SBB siktar på 300 miljarder om fem år

SBB, med Ilija Batljan i spetsen, har dragit upp riktlinjerna för framtiden. Målet är att nå ett bestånd värt 300 miljarder om fem år. Vid halvårsskiftet var beståndet värt 116 miljarder kronor. Bolaget skärper även sina spaningar utanför Nordens gränser.

Som jämförelse kan Fastighetsvärlden berätta att Vasakronans bestånd vid halvårskiftet var värt 170 miljarder kronor.

Fastighetsvärlden kan även påminna om att SBB sommaren 2020, alltså drygt ett år sedan, uppdaterade sitt volymmål för 2025 som då sattes till 125 miljarder – vilket allt nåtts på nästan ett år.

Det tidigare målet var  55 miljarder till år 2021.

Unga SBB gjorde sitt första köp våren 2016, ett äldreboende i Örkelljunga. Därefter har Batljan och kollegorna hållit ett högre förvärvstempo än någon tidigare skådat på den svenska fastighetsmarknaden.

Fastighetsvärlden har tidigare berättat att SBB spanar på markander utanför Norden och då speciellt med samhällsfastigheter Tyskland.

– Vi håller på att bygga en plattform utanför Norden. Vi vill fortsätta vår tillväxtresa. Men vi har fortfarande mycket kvartal göra i Sverige, sa Ilija Batljan när han under torsdagseftermiddagen medverkade på Fastighetsvärldens stora event Fastighetsdagen.

Han trodde även att det under det kommande året, kommer att bli stiltje på transaktionsmarknaden när det gäller affärer med kommuner och regioner, ungefär som det brukar vara inför ett val.

– Men därefter tror jag att vi kommer att få se en stor beredvillighet att gör affärer hösten 2022 och våren 2023, sa Batljan.

Under torsdagskvällen kommunicerade SBB bolagets nya mål.

Målet om storleken på SBB:s fastighetsbestånd har justerats till att uppgå till 300 mdkr år 2026. Målet avseende intjäning från fastighetsutveckling har vidare höjts till i genomsnitt 2,0-2,5 mdkr per år över en femårsperiod. Styrelsen har också som ambition att föreslå en utdelning om 1,32 kronor per stamaktie A och B, fördelat på tolv månadsvisa utdelningar, till årsstämman 2022. I samband med kapitalmarknadsdagen den 10 september 2021 kommer SBB också att presentera en uppdaterad Vision 2030 där hela verksamheten ska vara klimatpositiv till 2030.

SBB:s finansiella mål:

 • Generera tillväxt i förvaltningsresultat per stamaktie A och B som över en femårsperiod i genomsnitt uppgår till minst 15 procent per år (oförändrat)
 • Generera en intjäning från fastighetsutveckling om i genomsnitt 2 000 till 2 500 mkr per år över en femårsperiod (tidigare mål: generera en intjäning från fastighetsutveckling om i genomsnitt 1 000 till 1 400 mkr per år)
 • Belåningsgrad lägre än 50 procent, definierat som justerad skuld i relation till skuld plus eget kapital (oförändrat)
 • Säkerställd belåningsgrad lägre än 30 procent (oförändrat)
 • Räntetäckningsgrad om lägst 3,0 ggr (oförändrat)
 • Uppnå en BBB+ rating på kort sikt, och A- på lång sikt (oförändrat)

SBB:s operationella mål:

 • Ett fastighetsbestånd om 300 mdkr till år 2026, med bibehållen BBB+ rating (tidigare mål: Ett fastighetsbestånd om 125 mdkr till år 2025)
 • Klimatpositiva 2030 (tidigare mål: 100 % klimatneutrala 2030)
 • Renovering av minst 600 lägenheter per år (oförändrat)

SBB:s utdelningspolicy:

 • Generera en stabilt ökande årlig utdelning per stamaktie A och B (oförändrad)
 • Baserat på nuvarande ställning och utsikter är styrelsens ambition att föreslå en utdelning om 1,32 kronor per stamaktie A och B, fördelad på tolv månadsvisa utdelningar, till årsstämman 2022.

