SBB rapporterar om dubblat kassaflöde

I sin niomånadersrapport visar Samhällsbyggnadsbolaget överlag mycket positiva siffror. Resultatet före skatt ökade till 1.526 mkr (1.204) varav förvaltningsresultatet bidrog med 508 mkr (294). Orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 1.444 mkr (890) samtidigt som det fanns realiserade värdeförändringar om –308 mkr (14).

Riktigt stark utveckling hade bolaget av sitt kassaflöde från den löpande verksamheten, före förändringar av rörelsekapital. Det ökade med 99 procent till 507 mkr (255).

Övriga nyckeltal ur rapporten

  • Hyresintäkterna ökade till 1.400 mkr (1.227).
  • Driftsöverskottet ökade till 903 mkr (797).
  • Periodens resultat var 1.337 mkr (999) efter avdrag för uppskjuten skatt om -137 mkr (-188) och aktuell skatt om -52 mkr (-17), motsvarande ett resultat per stamaktie A och B om 1,41 kr (1,24) före utspädning.
  • Fastighetsportföljens värde ökade med 5,6 mdkr under perioden till 30,8 mdkr (25,2).
  • Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV) ökade till 9 914 mkr (8 736), motsvarande 13,11 kr (11,55) per aktie.
  • Justerat substansvärde (Adjusted EPRA NAV) var 17 257 mkr (11 941), motsvarande 22,83 kr (15,79) per aktie.
  • SBBs snittränta har under de senaste 12 månaderna minskat från 2,49 procent till 1,75 procent.

Fler Nyheter från förstasidan

AL i prestigeuthyrning till hajpade el-bilsföretaget

400 medarbetare flyttar in industrihistoriska lokaler.

Bildextra: Så blir nya Centralen

Alexanderhugget  Byggvolymerna  Historiskt projekt  Flera före/efter-bilder  Kommentarer

Historiska bilder: Så såg det ut för länge sedan

Minns du hur det såg ut? Och se även en bild på kungen och hans syster som barn.

Försäkringsjätten hyr 12.000 kvm – slår ihop fem kontor

Årets största uthyrning: ”Samlar våra över 1.000 medarbetare”

Tar in över 6 miljarder

Ska förvärva logistik, bostäder och samhällsfastigheter.

5-miljardersbolag värvar ny nyckelperson

Planerar dubbla beståndet på tre år. Rekryterar ytterligare en nyckelperson.

Bostadssajt söker nytt hem

Lämnar central fastighet som ska byggas om.

Snart avgörs komplexa Valparaiso

Ett av de absolut största projekten inom tullarna i Stockholm.

Bilder: Hotellkedja flyttar in i Skanskas nya träprojekt

Hyr 7.300 kvadratmeter i vattennära läge när regionstaden växer.

Serendipity säljer – och satsar även själva

Superentreprenörerna säljer – men väljer även att satsa själva.

Porträtt

Offensivt, kaxigt och rosa

Croisettes vd Per Svensson vill snabbt framåt. Antalet anställda har fördubblats årligen och nu siktar han mot börsen.

Hamburgerkedjans galna rekordresa under året

”Tror det är världsrekord i antal öppningar”. FV summarar kvadratmeter-totalen.

"Bättre förutsättningar för mig på annat håll”

Även Ylva Sarby Westman lämnar Castellum. Motiverar i FV-intervju.

Tillbaka till förstasidan