Hemfosas stora fastighet Najaden (Söderbymalm 3:462) i Haninge innehåller 51.800 kvm lokaler, varav 41.400 kvm kontor. Enligt FV:s uppgifter kan den komma att säljas om SBB tar kontroll över Hemfosa.

SBB öppnar för försäljningar som följd av rekordbudet

AP Fastigheter och Castellum sålde snabbt stora delar efter megaköpen av Vasakronan respektive Norrporten. Även SBB kan väntas sälja fastigheter för flera miljarder om övertagandet av Hemfosa går igenom.

Med budet på Hemfosa forsar SBB förbi det mål om att ha fastigheter för 55 miljarder kronor under 2021 som kommunicerades av Ilija Batljan tidigare i höstas. Går affären med Hemfosa igenom summerar bolaget ett bestånd värt 70 miljarder. Någon direkt plan för hur man ska smälta samman bestånd och organisationer har inte nämnts ännu, mer än att Ilija Batljan bedömer att det finns kostnadssynergier på omkring 300 miljoner kronor.

Samtidigt förändras relationen mellan fastighetstyper och geografiska delmarknader och det kan finnas anledning att göra en del justeringar. Hemfosa har hunnit göra större affärer i Norge och Finland och SBB uppnår genom affären en tydlig andel om 25 procent av fastighetsvolymen utanför Sveriges gränser, något som ligger helt i linje med bolagets strävan.

– Det är troligt att vi kommer att göra försäljningar, men det är för tidigt att prata om nu. Vi kommer sannolikt även att göra ytterligare köp innan affären med Hemfosa är klar, säger Ilija Batljan till Fastighetsvärlden.

SBB har redan vid flera tillfällen tidigare valt att sälja av ur sitt bestånd, både för att ta fram utvecklingsvinster och för att renodla.

Bostäder utgör i dagens läge ungefär en tredjedel av fastighetsvolymen medan det efter den föreslagna affären kommer vara en sjundedel, 10 miljarder av totalt 70 miljarder.

En försäljning av bostadsbeståndet kan vara en naturlig renodling, samtidigt som det kan göra bolaget starkare för att satsa på att utveckla befintliga och potentiella byggrätter i beståndet. Ilija Batljan har dock flera gånger berättat om hur viktiga han tycker att hyresbostäderna är för bolagets verksamhet.

Vad som enligt Fastighetsvärldens bedömning kan vara mer aktuellt för försäljning, om affären och övertagandet går igenom, är de fastigheter inom Hemfosa som inte har tillräckligt hög andel skattefinansierad verksamhet som hyresgäst. Enligt FV:s bedömning rör det sig om fastigheter för 3–4 miljarder kronor. Dessutom finns en portfölj inom SBB som hälftenägs tillsammans med Sören Ferin där innehållet är blandat. Totalt fastighetsvärde där är nästan 2 miljarder kronor.

Tidigare i höstas förvärvade SBB en andel i Amasten om 20 procent med möjlighet att öka till 30 procent. Att det finns möjlighet till en framtida strukturaffär mellan dessa två bolag är inte alltför långsökt. Man känner varandra väl och gillar att ta rejäla grepp.

Att bolag avyttrar en relativt stor del av det inköpta beståndet efter ett stort förvärv är nästan mer regel än undantag. AP Fastigheter sålde till Niam för 7 miljarder efter Vasakronan och Castellum gjorde flera försäljningar efter 26-miljardersköpet av Norrporten.

Fler Nyheter från förstasidan

Här är fastigheten som är värd nästan 10 miljarder

FV berättar om landets dyraste fastighet. Ökat i värde 115 procent på nio år.

Köper vårdfastigheter i Finland och kontor i Sverige

”Förvärvet innebär ett viktigt steg in i segmentet för äldreboenden i Finland”.

Första hyresgästen klar för jätteprojektet Varvsstaden

Välkänd arkitektfirma gör den första kontorsförhyrningen.

Två nya ägare ansluter till Lansa – vill dubbla till 7 miljarder

Vd Claes Malmkvist berättar om de framtida utmaningarna för det unga bolaget.

Här är norska krogkedjans expansionsplaner i Sverige

Familjeföretaget skyndar långsamt.

Storägare stöder jätteköpet av Hemfosa

Kämpar för att få igenom köpet av 40-miljardersbolaget.

”Etiska hackare” hyr 2.000 kvm – flyttar inom CBD

Lämnar Kungsgatan för att flytta till större lokaler nära Sergels torg.

Rutger Arnhult tar över stort projekt efter Björn Ulvaeus

Vill utöka projektet till 70.000 kvm. Planerar för bland annat 1.000 mindre bostäder.

Hon blir ny vd på Rikshem – ”Det är ett drömjobb”

Klart med ny vd för 50-miljardersbolaget. Nya vd:n berättar för Fastighetsvärlden.

Kungsleden tilldelas fint pris för satsning på mångfald

Kungsledens mål att öka andelen anställda med utländsk bakgrund till 15–20 procent.

Skanska satsar på kontor i Beverly Hills

Historisk investering en kilometer från Rodeo Drive. FV berättar mer om planerna.

Porträtt

Tillbaka i fokus för ny era

Nu ska Stefan Dahlbo säkerställa att Fabege åter lägger i en ny växel som Stockholms största stadsdelsutvecklare. Läs en längre porträttintervju.

Linda Jonsson lämnar Veidekke – blir politiskt sakkunnig

Från fastighetsbranschen till toppolitiken.

Oscar: ”Stabil grund att stå på”

Utfallet av erbjudandet klart. Hälften av ”preffarna” byts ut mot nya stamaktier.

Tillbaka till förstasidan