SBB rapporterar om dubblat kassaflöde

I sin niomånadersrapport visar Samhällsbyggnadsbolaget överlag mycket positiva siffror. Resultatet före skatt ökade till 1.526 mkr (1.204) varav förvaltningsresultatet bidrog med 508 mkr (294). Orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 1.444 mkr (890) samtidigt som det fanns realiserade värdeförändringar om –308 mkr (14).

Riktigt stark utveckling hade bolaget av sitt kassaflöde från den löpande verksamheten, före förändringar av rörelsekapital. Det ökade med 99 procent till 507 mkr (255).

Övriga nyckeltal ur rapporten

  • Hyresintäkterna ökade till 1.400 mkr (1.227).
  • Driftsöverskottet ökade till 903 mkr (797).
  • Periodens resultat var 1.337 mkr (999) efter avdrag för uppskjuten skatt om -137 mkr (-188) och aktuell skatt om -52 mkr (-17), motsvarande ett resultat per stamaktie A och B om 1,41 kr (1,24) före utspädning.
  • Fastighetsportföljens värde ökade med 5,6 mdkr under perioden till 30,8 mdkr (25,2).
  • Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV) ökade till 9 914 mkr (8 736), motsvarande 13,11 kr (11,55) per aktie.
  • Justerat substansvärde (Adjusted EPRA NAV) var 17 257 mkr (11 941), motsvarande 22,83 kr (15,79) per aktie.
  • SBBs snittränta har under de senaste 12 månaderna minskat från 2,49 procent till 1,75 procent.

Missa inte! Årets viktigaste heldag om samhällsfastigheter

Torsdag den 3 september 2020, Stockholm.
Klicka här för mer info!

Fler Nyheter från förstasidan

Så ser prislappen ut för Hagastadens nya landmärke

Cirkelformad prestigebyggnad om 24.000 kvm lokaler.

Oscar ändrar datum – igen

Oscar Properties årsredovisning senareläggs ytterligare en gång.

Bruzelius lämnar Rikshem – klar för stort konsultbolag

Efter åtta år på Rikshem går Jacob Bruzelius vidare.

Klövern satsar på nytt kongress- och kulturhus

Frågan om den aktuella satsningen har varit aktuell under många år. 25.000 kvm lokaler utreds.

Fabege flyttar sitt HK

Ger även utrymme för bolagets WAW-koncept.

Storaffär i heta staden

”Redan nu har vi planer för cirka 10.000 bostäder”.

Nu inleds tävlingen för Gasklockan

Hoppas på ett nytt landmärke.

Halverade plötsligt värdet

Nu är hela finansieringen för bolaget åter i gungning.

Björn Borg i pressat läge

Tufft läge efter kraftiga hyresuppgångar.

Top of the market – för 150 miljoner

Fastighet i Lärkstan bjuds ut till försäljning.

Exklusiv intervju: ”Jag har alltid vetat att jag är oskyldig”

Fastighetsvärlden publicerar första intervjun med Ilija Batljan. Tron på rättsstaten. ”Funnits underton till kampanj”. Hyllar kollegorna och familjen.

Utredningen mot Ilija Batljan läggs ner

Läs om åklagarens beslut kring SBB:s vd.

”Alla segment kommer att påverkas av pandemin”

Svefa ger ut specialrapport, tror på påtaglig differentiering.

6.000 handelsföretag kan slås ut innan stödet når fram

Oro för att hjälpen inte når fram i tid.

Tillbaka till förstasidan