SBB säljer till Genova för 153 mkr i Norrtälje

SBB gör ännu en försäljning. Denna gång är det Genova som köper. Affären gäller fastigheterna Jungfrun 2 och Jungfrun 3 i Norrtälje. Prislapp: 153 miljoner kronor.

De förvärvade fastigheterna har en uthyrbar yta om cirka 10 800 kvm där 96 procent av ytorna är uthyrda. Förvärvet sker till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 153 Mkr före avdrag för latent skatt.

Årligt hyresvärde uppgår till cirka 10,5 Mkr med ett bedömt driftnetto om cirka 7,2 Mkr. Majoriteten av hyresintäkterna kommer från gymnasieverksamhet som bedrivs av Norrtälje kommun och Skärgårdsgymnasiet. Övriga intäkter avser kommersiella verksamheter. Den genomsnittliga återstående avtalstiden uppgår till cirka 4,3 år.

Efter tillträde kommer Genova äga fastigheter i anslutning till varandra om cirka 30.000 kvm markyta i ett område som på längre sikt bedöms kunna utvecklas med bostäder.

– Detta är ett förvärv som ligger helt i linje med Genovas strategi. Vi förvärvar fastigheter med stabila kassaflöden och långsiktig utvecklingspotential i ett bra läge i en kommun med stark demografisk tillväxt. Genova är redan etablerat i Norrtälje då vi äger grannfastigheten och dessutom driver vårt största bostadsprojekt några kvarter bort. Det är glädjande att kunna utöka vår närvaro i en tillväxtkommun som Norrtälje, kommenterar Michael Moschewitz, vd för Genova Property Group.

SBB kommenterar avyttringen med följande:

– Vårt huvudfokus är att uppnå en högre kreditrating och denna försäljning av icke-kärninnehav i linje med bokförda värden bidrar ytterligare till våra möjligheter att stärka balansräkningen, säger Oscar Lekander, vice vd och operativ chef, SBB.

Genova äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på Storstockholm och Uppsala. Per den 31 mars 2022 ägde bolaget fastigheter till ett värde om cirka 8,2 miljarder kronor och en uthyrbar yta om cirka 267 000 kvm samt innehade cirka 7.000 bostadsbyggrätter.

Missa inte! Uppsalamarknaden 2023

Den 21 mars är det dags för Fastighetsvärldens heldagsseminarium Uppsalamarknaden 2023. Det äger rum på Uppsala Konsert & Kongress, Uppsala.

Se fullständigt program och möjlighet till anmälan här.

Fler Nyheter från förstasidan

Dyster profetia från Sven-Olof Johansson

Förvånad över att krisen inte har varit mer uppenbar tidigare.

Hemsö hyr ut 2.000 kvm

Fyller upp nyinköpt fastighet.

Hovrätten och de tidigare Baldertopparna

FV berättar vad som händer efter de smått chockerande domarna i tingsrätten.

Regeringen föreslår lättnader för studentbostäder

Ministern: ”Vill göra det enklare och billigare att bygga”.

Regeringen stoppar Operaplaner

Den tidigare planen på 7 miljarder kronor och expansion mot Kungsträdgården stoppas när regeringen ger nytt uppdrag till Statens fastighetsverk.

Corem säljer två 08-fastigheter för en halv miljard

Fortsätter att avyttra, enligt plan.

AL blir hälftenägare i coworkingbolag

Förvärvar bolag som varit lönsamt sedan dag ett. Planerar för expansion.

Anitra Steen avgår från Akademiska Hus

Lämnar fastighetsjätten efter sju år.

Krasch för Castellums satsning på 10 miljarder

Bakslag när planerad storsatsning läggs ner. Ser fortfarande positivt på området.

Bilder: Så kan nya Läkarhuset bli – hög träbyggnad

En av bolagets profilfastigheter i Stockholms innerstad kan göras om helt.

Kontrakt om 6.800 kvm på Söder

Läs om hyresavtalen som tecknats.

Restauranger öppnar under Guldbron

Alessandro Catenacci: ”Ett kanonläge”.

Miljardaffär med kontor i Stockholm

Har uppgraderat kontorslokalerna men fortfarande betydande vakanser. FV berättar om pris och köpare.

Tillbaka till förstasidan