Störst ökning bland entreprenörernas kostnader stod byggmaterialkostnaderna för med 5,6 procent. Inom byggmaterialgruppen ökade kostnaderna för armeringsstål främst med 21,6 procent. Kostnaderna för järn- och stål inklusive armeringsstål steg med 12,6 procent. Övriga byggmaterialkostnader ökade eller var oförändrade, förutom kostnaderna för vitvaror som sjönk. Efter en period med negativa och oförändrade månadsförändringar ökade kostnaderna för trävaror i april med 6,8 procent.

Bredden på staplarna motsvarar produktionsfaktorns viktandel i procent vid beräkning av Faktorprisindex för flerbostadshus. Staplarnas höjd motsvarar den genomsnittliga prisutvecklingen för respektive produktionsfaktor.

Entreprenörernas omkostnader steg med 2,1 procent. Kostnader inom gruppen transporter, drivmedel och elkraft ökade med 1,5 procent. Ökningen berodde på att kostnaderna för dieselolja och lastbilstransporter steg med 5,1 respektive 2,7 procent. Kostnaderna för löner steg med 0,4 procent, medan kostnaderna för maskiner var oförändrade.

I byggherrekostnaderna ingår ränte- och kreditivkostnader, kostnader för projektering och centrala administrationskostnader. Alla dessa kostnader steg. Mest ökade räntekostnaderna, 9,8 procent.

Utvecklingen det senaste året
Byggkostnadsindex för flerbostadshus steg med 12,2 procent mellan april 2021 och april 2022. Det är den största förändringen i årstakt sedan maj 1981. Den främsta orsaken till ökningen under den senaste tolvmånadersperioden är högre byggmaterialkostnader, men även transporter, drivmedel och elkraft samt byggherrekostnader har stor påverkan.

Entreprenörernas kostnader steg med 13,5 procent, vilket bidrog med 11,1 procentenheter till den totala ökningen i Byggkostnadsindex. Byggherrekostnaderna steg med 6,3 procent och påverkade Byggkostnadsindex uppåt med 1,1 procentenheter. De ökade byggherrekostnaderna beror till stor del på högre räntekostnader.

Entreprenörernas kostnader för gruppen transporter, drivmedel och elkraft steg med 27,4 procent mellan april 2021 och april 2022. Inom denna grupp ökade kostnaderna för dieselolja och elkraft mest, 61,2 respektive 57,6 procent. Omkostnaderna och kostnaderna för maskiner steg med 4,6 respektive 3,6 procent, medan kostnaderna för löner ökade med 0,5 procent.

Bland entreprenörernas kostnader steg byggmaterialkostnaderna med 24,4 procent mellan april 2021 och april 2022. Inom byggmaterialgruppen fortsatte årsförändringarna för armeringsstål, järn och stål inklusive armeringsstål och trävaror att vara höga. Ökningen har bland annat berott på råvarubrist samt global efterfrågan. Kostnaderna för armeringsstål och järn och stål inklusive armeringsstål steg med 107,2 respektive 62,6 procent mellan april 2021 och april 2022, medan kostnaderna för trävaror ökade med 45,4 procent. Kostnaderna inom övriga byggmaterialgrupper ökade också.

Fler Nyheter från förstasidan

Almedalen

Höjdpunkter Almedalen 2022

FV listar ett 90-tal höjdpunkter för fastighets- och byggbranschen.

Lista: Så många från bolagen åker till Almedalsveckan

I många fall något färre deltagare. Ett stort bolag nobbar helt.

SBB rusade – steg med 18%

Uppåt på börsen under fredagen.

Randviken säljer för 490 mkr

23.000 kvm och hyresintäkter på 26,4 mkr/år.

SBB ökar säljtakten – avyttrar för hela 860 mkr

Avyttrar fyra fastigheter till två aktörer,

Hon blir ny vd för 67-miljarderbolag

Välkänd person blir vd för bolag med 28.000 bostäder.

Vill stoppa kriminella i fastighetsbanschen

Affärer ska kunna stoppas. Morgan Johansson: ”Den svenska fastighets­marknaden kan enkelt utnyttjas av den organiserade brottsligheten”.

Realplay

Online på väg att möta offline

Den vanliga butikshandeln upplever något av ett uppsving just nu. E-handeln kommer dock mer än dubblas fram till 2030 tror experter. Men ska det ske genom hemleveranser, ombud, boxar eller olika hybridformer?

Hoppar av skolköp från Sisab

”Försvårar för planeringen av finansieringen”.

Nye Åhlénsägaren: ”Dags att tänka över hyresnivåerna”

Åhléns nya storägare Ayad Al Saffar i FV-intervju om expansionsplaner, vägen till framgång, hyresnivåer och om sen på att äga fastigheter.

Wonna I de Jong förvärvar stort på Östermalm

Miljardaffär med stor fastighet.

Miljardköper igen efter nya hotläget – Balderbolag säljer

Har ägt sedan 2014. Fastighetsvärdet upp 167 procent på åtta år.

Klassiska Gondolen byter ägare

Renoveras och öppnar på nytt nästa år. Lallerstedt lämnar. Klart med ny aktör.

Beskedet: Grönan byggs ut

Ökar nöjesparkens yta med 20 procent.

Tillbaka till förstasidan