SBB siktar på 300 miljarder om fem år

SBB, med Ilija Batljan i spetsen, har dragit upp riktlinjerna för framtiden. Målet är att nå ett bestånd värt 300 miljarder om fem år. Vid halvårsskiftet var beståndet värt 116 miljarder kronor. Bolaget skärper även sina spaningar utanför Nordens gränser.

Som jämförelse kan Fastighetsvärlden berätta att Vasakronans bestånd vid halvårskiftet var värt 170 miljarder kronor.

Fastighetsvärlden kan även påminna om att SBB sommaren 2020, alltså drygt ett år sedan, uppdaterade sitt volymmål för 2025 som då sattes till 125 miljarder – vilket allt nåtts på nästan ett år.

Det tidigare målet var  55 miljarder till år 2021.

Unga SBB gjorde sitt första köp våren 2016, ett äldreboende i Örkelljunga. Därefter har Batljan och kollegorna hållit ett högre förvärvstempo än någon tidigare skådat på den svenska fastighetsmarknaden.

Fastighetsvärlden har tidigare berättat att SBB spanar på markander utanför Norden och då speciellt med samhällsfastigheter Tyskland.

– Vi håller på att bygga en plattform utanför Norden. Vi vill fortsätta vår tillväxtresa. Men vi har fortfarande mycket kvartal göra i Sverige, sa Ilija Batljan när han under torsdagseftermiddagen medverkade på Fastighetsvärldens stora event Fastighetsdagen.

Han trodde även att det under det kommande året, kommer att bli stiltje på transaktionsmarknaden när det gäller affärer med kommuner och regioner, ungefär som det brukar vara inför ett val.

– Men därefter tror jag att vi kommer att få se en stor beredvillighet att gör affärer hösten 2022 och våren 2023, sa Batljan.

Under torsdagskvällen kommunicerade SBB bolagets nya mål.

Målet om storleken på SBB:s fastighetsbestånd har justerats till att uppgå till 300 mdkr år 2026. Målet avseende intjäning från fastighetsutveckling har vidare höjts till i genomsnitt 2,0-2,5 mdkr per år över en femårsperiod. Styrelsen har också som ambition att föreslå en utdelning om 1,32 kronor per stamaktie A och B, fördelat på tolv månadsvisa utdelningar, till årsstämman 2022. I samband med kapitalmarknadsdagen den 10 september 2021 kommer SBB också att presentera en uppdaterad Vision 2030 där hela verksamheten ska vara klimatpositiv till 2030.

SBB:s finansiella mål:

 • Generera tillväxt i förvaltningsresultat per stamaktie A och B som över en femårsperiod i genomsnitt uppgår till minst 15 procent per år (oförändrat)
 • Generera en intjäning från fastighetsutveckling om i genomsnitt 2 000 till 2 500 mkr per år över en femårsperiod (tidigare mål: generera en intjäning från fastighetsutveckling om i genomsnitt 1 000 till 1 400 mkr per år)
 • Belåningsgrad lägre än 50 procent, definierat som justerad skuld i relation till skuld plus eget kapital (oförändrat)
 • Säkerställd belåningsgrad lägre än 30 procent (oförändrat)
 • Räntetäckningsgrad om lägst 3,0 ggr (oförändrat)
 • Uppnå en BBB+ rating på kort sikt, och A- på lång sikt (oförändrat)

SBB:s operationella mål:

 • Ett fastighetsbestånd om 300 mdkr till år 2026, med bibehållen BBB+ rating (tidigare mål: Ett fastighetsbestånd om 125 mdkr till år 2025)
 • Klimatpositiva 2030 (tidigare mål: 100 % klimatneutrala 2030)
 • Renovering av minst 600 lägenheter per år (oförändrat)

SBB:s utdelningspolicy:

 • Generera en stabilt ökande årlig utdelning per stamaktie A och B (oförändrad)
 • Baserat på nuvarande ställning och utsikter är styrelsens ambition att föreslå en utdelning om 1,32 kronor per stamaktie A och B, fördelad på tolv månadsvisa utdelningar, till årsstämman 2022.