Ilija Batljan, grundare och VD Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, kommenterar de nya målen och ambitionerna inför fredagens  kapitalmarknadsdag som äger rum i Skellefteå:

”Sedan vår kapitalmarknadsdag i juni 2020 har vi fortsatt att växa vår portfölj, och vi är redan nu nära att nå det tidigare målet om 125 mdkr i fastighetsbestånd till år 2025. För att understryka vår ambition att på sikt bli Europas största fastighetsbolag inom social infrastruktur höjer vi därför målbilden kraftigt till att nå 300 mdkr i bestånd till år 2026. Vi ser stor potential att skala upp vår plattform även utanför Norden.”

”SBB:s affärsmodell bygger på förvaltning av social infrastruktur som kompletteras med tre intäktsgenererande value-add-strategier i form av byggrättsutveckling och nyproduktion, investeringar i befintligt bestånd och värdeskapande transaktioner. Med affärsmodellen skapar SBB långsiktiga och hållbara aktieägarvärden genom en hög riskjusterad årlig avkastning. Vårt arbete inom byggrättsutveckling och nyproduktion har utvecklats starkt och hade per halvårsskiftet 2021 genererat intjäning om 1 452 mkr. Vi ser fortsatt potential till ökad återkommande intjäning baserat på efterfrågan i kombination med vår organisation och byggrättsportfölj.”

”Vi har under hösten genomfört en utredning om möjligheten att från och med nästa årsstämma betala månadsutdelning till våra aktieägare. Utredningen pekar på flera positiva aspekter och styrelsen har därför som ambition att till årsstämman 2022 föreslå en utdelning om 1,32 kronor per stamaktier A och B fördelat på tolv månadsvisa utdelningar.”

”I samband med kapitalmarknadsdagen kommer vi att presentera en uppdaterad Vision 2030 där vi ställer betydligt högre krav på SBB:s egen omställning med målet att vara klimatpositiva i hela värdekedjan till år 2030.”

Fler Nyheter från förstasidan

Blir ny konsult-vd

Jobbat inom rådgivningsbolaget i 15 år.

20-tal padelhallar stänger

Beslut från stor aktör. Även flera konkurser. ”Kan användas för lager och logistik”

McDonalds stänger mer centralt

Stänger den 29:e centrala restaurangen på sex år.

Bonava köper för 312 miljoner

Byggrätter för 230 bostäder ingår i affären.

Fastator säljer aktier till Pierre Ladow

”Behovet ökar. Produktioner flyttas hem och länder ska bli mer självförsörjande”

Genesta hyr ut 6.000 kvm efter stor Ica som flyttar

Fyller upp efter stor hyresgäst som satsat på eget projekt i närheten.

Krog med takservering till stora kontorssatsningen

En lokal återstår att hyra ut.

Lyfter storhotell med ny skybar och stor restaurang

Hotell med 323 rum i Stockholm. Avtal om 24 år när segdraget område ska få fart.

Satsar en miljard i Solna – utökar inför nya hot

44 procent uthyrt i fastigheten. Börsbolag avyttrar.

Pressat SBB gör upp med Kåpan – frigör kapital

Ska även sälja sin 50% stora andel i Svenska Myndighetsbyggnader, med fastigheter för 12 miljarder, under hösten.

Affär mellan Point och Diös kraschar

Avbryter affären med hänvisning till förändrade finansiella villkor.

Batljan: ”Vi är självkritiska”

SBB:s vd i intervju om bolagets kommunikation, om kommande miljardförsäljingar och hur han och kollegorna mår.

Alla elva dömda har överklagat

FV berättar vad som hänt och vad som väntar framöver.

Hotell byter ägare – option om att köpa fastigheten

1800-talsbyggnad med sjöläge.

Tillbaka till förstasidan