SBB rapporterar om dubblat kassaflöde

I sin niomånadersrapport visar Samhällsbyggnadsbolaget överlag mycket positiva siffror. Resultatet före skatt ökade till 1.526 mkr (1.204) varav förvaltningsresultatet bidrog med 508 mkr (294). Orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 1.444 mkr (890) samtidigt som det fanns realiserade värdeförändringar om –308 mkr (14).

Riktigt stark utveckling hade bolaget av sitt kassaflöde från den löpande verksamheten, före förändringar av rörelsekapital. Det ökade med 99 procent till 507 mkr (255).

Övriga nyckeltal ur rapporten

  • Hyresintäkterna ökade till 1.400 mkr (1.227).
  • Driftsöverskottet ökade till 903 mkr (797).
  • Periodens resultat var 1.337 mkr (999) efter avdrag för uppskjuten skatt om -137 mkr (-188) och aktuell skatt om -52 mkr (-17), motsvarande ett resultat per stamaktie A och B om 1,41 kr (1,24) före utspädning.
  • Fastighetsportföljens värde ökade med 5,6 mdkr under perioden till 30,8 mdkr (25,2).
  • Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV) ökade till 9 914 mkr (8 736), motsvarande 13,11 kr (11,55) per aktie.
  • Justerat substansvärde (Adjusted EPRA NAV) var 17 257 mkr (11 941), motsvarande 22,83 kr (15,79) per aktie.
  • SBBs snittränta har under de senaste 12 månaderna minskat från 2,49 procent till 1,75 procent.

Fler Nyheter från förstasidan

Redo hyra ut 12.000 kvm direkt – inväntar inte påbyggnad

Går igång med uthyrningsarbetet av den nyinköpta fastigheten direkt. Motiverar för Fastighetsvärlden och berättar om önskad hyresnivå.

Explosioner mot Vonovias och HSB:s hus i Husby

En fastighet har fått stora skador, den andra mindre. FV berättar om de aktuella fastigheterna.

Köper fyra 08-närcentrum

Duo köper fastigheter som relativt nyligen har sålts.

Han efterträder Skogestig

Klart med vem som blir ny chef för fastighetsinvesteringar vid Vasakronan. Kommenterar för FV.

Jätteaffär: SBB säljer för 11 mdr – en aktör köper för 8 mdr

SBB gör en rekordstor följdaffär efter köpet av Hemfosa. En aktör köper för 8 miljarder, en annan för 3 miljarder. Läs kommentarer från aktörerna.

Tema Hållbarhet

”Den som blir vass på det här kommer att tjäna pengar”

Skanskas vd för kommersiella fastigheter, Jan Odelstam, vet vad som måste göras.

Welandson tar upp kampen med Amasten om SSM

Ytterligare en aktieaffär inom SSM. Köparen tar en corner i bolaget.

GW: ”Då hade kåken rasat”

Leif GW Persson ger sin syn på explosionen på Östermalm. FV berättar även mer om fastighetsägaren.

Bildextra: Sveriges största kvarter i trä byggs i Hagastaden

Läs om prisnivåerna och se karta.

Vill riva vid Norr Mälarstrand

”Helt nytt billigare än att renovera”.

Så går staden vidare med Gasklockan

”Fått många förfrågningar”. Oklart kring rättsligt efterspel.

23 tvingas bort från stora arkitektbyrån i Stockholm

Efter höstens varsel sägs totalt 55 medarbetare upp från de två stora arkitektbyråerna.

Lämnar Savills – blir partner hos mindre aktör

”För mig blir det som att gå tillbaka till rötterna”.

Klart med ny delägare till höga Karlatornet

Serneke har hittat en JV-partner som tar ett riktigt stort ägande i det planerade höghuset. Läs om köparen. ”En enorm milstolpe”.

Tillbaka till förstasidan