SBB säljer byggrätter för 712 mkr

Samhällsbyggnadsbolaget säljer en stor portfölj med byggrätter med ett resultat kring 300 mkr och ställer in den nyemission man egentligen hade planerat genomföra.

Annons

SBB säljer delar av sin byggrättsportfölj till ett fastighetsvärde om hela 712 mkr. Det bedöms påverka SBBs resultat positivt med cirka 300 mkr för 2017. Den lyckade försäljningen innebär också att styrelsen beslutat avbryta förberedelserna för den nyemission av stamaktier som kommunicerades i mitten av maj.

JLL Capital Marlets har varit rådgivare till SBB.

Den sålda portföljen innehåller 202 000 kvm ljus bruttoarea (BTA) byggrätter med pågående detaljplaneprocess. 184 mkr av de totalt 712 mkr avser joint ventures där SBB kommer att äga 50 procent.

Försäljningen sker via 6 transaktioner avseende byggrätter i Stockholm och Nyköping. Aktörer  som är med och gör affärer med SBB är bland andra Botrygg, HSB, Innovation Properties, K2A, Sveafastigheter

– Redan under vårt första verksamhetsår sålde vi byggrätter för 226 miljoner kronor, och att nu avsluta första halvåret 2017 med försäljningar motsvarande 712 miljoner kronor ger en indikation om hur attraktivt vårt fastighetsbestånd är, säger Krister Karlsson, vice VD för SBB.

Handpenningen uppgår till 79 miljoner kronor. Den omedelbara effekten på kassaflödet av handpenningsbetalningarna beräknas till 60 miljoner kronor. Resterande likvider beräknas generera ytterligare cirka 460 miljoner kronor i kassaflöde under de närmaste 12–18 månaderna.

Bolaget bedömer att den resterande portföljen av byggrätter och framtida byggrätter efter denna transaktion omfattar totalt cirka 430 000 kvm ljus BTA.

Målsättningen är fortsatt att leverera minst 250–400 miljoner kronor på årlig basis i vinster från fastighetsutveckling utöver den löpande förvaltningen.

– Vår resa har bara börjat och vi kommer alltid att fokusera på kassaflöde, lönsamhet och värdeskapande vilket denna transaktion är ett bevis på. Vi befinner oss i en konsolideringsfas och vi räknar med att fortsätta genomföra transaktioner som synliggör bolagets värden, säger Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget.

Fastighetsvärlden Idag 2017-07-03

Fler Nyheter från förstasidan

Mest lästa på sajten – minns du de stora nyheterna

Ett händelserikt första halvår inom fastighetsbranschen. FV listar de 24 mest lästa artiklarna.

NCC och Liseberg i avtal för återuppbyggnad

Nytt datum för öppning av Oceana. Läs om planerna.

Corem tillförs miljard

Beslut om en riktad nyemission.

Lyssna på fastighetspoddar i hängmattan

FV tipsar om några olika intressanta poddar.

Grönt ljus för Stordalens nya hotell

Nytt hotell längs ostkusten.

Oscars framtida klenod försatt i konkurs

Inköptes med stora projektplaner. Strax utanför tullarna i Stockholm.

NCC kopierar Skanska – helt ofrivilligt

Investerat nästan 10 miljarder. FV berättar om läget för de olika kontorsprojekten.

Castellums vd: ”Vi känner en spirande optimism”

Positiv nettouthyrning och ett driftsöverskott som ökar med 5,2 procent.

Klarabo och Diös i byte

Fyra fastigheter ingår. Totalt drygt 200 miljoner kronor.

Selins jättefängelse blir ännu större

Ett fåtal av landets anstalter har privat fastighetsägare.

Corem nu långt över hälften i segt och spektakulärt

Investeringar om hela 3 miljarder kronor mitt på Manhattan. Har möjligheter för ett tredje stort projekt. Läs om hyresnivåerna.

Kuylenstierna säljer allt

Valt att gå med på kravet.

Catena avyttrar för 600 mkr

Avyttrar fastighet om nästan 50.000 kvm lokaler.

Här finns Stockholms takbarer

Mat och dryck på stadens hustak har blivit en allt vanligare syn i Stockholm. Fastighetsvärlden har listan på var både gamla och nya takbarer.

Tillbaka till förstasidan