SBB förbättrade kassaflödet men tappade värden i Q3

Delårsrapporten från SBB rymmer förutom den vanliga ekonomiska informationen även info om olika spår för avyttringar, finansieringsmöjligheter och nya delägare i underkoncerner.

Resultatet hos SBB påverkas som alltid mycket av värderingen på fastigheter. För hela niomånadersperioden är utvecklingen nu negativ med -981 mkr vilket är en skarp kontrast till de nära 12 miljarderna i positiv ökning bolaget hade motsvarande period under 2021.
Den negativa utvecklingen ligger helt i bostadsportföljen medan samhällsfastigheterna haft en positiv utveckling. Hela värdenedgången har inträffat det senaste kvartaket då den varit cirka –2,5 miljarder i beståndet. Även resultaten från intressebolag påverkas med en miljard i värdefall.

I delårsrapporten nämns ett antal åtgärder som just nu pågår för att stärka bolaget och anpassa det till nya förutsättningar. Det som nämns är ytterligare försäljningar, diversifierad finansiering, utdelning av bostadsbolag till aktieägarna samt att ta in minoritetsägare i ett par av bolagets underkoncerner. Utöver tidigare avtalade försäljningar samt avsiktsförklaringar nämns att man förväntar sig att under fjärde kvartalet realisera JV-andelar för ca 2 miljarder.

Ur niomånadersrapporten:

 • Hyresintäkterna ökade med 32 procent till 5.597 mkr (4.235).
 • Driftsöverskottet ökade med 27 procent till 3.776 mkr (2 965).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital var 2.673 mkr (1.746).
 • Resultat före skatt minskade till – 1.706 mkr (15.746), varav:
  – Förvaltningsresultatet ingår med 1.735 mkr (2.066). I förvaltningsresultatet ingår kostnader för förtidslösen av lån och andra jämförelsestörande kostnader om – 1.512 mkr (-324). – Värdeförändringar på fastigheter ingår med -981 mkr (11.982).
  – Resultat från intresseföretag/JV ingår med -488 mkr (585). En nedskrivning om 500 mkr har gjorts av andelarna i JM.
  – Värdeförändring avseende finansiella instrument ingår med – 1.155 mkr (1.336).
 • Periodens resultat var -1.861 mkr (13.296) efter avdrag för uppskjuten skatt om 58 mkr (-2.290) och aktuell skatt om -214 mkr (-160), motsvarande ett resultat per stamaktie A och B om -1,65 kr (8,56) före utspädning.
 • Fastighetsportföljens värde uppgick till 154,5 mdkr (149,3).
 • Långsiktigt substansvärde (EPRA NRV) var 58.316 mkr (64.516), motsvarande 40,10 kr (44,46) per aktie.

Fler Nyheter från förstasidan

Topplista

50 Mäktigaste 2023

För 18:e året har Fastighetsvärlden låtit fastighets- och byggbranschen rösta fram vem som anses Mäktigast. Nya placeringar publiceras dagligen klockan 11.11!

Savills IM säljer logistikportfölj

En total uthyrningsbar area om 93.000 kvm. FV berättar om fastigheterna som ingår – bland annat en av Sveriges största.

Förvärvar tre från SBB

FV listar avyttringarna som summerar till 1,3 miljarder kronor.

Internationell matjätte öppnar i Mall of Scandinavia

Har ytterligare sju restauranger i Sverige på gång under 2023 och 2024.

Cibus rekryterar vd

Nya vd:n har bakgrund hos Vasakronan, Ica Fastigheter och Catella. Berättar för FV om nya jobbet.

Sex gör upp om Mäktigast 2023

Två tidigare toppnamn är borta.

Så blir storförsäljningen

FV berättar om processen.De mest kända fastigheterna Ytan Kommunerna Hela fastighetslistan Buddatumet.

Nybyggd kontorsfastighet byter ägare för 420 miljoner

Fastighet i hett utvecklingsområde. Priset är 56.500 kr/kvm och direktavkastningen bedöms till 5,6 procent.

Namnbytet: Ledningen för nya 42-miljardersbolaget

Läs vad bolaget innehåller, om strategin och ledningsgruppen.

Ingår avtal om högt kontorshus på halvö

46.000 kvm kontor planeras av Alecta och Elof Hansson.

Ikea tar över efter Skanska

Hyreskontrakt om nästan 8.000 kvm kontor.

Miljardsatsning längs E4:an

Resenärer till Arlanda får något nytt att titta på.

Redo köpa från Arnhults M2

Förhandlar om affär med central fastighet om 9.000 kvm.

Tillbaka till förstasidan