SBB genomför strategisk översyn av innehavet i JM

SBB har genom sitt utvecklings- och transaktionsteam genomfört en omfattande analys av värdet av sitt intressebolag JM. Värdebedömningen visar på att värdet av JM:s tillgångar preliminärt uppgår till cirka 36 mdkr. SBB äger nu 29,96 av aktierna i JM.

SBB genomför arbetet i samarbete med en internationellt välrenommerad värderingsfirma och ledande nordiska fastighetsrådgivare.

Enligt uppgift till Fastighetsvärlden har SBB bland annat jämfört värdet på JM:s byggrätter och potential utifrån det pris som Aros sålde för till Patrizia – läs mer om den affären här.

Översynen kommer att utreda olika alternativ för innehavet inklusive både minskning och ökning, antingen ensamt eller tillsammans med en eller flera externa partners. SBB har under våren mottagit ett antal förfrågningar från externa parter avseende innehavet. Översynen kommer vidare att ske i nära dialog med ratingfirmorna för att väga in påverkan på SBB:s målsättning att uppnå BBB+ rating i de olika scenarierna.

SBB har anlitat nordiska och internationella banker som finansiella rådgivare i den strategiska översynen.

SBB förvärvade initialt 20,08 procent av aktierna i JM i juni 2021 och kontrollerar per idag 29,96 procent av kapital och röster.

Vilka som liger bakom den värdering som SBB gjort uppger bolaget inte. FV kan konstatera att det är Savills och Newsec som värderas SBB:s egna bestånd.

Dagen efter att SBB meddelade sin översyn av innehavet i JM kom SBB med ett klargörande:

”För att möjliggöra diskussioner med externa potentiella partners kring SBBs innehav i JM, har bolaget, tillsammans med legala rådgivare, med hänsyn till gällande MAR regler avseende börsbolagens kommunikation, bedömt det som lämpligt att offentliggöra de bedömningar bolaget gjort utifrån underlag som tagits fram tillsammans med en internationellt välrenommerad värderingsfirma och fastighetsrådgivare. Det bedömda värdet av JM:s tillgångar uppgår preliminärt till cirka 36 mdkr.

SBB vill även klargöra att innehavet i JM är av strategisk vikt och skall ses som långsiktigt, i linje med vad bolaget tidigare kommunicerat.”

Fler Nyheter från förstasidan

Ny tokrusning på börsen efter nya siffror

Se vilka bolag som stack iväg mest på de positiva nyheterna från andra sidan Atlanten.

Han får höjdarjobb hos Serneke

Bakgrund hos Hufvudstaden, Skanska och Svenska Hus.

AL tecknar avtal om 63.000 kvm i Hagastaden

Fem exploateringsavtal klara. Redo för total investering på 5 miljarder kronor. Har redan 80.000 kvm lokaler i området.

Högtryck på hotellen – men prisökningar kan slå tillbaka

Rejält lyft för Stockholm jämfört med 2019, men andra ännu bättre.

Glädjerus på börsen – ett bolag upp hela 11 procent

En riktigt positiv handelsdag på börsen under måndagen. Flera fastighetsaktier nästan rusat uppåt.

Nu är Karlatornet snart högst i Sverige

På väg att peta Turning torso från tronen.

”Är som ett hajstim”

Ilija Batljan: ”När allt är bra är alla ens kompisar. Tills man börjar blöda. Då blir man uppäten.”

Besvikelsen över satsningen i New York

Vakanser på 93 respektive 60 procent i kontorsprojekt på Manhattan. FV går igenom läget.

Överväger försäljningar

Äger över 500.000 bostäder. Öppnar för att sälja för över 100 miljarder kronor till delägare. Per Ekelund berättar för FV.

CLS säljer för en halv miljard

Läs om ägarbilden i det ”svenska” bolaget.

Nej till fyra nya IES-skolor – bolag drabbas

Fv berättar vilka fyra fastighetsbolag som drabbas av beslutet.

SBB sålt allt i Stenhus

SBB har avyttrat sitt aktieinnehav i noterade Stenhus Fastigheter.

Storbolag faller tungt

Tufft för flera av de allra största fastighetsbolagen på börsen under tisdagen.

Domstol fäller Skanskas nya hotell

Tvingas börja om på ruta ett.

Tillbaka till förstasidan