Hemfosas stora fastighet Najaden (Söderbymalm 3:462) i Haninge innehåller 51.800 kvm lokaler, varav 41.400 kvm kontor. Enligt FV:s uppgifter kan den komma att säljas om SBB tar kontroll över Hemfosa.

SBB öppnar för försäljningar som följd av rekordbudet

AP Fastigheter och Castellum sålde snabbt stora delar efter megaköpen av Vasakronan respektive Norrporten. Även SBB kan väntas sälja fastigheter för flera miljarder om övertagandet av Hemfosa går igenom.

Med budet på Hemfosa forsar SBB förbi det mål om att ha fastigheter för 55 miljarder kronor under 2021 som kommunicerades av Ilija Batljan tidigare i höstas. Går affären med Hemfosa igenom summerar bolaget ett bestånd värt 70 miljarder. Någon direkt plan för hur man ska smälta samman bestånd och organisationer har inte nämnts ännu, mer än att Ilija Batljan bedömer att det finns kostnadssynergier på omkring 300 miljoner kronor.

Samtidigt förändras relationen mellan fastighetstyper och geografiska delmarknader och det kan finnas anledning att göra en del justeringar. Hemfosa har hunnit göra större affärer i Norge och Finland och SBB uppnår genom affären en tydlig andel om 25 procent av fastighetsvolymen utanför Sveriges gränser, något som ligger helt i linje med bolagets strävan.

– Det är troligt att vi kommer att göra försäljningar, men det är för tidigt att prata om nu. Vi kommer sannolikt även att göra ytterligare köp innan affären med Hemfosa är klar, säger Ilija Batljan till Fastighetsvärlden.

SBB har redan vid flera tillfällen tidigare valt att sälja av ur sitt bestånd, både för att ta fram utvecklingsvinster och för att renodla.

Bostäder utgör i dagens läge ungefär en tredjedel av fastighetsvolymen medan det efter den föreslagna affären kommer vara en sjundedel, 10 miljarder av totalt 70 miljarder.

En försäljning av bostadsbeståndet kan vara en naturlig renodling, samtidigt som det kan göra bolaget starkare för att satsa på att utveckla befintliga och potentiella byggrätter i beståndet. Ilija Batljan har dock flera gånger berättat om hur viktiga han tycker att hyresbostäderna är för bolagets verksamhet.

Vad som enligt Fastighetsvärldens bedömning kan vara mer aktuellt för försäljning, om affären och övertagandet går igenom, är de fastigheter inom Hemfosa som inte har tillräckligt hög andel skattefinansierad verksamhet som hyresgäst. Enligt FV:s bedömning rör det sig om fastigheter för 3–4 miljarder kronor. Dessutom finns en portfölj inom SBB som hälftenägs tillsammans med Sören Ferin där innehållet är blandat. Totalt fastighetsvärde där är nästan 2 miljarder kronor.

Tidigare i höstas förvärvade SBB en andel i Amasten om 20 procent med möjlighet att öka till 30 procent. Att det finns möjlighet till en framtida strukturaffär mellan dessa två bolag är inte alltför långsökt. Man känner varandra väl och gillar att ta rejäla grepp.

Att bolag avyttrar en relativt stor del av det inköpta beståndet efter ett stort förvärv är nästan mer regel än undantag. AP Fastigheter sålde till Niam för 7 miljarder efter Vasakronan och Castellum gjorde flera försäljningar efter 26-miljardersköpet av Norrporten.

Fler Nyheter från förstasidan

Dubbla uppdrag när Hembla utser ny Vd

Nu påbörjar Vonovia förändringsarbetet i sina svenska bolag.

Balder förvärvar Scandichotell

FV erfar att ett Scandichotell om 6.000 kvadratmeter byter ägare.

Familjen ökar sin dominans via nytt köp

Fick en ny chans efter att ha bommat affären i fjol.

El conquistador förvärvar för hela 1,6 miljard

Ökar ytterligare i favoritlandet. Affären omfattar 172.000 kvadratmeter uthyrningsbar area.

Superplanerna i Göteborg har havererat – djup oenighet

Bakslag för U-R-W:s planerade satsning på 10 miljarder. ”Pausar arenafrågan tills vidare”.

FFE:s toppmöte i Åre igång

Vid niotiden drog Föreningen Fastighetsekonomernas årliga konferens i Åre igång. FV rapporterar löpande därifrån.

Castellums resultat ned kraftigt – för helåret 2019

Men utdelningen höjs per aktie – för 22:a året i rad.

Balders bolag ändrar metod: Värderar upp 5 miljarder

Läs om vad som ligger bakom den kraftiga uppskrivningen.

Går emot trenden – myndighet blir kvar i city till 2024

Betalar 27 miljoner årligen i hyra – mitt i Stockholms kommersiella centrum.

Säljer jättefastigheten utanför Stockholm till Landia

Stort budintresse för den nästan 16.000 kvm stora fastigheten.

Antalet riksintressen ska minska

Bostadsminister Per Bolund berättar om orsaken.

Lämnar Skanska – blir Sverigechef på NCC

NCC gör sin tredje chefsrekrytering från Skanska – inom loppet av bara några månader.

Köper för halv miljard av SBB nära S:t Eriksplan

Möjlig projektfastighet. ”Ser goda möjligheter till att utveckla den till en samhällsfastighet”.

Johan Franzén lämnar Catena – presenteras av konkurrenten

Hoppar av ledningstjänsten redan den 1 april för att inleda nytt chefsuppdrag.

Tillbaka till förstasidan