SBB säljer till Genova för 153 mkr i Norrtälje

SBB gör ännu en försäljning. Denna gång är det Genova som köper. Affären gäller fastigheterna Jungfrun 2 och Jungfrun 3 i Norrtälje. Prislapp: 153 miljoner kronor.

De förvärvade fastigheterna har en uthyrbar yta om cirka 10 800 kvm där 96 procent av ytorna är uthyrda. Förvärvet sker till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 153 Mkr före avdrag för latent skatt.

Årligt hyresvärde uppgår till cirka 10,5 Mkr med ett bedömt driftnetto om cirka 7,2 Mkr. Majoriteten av hyresintäkterna kommer från gymnasieverksamhet som bedrivs av Norrtälje kommun och Skärgårdsgymnasiet. Övriga intäkter avser kommersiella verksamheter. Den genomsnittliga återstående avtalstiden uppgår till cirka 4,3 år.

Efter tillträde kommer Genova äga fastigheter i anslutning till varandra om cirka 30.000 kvm markyta i ett område som på längre sikt bedöms kunna utvecklas med bostäder.

– Detta är ett förvärv som ligger helt i linje med Genovas strategi. Vi förvärvar fastigheter med stabila kassaflöden och långsiktig utvecklingspotential i ett bra läge i en kommun med stark demografisk tillväxt. Genova är redan etablerat i Norrtälje då vi äger grannfastigheten och dessutom driver vårt största bostadsprojekt några kvarter bort. Det är glädjande att kunna utöka vår närvaro i en tillväxtkommun som Norrtälje, kommenterar Michael Moschewitz, vd för Genova Property Group.

SBB kommenterar avyttringen med följande:

– Vårt huvudfokus är att uppnå en högre kreditrating och denna försäljning av icke-kärninnehav i linje med bokförda värden bidrar ytterligare till våra möjligheter att stärka balansräkningen, säger Oscar Lekander, vice vd och operativ chef, SBB.

Genova äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på Storstockholm och Uppsala. Per den 31 mars 2022 ägde bolaget fastigheter till ett värde om cirka 8,2 miljarder kronor och en uthyrbar yta om cirka 267 000 kvm samt innehade cirka 7.000 bostadsbyggrätter.

Fler Nyheter från förstasidan

Almedalen

Höjdpunkter Almedalen 2022

FV listar ett 90-tal höjdpunkter för fastighets- och byggbranschen.

Lista: Så många från bolagen åker till Almedalsveckan

I många fall något färre deltagare. Ett stort bolag nobbar helt.

SBB rusade – steg med 18%

Uppåt på börsen under fredagen.

Randviken säljer för 490 mkr

23.000 kvm och hyresintäkter på 26,4 mkr/år.

SBB ökar säljtakten – avyttrar för hela 860 mkr

Avyttrar fyra fastigheter till två aktörer,

Hon blir ny vd för 67-miljarderbolag

Välkänd person blir vd för bolag med 28.000 bostäder.

Vill stoppa kriminella i fastighetsbanschen

Affärer ska kunna stoppas. Morgan Johansson: ”Den svenska fastighets­marknaden kan enkelt utnyttjas av den organiserade brottsligheten”.

Realplay

Online på väg att möta offline

Den vanliga butikshandeln upplever något av ett uppsving just nu. E-handeln kommer dock mer än dubblas fram till 2030 tror experter. Men ska det ske genom hemleveranser, ombud, boxar eller olika hybridformer?

Hoppar av skolköp från Sisab

”Försvårar för planeringen av finansieringen”.

Nye Åhlénsägaren: ”Dags att tänka över hyresnivåerna”

Åhléns nya storägare Ayad Al Saffar i FV-intervju om expansionsplaner, vägen till framgång, hyresnivåer och om sen på att äga fastigheter.

Wonna I de Jong förvärvar stort på Östermalm

Miljardaffär med stor fastighet.

Miljardköper igen efter nya hotläget – Balderbolag säljer

Har ägt sedan 2014. Fastighetsvärdet upp 167 procent på åtta år.

Klassiska Gondolen byter ägare

Renoveras och öppnar på nytt nästa år. Lallerstedt lämnar. Klart med ny aktör.

Beskedet: Grönan byggs ut

Ökar nöjesparkens yta med 20 procent.

Tillbaka till förstasidan