Ilija Batljan.

SBB passerar 100 miljarder – större än Castellum på 5 år

På fem år har SBB lyckats bygga upp ett bestånd värt 105 miljarder kronor. Därmed har Ilija Batljan & Co till exempel passerat Castellum som äger fastigheter för 96 miljarder kronor. Nu är målet att bli största noterade bolaget i Norden. Samtidigt sneglar Batljan utanför Norden.

Omslaget till magasinet Fastighetsvärlden nr 2/2021. Där granskas i en kartläggning de innehav som Rutger Arnhult, Erik Selin och Ilija Batljan har, både när det gäller fastigheter och inom andra segment.

Visa faktaruta

SBB är nu Sveriges nästa största noterade fastighetsbolag, sett utifrån fastighetsvärde. Något firande tillåter dock inte pandemin.

– När vi ändå måste flytta firandet framåt är det lika bra att jobba ännu hårdare och då tänkte jag att vi får fira när vi blir Nordens största noterade fastighetsbolag, säger Ilija Batljan.

SBB har 80.000 aktieägare och cirka 300 medarbetare.

– SBB har goda förutsättningar till fortsatt stark tillväxt i Norden samtidigt som det finns alla förutsättningar att lyfta blicken och bli en stark aktör inom social infrastruktur också i en europeisk kontext. Det är bara att fortsätta jobba hårt, säger Batljan.

Av SBB:s fastighetsvärde om 104,7 miljarder kronor finns 74,8 miljarder kronor i Sverige. 9,0 miljarder finns i Finland, 19,9 miljarder i Norge och 1,0 miljarder i Danmark.

Nyckeltalen i SBB:s kvartalsrapport:

  • Hyresintäkterna var 1 325 mkr (1 341).
  • Driftsöverskottet var 858 mkr (895).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital var 389 mkr (421).
  • Resultat före skatt ökade till 3 117 mkr (1 695), varav:Förvaltningsresultatet ingår med 615 mkr (319). I förvaltningsresultatet ingår kostnader för förtidslösen av lån och andra engångsrelaterade kostnader om -43 mkr (-147).
  • Värdeförändringar på fastigheter ingår med 2 333 mkr (1 628).
  • Värdeförändring avseende finansiella instrument ingår med 163 mkr (-252).
  • Periodens resultat var 2 735 mkr (1 372) efter avdrag för uppskjuten skatt om -290 mkr (-275) och aktuell skatt om -92 mkr (-48), motsvarande ett resultat per stamaktie A och B om 1,75 kr (0,94) före utspädning.
  • Fastighetsportföljens värde uppgick till 104,7 mdkr (80,2).
  • Långsiktigt substansvärde (EPRA NRV) var 41 525 mkr (37 505), motsvarande 31,23 kr (28,21) per aktie.

Ilija Batljan, vd, grundare och storägare, kommenterar:

– Vi har fyllt fem år. Och ungefär samtidigt blev vi Nordens näst största noterade fastighetsbolag med fastigheter för ca 105 mdkr på balansräkningen. Storleken har betydelse och våra medarbetare och vår infrastruktur skapar en unik investeringsplattform som levererar starka resultat på alla plan.

– Justerat för engångskostnader för bl.a. återbetalning av dyra lån samt avdrag för resultat hänförligt till preferensaktier, D-aktier, hybridobligationer och minoritetsandelar, blev periodens resultat 1,91 kr per stamaktie A och B. Förvaltningsresultatet justerat för engångskostnader steg, i jämförelse med det första kvartalet 2020, med 41 procent till 843 mkr (596).

Batljan fortsätter:

– Våra value-add-strategier fortsätter att leverera över plan. Resultatet från byggrättsutveckling & nyproduktion för det första kvartalet 2021 uppgår till 507 mkr att jämföra med målet om 1,0-1,4 mdkr på årsbasis. I slutet av första kvartalet uppgick SBB:s byggrättsportfölj till cirka 2 919 000 kvm BTA motsvarande cirka 42 000 lägenheter vilket tillsammans med en nyproduktionsportfölj om 6 185 lägenheter gör SBB till Nordens ledande fastighetsutvecklare. Resultatet från investeringar i befintligt bestånd under första kvartalet 2021 uppgår till 155 mkr, att jämföra med målet om 600 mkr på årsbasis. Fokus på äldreboende, LSS och hyresrätter intensifieras och vi blickar mot Europa. I slutet av första kvartalet 2021 hade våra 12-månaders rullande intäkter från äldreboenden och LSS-boenden ökat från 800 mkr förra året till 1 084 mkr att jämföra med målet om att uppnå 1,6 mdkr år 2025.”

Fler Nyheter från förstasidan

"Jag har höga tankar om bolagets kapacitet"

Sagax vd om planerna för sektorkollegan.

Vinner prestigeprojekt – med 100 meters skorsten

26.000 ska bli 100.000 kvm. Mitt i stan. En av Sveriges mest spännande städer fortsätter att ta djärva grepp.

Porträtt

Fångar idén i flykten

Otålig. Varför vänta till i morgon, låt oss göra det i dag. Med den devisen fortsätter Johan Ericsson att vara med och bygga fastighetsbolag.

Amasten tar in 666 mkr i nyemission

Teckningskursen drygt tio procent under den senaste veckans rekordnivå.

Säljer två tomträtter i Kista för 800 miljoner

”Marknadsläget är gynnsamt.” Hög vakansgrad och endast 20.000 kr/kvm.

Internationell jätte köper för halv miljard i Göteborg

Bolagets första förvärv i Norden.

Bakslag för Oljefonden – läs om svenska klenoderna

Fastighetsvärlden har granskat den norska jättens innehav i Sverige. Liksom den ekonomiska utvecklingen för fastigheterna.

Utvecklaren växer i rekordtakt – tar in 10 till

Bolaget har hittills i år rekryterat 20 nya medarbetare.

Säljer bostadsprojekt i Sollentuna för 431 miljoner

”Stort intresse”

Öppnar stort i Gallerian

Gör om i attraktiva hörnet Hamngatan och Regeringsgatan.

Fabege hyr ut 2.300 kvm

Glädjen i fokus. Tecknat hyresavtal på Kungsholmen.

Kungsleden hyr ut 2.600 kvm

Tecknar kontrakt i ett av sina centrala kluster i Stockholm.

Bildextra: NCC galopperar i mål med nummer två

Läs vem som har säljuppdraget. Bolaget nu redo för tredje projektet. Se även historiska bilder.

Första stängning av stor fond – med mål om 5 miljarder

Redo förvärva bostäder, kontor, logistik och detaljhandel i Norden.

Tillbaka till förstasidan