Ilija Batljan, grundare och VD Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, kommenterar de nya målen och ambitionerna inför fredagens  kapitalmarknadsdag som äger rum i Skellefteå:

”Sedan vår kapitalmarknadsdag i juni 2020 har vi fortsatt att växa vår portfölj, och vi är redan nu nära att nå det tidigare målet om 125 mdkr i fastighetsbestånd till år 2025. För att understryka vår ambition att på sikt bli Europas största fastighetsbolag inom social infrastruktur höjer vi därför målbilden kraftigt till att nå 300 mdkr i bestånd till år 2026. Vi ser stor potential att skala upp vår plattform även utanför Norden.”

”SBB:s affärsmodell bygger på förvaltning av social infrastruktur som kompletteras med tre intäktsgenererande value-add-strategier i form av byggrättsutveckling och nyproduktion, investeringar i befintligt bestånd och värdeskapande transaktioner. Med affärsmodellen skapar SBB långsiktiga och hållbara aktieägarvärden genom en hög riskjusterad årlig avkastning. Vårt arbete inom byggrättsutveckling och nyproduktion har utvecklats starkt och hade per halvårsskiftet 2021 genererat intjäning om 1 452 mkr. Vi ser fortsatt potential till ökad återkommande intjäning baserat på efterfrågan i kombination med vår organisation och byggrättsportfölj.”

”Vi har under hösten genomfört en utredning om möjligheten att från och med nästa årsstämma betala månadsutdelning till våra aktieägare. Utredningen pekar på flera positiva aspekter och styrelsen har därför som ambition att till årsstämman 2022 föreslå en utdelning om 1,32 kronor per stamaktier A och B fördelat på tolv månadsvisa utdelningar.”

”I samband med kapitalmarknadsdagen kommer vi att presentera en uppdaterad Vision 2030 där vi ställer betydligt högre krav på SBB:s egen omställning med målet att vara klimatpositiva i hela värdekedjan till år 2030.”

Fler Nyheter från förstasidan

Här är Odd Mollys nya namn

Efter topprekryteringarna väntar nu ett namnbyte.

Här öppnar nummer åtta i Ikeas nya blågula offensiv

Ännu fler butiker enligt det nya konceptet väntas framöver.

Överraskande: Jula-bolag förvärvar handelsområde

”Vi ser stora möjligheter att här utveckla handeln vidare”.

Slår till och förvärvar dubbelt på Södermalm

Vd:n: ”Nu har vi fyra hus på Götgatan och kan man spelet Monopol blir hyran 7.600 kr, men det är inte det kvadratmeterpriset vi har lagt in i vår förvärvskalkyl”

Kommunerna som hamnar i botten i Svefas index

24 orter listas. Läs vilka som förbättrat sig mest och vilka som tappat mest.

Köper bostäder för över en miljard

Förvärvar familjs bolag och bestånd.

Bildextra: Balder hoppas slå prisrekord

Prisnivåer för lyxprojektet  Tidskapseln  Macken-sången Carl-Jan Granqvists vinkällare.

Avslöjar nya bus i förväg: Siktar på 10 miljarder

Planerar för att trippla dagens bestånd på tre år.

Köper bredvid Centralen

Fastighetsaffär mitt i Stockholm. Varit till salu sedan 2019. FV avslöjar priset – som är smått chockerande lågt.

Stort kontorsprojekt bantas med 20.000 kvm

Ytan minskas för att rädda floran. Läs om de nya planerna för projektet som ligger inom tullarna i Stockholm.

Klart: Trianon i mål med köp av börsbolag

Fastigheter för 1,5 miljarder kronor ingår.

Skapar jv med risk för kallsup

Investeringsbehovet bedöms uppgå till 40–60 miljarder kronor den närmaste tiden.

SBB fångar polisen och låser in i 15 år

Kontrakt på cirka 9.000 kvm signerat.

Nytt uppbrott på Kungsgatan – lämnar efter 24 år

Fabege har gjort klart med ny hyresgäst i känt hörnläge.

Tillbaka till förstasidan