Hemfosas stora fastighet Najaden (Söderbymalm 3:462) i Haninge innehåller 51.800 kvm lokaler, varav 41.400 kvm kontor. Enligt FV:s uppgifter kan den komma att säljas om SBB tar kontroll över Hemfosa.

SBB öppnar för försäljningar som följd av rekordbudet

AP Fastigheter och Castellum sålde snabbt stora delar efter megaköpen av Vasakronan respektive Norrporten. Även SBB kan väntas sälja fastigheter för flera miljarder om övertagandet av Hemfosa går igenom.

Med budet på Hemfosa forsar SBB förbi det mål om att ha fastigheter för 55 miljarder kronor under 2021 som kommunicerades av Ilija Batljan tidigare i höstas. Går affären med Hemfosa igenom summerar bolaget ett bestånd värt 70 miljarder. Någon direkt plan för hur man ska smälta samman bestånd och organisationer har inte nämnts ännu, mer än att Ilija Batljan bedömer att det finns kostnadssynergier på omkring 300 miljoner kronor.

Samtidigt förändras relationen mellan fastighetstyper och geografiska delmarknader och det kan finnas anledning att göra en del justeringar. Hemfosa har hunnit göra större affärer i Norge och Finland och SBB uppnår genom affären en tydlig andel om 25 procent av fastighetsvolymen utanför Sveriges gränser, något som ligger helt i linje med bolagets strävan.

– Det är troligt att vi kommer att göra försäljningar, men det är för tidigt att prata om nu. Vi kommer sannolikt även att göra ytterligare köp innan affären med Hemfosa är klar, säger Ilija Batljan till Fastighetsvärlden.

SBB har redan vid flera tillfällen tidigare valt att sälja av ur sitt bestånd, både för att ta fram utvecklingsvinster och för att renodla.

Bostäder utgör i dagens läge ungefär en tredjedel av fastighetsvolymen medan det efter den föreslagna affären kommer vara en sjundedel, 10 miljarder av totalt 70 miljarder.

En försäljning av bostadsbeståndet kan vara en naturlig renodling, samtidigt som det kan göra bolaget starkare för att satsa på att utveckla befintliga och potentiella byggrätter i beståndet. Ilija Batljan har dock flera gånger berättat om hur viktiga han tycker att hyresbostäderna är för bolagets verksamhet.

Vad som enligt Fastighetsvärldens bedömning kan vara mer aktuellt för försäljning, om affären och övertagandet går igenom, är de fastigheter inom Hemfosa som inte har tillräckligt hög andel skattefinansierad verksamhet som hyresgäst. Enligt FV:s bedömning rör det sig om fastigheter för 3–4 miljarder kronor. Dessutom finns en portfölj inom SBB som hälftenägs tillsammans med Sören Ferin där innehållet är blandat. Totalt fastighetsvärde där är nästan 2 miljarder kronor.

Tidigare i höstas förvärvade SBB en andel i Amasten om 20 procent med möjlighet att öka till 30 procent. Att det finns möjlighet till en framtida strukturaffär mellan dessa två bolag är inte alltför långsökt. Man känner varandra väl och gillar att ta rejäla grepp.

Att bolag avyttrar en relativt stor del av det inköpta beståndet efter ett stort förvärv är nästan mer regel än undantag. AP Fastigheter sålde till Niam för 7 miljarder efter Vasakronan och Castellum gjorde flera försäljningar efter 26-miljardersköpet av Norrporten.

Missa inte! Årets viktigaste heldag om samhällsfastigheter

Tisdag den 1 december 2020, Stockholm.
Klicka här för mer info!

Fler Nyheter från förstasidan

”Vi gör allt för att stänga affären”

Ola Serneke hoppas delsälja stora Karlastaden under fjärde kvartalet.

Topplista

Lista: Största uthyrningarna av kontor 2020

Se vilka fastighetsbolag som gjort de största kontorsuthyrningarna, och vilka som varit rådgivare.

Sålt på auktion efter att toppbelånat bolag kapsejsat

Långsiktigt bolag tar över den välkända fastigheten som förfallit efter att ombyggnadsprojekt misslyckats.

Redo köpa för 12 miljarder

Läs om vad som finns i fokus för bolagets största fond hittills.

Börs-vd tvingas sluta

Ytterligare en börs-vd lämnar sin post. Styrelsen vill se en annan ledare.

KLP utökar till 24.000 kvm på Fleminggatan 14

Bygger ut och förändrar fastighet nära city. Läs om projektkostnaden och vem som fått uthyrningsuppdraget.

Hon blir ny toppboss vid Pembroke

Äger fyra fastigheter mitt i Stockholm.

Bild: Vill utveckla nytt landmärke i södra Stockholm

Bostadsutvecklaren har förvärvat detaljplan och planerar för 200 bostäder i expansiva kommunen.

SHF förvärvar nio livsmedelsfastigheter

Den uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 18.000 kvm lokaler.

Topplista

20 största ägarna i CBD

FV listar de 20 största fastighetsägarna i Stockholms CBD.

Doldis får toppjobb hos bostadsgigant

Lämnar konsultbolaget och får en topptjänst vid landets största privata bostadsbolag.

Fabege får anvisning om 33.000 kvm i Sjöstaden

Ytterligare en aktör redo för projekt. Läs om den ekonomiska överenskommelsen och se även en karta.

Visselblåsaren till FV: ”Det var rena High Chaparral”

Är ett av åklagarens nyckelvittne. Berättar för Fastighetsvärlden.

Nu börjar historisk rättegång mot tre fd SFV-toppar

En av de absolut största utredningar som skett av en offentlig verksamhet i modern tid. Tidigare generaldirektör brottsmisstänkt.

Tillbaka till förstasidan