SBS expanderar i Norge

SBS har genom sitt helägda norska dotterbolag STUSAB Norge AS (under namnändring från Athomstart Invest 633 AS) ingått avtal med Sky Property om att förvärva en fastighet med 48 studentlägenheter i Norge genom köp av alla aktierna i bolaget Pilot Pier AS.

Fastigheten har ett underliggande fastighetsvärde om cirka 47 MNOK och är uthyrd med ett femårigt blockhyresavtal till Pilot Flight Academy AS samt väntas generera ett driftnetto om cirka 3,3 MNOK varav 100 procent är hänförligt till hyresintäkter från studentbostäder.
Köpeskillingen erläggs vid tillträde och är uppskattad till netto cirka 14 MNOK i kontanta medel och cirka 7 MNOK i aktier i SBS som avses emitteras till en kurs om 11,40 SEK per aktie.

Förvärvet är villkorat av att:

Notodden kommun, i vilken fastigheten är belägen, skriftligen godkänner att kommunen inte avser att använda den förköpsrätt till fastigheten som kommunen innehar enligt norsk lag. Kommunen har på förhand bekräftat att den inte avser att utnyttja sin förköpsrätt och SBS bedömer därför att ett bindande skriftligt godkännande kommer att kunna erhållas i närtid.
Pilot Pier AS förvärvar och blir lagfaren ägare till tomten där Fastigheten ingår och att den planerade avstyckningen av Fastigheten accepteras av Notodden kommun. Tillträde avses genomföras så snart möjligt efter att avstyckningen genomförts, vilket beräknas ske senast i april månad 2022.
Fastigheten är belägen vid Pilot Flight Academys campus på Notodden. Studentbostäderna på Campus Notodden ligger precis intill skolbyggnaden och erbjuder utsikt över landningsbanan. Pilot Flight Academy är en av Europas största och modernaste flygskolor och skolan har en stor internationell miljö med närmare 400 elever.–

– Det känns glädjande att kunna utöka samarbetet med Pilot Flight Academy och få vara en del av deras fortsatta tillväxtresa nu när världen öppnar upp igen. Pilothögskolan är unik och lockar till sig studenter från hela världen. Vi förstår att Campus Notodden är attraktivt för de internationella studenterna som får en fantastisk utsikt över bergen och fjorden från sitt sovrumsfönster, kommenterar Rebecka Eidenert, vd Studentbostäder i Norden.

SBS rådgivare i samband med transaktionen har varit Arctic Securities, Advokatfirmaet Thommessen samt EY.

Fler Nyheter från förstasidan

Snabb affär nära Östermalmstorg

Från start till full betalning tog processen endast 15 dagar.

Vill sälja klassisk arena

FV berättar om fastighetsägandet runt om i landet.

Köparens 7:e och 8:e köpcentrum

Proppen ur. FV summerar att 15 välkända anläggningar bytt ägare sedan 2020.

Realplay

En säsong med återbruk – och obligationer

Det senaste året har Realplay producerat ett 30-tal program, några av dem väckte extra intresse och FV listar här dessa godbitar.

JM säljer för 676 miljoner

Plötsligt en stor bostadsaffär. FV berättar om köparen.

Bostäder i clinch med stigande räntor

De ”säkra” intäkterna räcker inte för att försvara aktiekurserna.

Rik privatfamilj vill köpa – redo förvärva för miljarder

Letar efter volymer om minst 1.000 lägenheter. Berättar för FV.

Fyllt upp nyinköpt miljardförvärv i city

Fastigheten mitt i centrala Stockholm är nu fullt uthyrd.

Klart med ny vd i Castellum

Han ska leda bolaget genom den problemfyllda tiden. ”Jag tackar för förtroendet”.

Sur bankrapport: Priser ska ner 15 procent

Ny rapport belyser bland annat kommersiella fastigheter.

Trianon har fyllt vågade fyndköpet Entré

Säljaren gjorde dunderförlust och avyttrade med stora vakanser.

Tappar attraktiv byggrätt för 13.000 kvm kontor

FV berättar vad som ligger bakom.

Storbolag vill banta bort hela 4.500 kvm

Ytterligare en stor hyresgäst vill minska sin kontorsyta.

Nytt avsnitt: Podcasten om bankkrisens påverkan

Fjärde avsnittet ute nu. Om bland annat bankkrisen, kontorshyresmarknaden och Fastpartners omsvängning.

Tillbaka till förstasidan