SBB lägger budpliktsbud på Amasten

SBB offentliggör ett offentligt budpliktserbjudande till aktieägarna i Amasten. Budet är väntat eftersom bolaget tagit kontroll över 80 procent av Amasten. Det totala värdet av erbjudandet uppgår till cirka 10,3 miljarder kronor

Annons

SBB offentliggjorde den 18, 24 respektive 25 november att man ingått avtal om förvärv av sammanlagt 361.946.350 stamaktier av serie A i Amasten för ett vederlag om 13,30 kronor per aktie. Fullföljandet av förvärven medför en skyldighet för SBB att inom fyra veckor lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier i Amasten

Mot bakgrund av det lämnar SBB nu ett offentligt uppköpserbjudande till Amastens aktieägare om att förvärva samtliga stamaktier av serie A i Amasten för 13,30 kronor kontant per aktie och samtliga preferensaktier av serie B i Amasten för 350 kronor kontant per preferensaktie.

Ilija Batljan, VD och grundare av SBB, kommenterar:

– Vi har varit aktieägare i Amasten under en längre tid och tycker att bolaget har skapat en attraktiv portfölj av hyresrätter. Vi kontrollerar drygt 80 procent av aktierna i Amasten och lämnar nu ett budpliktserbjudande för att ge resterande aktieägare möjligheten att utvärdera och acceptera vårt erbjudande. Enligt vår uppfattning är det här en win-win-affär. Det är ett attraktivt erbjudande till Amastens aktieägare och för SBB stärks vår position som den ledande ägaren och förvaltaren av svenska hyresrätter ytterligare samtidigt som intjäningen per aktie förbättras. Vi bedömer att det finns synergier inom förvaltning, fastighetsutveckling, finansiering och central administration.

När erbjudandet läggs äger SBB 367.486.994 stamaktier och 21 000 preferensaktier i Amasten. Det motsvarar 48,9 procent av aktiekapitalet och rösterna i Amasten. Därutöver har SBB en finansiell exponering gentemot 238.460.724 stamaktier i Amasten via total return swappar (TRS) och aktieutlåning. Med beaktande av antalet stamaktier som SBB har en finansiell exponering gentemot motsvarar det 80,6 procent av aktiekapitalet och 80,7 procent av rösterna i Amasten.

Det totala värdet av erbjudandet uppgår till cirka 10 271,3 miljoner kronor.

Priset för varje stamaktie i erbjudandet innebär en:

  • rabatt om 0,15 procent jämfört med stängningskursen om 13,32 kronor för stamaktierna på Nasdaq First North Premier den 17 december 2021, den sista handelsdagen före erbjudandets offentliggörande,
  • premie om 17 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen för stamaktier på Nasdaq First North Premier tio handelsdagar före den 18 november 2021 (vilket var dagen då det offentliggjordes att SBB ingått avtal om förvärv av cirka 35 procent av aktierna och rösterna i Amasten), och
  • premie om 23 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen för stamaktier på Nasdaq First North Premier trettio handelsdagar före den 18 november 2021 (vilket var dagen då det offentliggjordes att SBB ingått avtal om förvärv av cirka 35 procent av aktierna och rösterna i Amasten).

Priset för varje preferensaktie i erbjudandet innebär en:

  • premie om 0,57 procent jämfört med stängningskursen om 348 kronor för preferensaktier på Nasdaq First North Premier den 17 december 2021, den sista handelsdagen före erbjudandets offentliggörande,
  • rabatt om 1 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen för preferensaktier på Nasdaq First North Premier tio handelsdagar före 18 november 2021 (vilket var dagen då det offentliggjordes att SBB ingått avtal om förvärv cirka 35 procent av aktierna och rösterna i Amasten), och
  • rabatt om 0,1 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen för preferensaktier på Nasdaq First North Premier trettio handelsdagar före 18 november 2021 (vilket var dagen då det offentliggjordes att SBB ingått avtal om förvärv cirka 35 procent av aktierna och rösterna i Amasten).

Acceptfristen för erbjudandet inleds den 21 december 2021 och avslutas den 18 januari 2022.

Fler Nyheter från förstasidan

Mest lästa på sajten – minns du de stora nyheterna

Ett händelserikt första halvår inom fastighetsbranschen. FV listar de 24 mest lästa artiklarna.

NCC och Liseberg i avtal för återuppbyggnad

Nytt datum för öppning av Oceana. Läs om planerna.

Corem tillförs miljard

Beslut om en riktad nyemission.

Lyssna på fastighetspoddar i hängmattan

FV tipsar om några olika intressanta poddar.

Grönt ljus för Stordalens nya hotell

Nytt hotell längs ostkusten.

Oscars framtida klenod försatt i konkurs

Inköptes med stora projektplaner. Strax utanför tullarna i Stockholm.

NCC kopierar Skanska – helt ofrivilligt

Investerat nästan 10 miljarder. FV berättar om läget för de olika kontorsprojekten.

Castellums vd: ”Vi känner en spirande optimism”

Positiv nettouthyrning och ett driftsöverskott som ökar med 5,2 procent.

Klarabo och Diös i byte

Fyra fastigheter ingår. Totalt drygt 200 miljoner kronor.

Selins jättefängelse blir ännu större

Ett fåtal av landets anstalter har privat fastighetsägare.

Corem nu långt över hälften i segt och spektakulärt

Investeringar om hela 3 miljarder kronor mitt på Manhattan. Har möjligheter för ett tredje stort projekt. Läs om hyresnivåerna.

Kuylenstierna säljer allt

Valt att gå med på kravet.

Catena avyttrar för 600 mkr

Avyttrar fastighet om nästan 50.000 kvm lokaler.

Här finns Stockholms takbarer

Mat och dryck på stadens hustak har blivit en allt vanligare syn i Stockholm. Fastighetsvärlden har listan på var både gamla och nya takbarer.

Tillbaka till förstasidan