SBB drar tillbaka jättebudet – Batljan djupt besviken

SBB drar tillbaka sitt bud på det norska 50-miljardersbolaget Entra. SBB riktar samtidigt kritik mot den nya uppskruvade värderingen och är frågande inför den historiska rapporteringen. SBB anser sig inte heller fått en rättvis behandling kring informationsflödet.

Entra meddelade under torsdagsmorgonen att bolaget efter en extra värdering höjt fastighetsvärdet med hela 9 procent, jämfört med siffrorna i Q3-rapporten.

Entra offentliggjorde idag ett pressmeddelande avseende en betydande ökad värdering av sitt fastighetsbestånd (läs mer här). Den uppdaterade värderingen ökar värdet på Entras fastighetsportfölj med 8,1 procent till 56,5 miljarder NOK, från 51,8 miljarder NOK som presenterades i kvartalsrapporten för det tredje kvartalet. Detta motsvarar en värdeökning på 23 NOK per aktie jämfört med bokförda värden per 30 september 2020, justerat för minoritetsintressen och investeringar under perioden. Entras EPRA NRV var 162 NOK per aktie per 30 september 2020. Nettoavkastningen på Entras portfölj med den uppdaterade värderingen är cirka 4,5 procent.

– Värderingen är inte i nivå med utvecklingen på den norska marknaden i stort. Det finns inte heller tillräckligt många relevanta affärer för att dra den slutsatsen kring värderingen som man har gjort. Man kan även ifrågasätt hur bolaget gjort värderingen historiskt, säger en besviken vd Ilija Batljan.

Motivet för värdeökningen tillskrivs främst lägre avkastning på transaktionsmarknaden. SBB vill påpeka att det endast har funnits ett begränsat antal relevanta transaktioner och att dessa transaktioner inkluderar justeringar av verkligt värde för bland annat uppskjuten skatt och finansiella derivat – motsvarande EPRA NNNAV-metoden som rapporterades under Q3 2020 till 147 NOK per aktie.

Ilija Batljan konsteraterar även att den säljare som sålde sin stora ägarandel till Castellum gjorde det på information som inte var aktuell. I det fallet handlade det om norska staten som avyttrade en stor post om 8,2 procent, läs mer här.

– Castellum lyckats köpa från den norska staten på en felaktig nivå för säljaren. Där är det de norska skattebetalarna som är förlorare, säger Batljan.

Den uppdaterade värderingen är inte genomförd i linje med tidigare praxis och, enligt SBB, inte i linje med den norska marknadsutvecklingen i allmänhet. Den nya tillhandahållna informationen skapar osäkerhet avseende den historiska rapporteringen från Entra. Denna historiska rapportering utgör grunden för SBB:s bud och SBB känner inte längre tillräcklig säkerhet i tillförlitligheten på Entras historiska rapportering.

Fastighetsvärde Entra. Den uppdaterade värderingen syns i stapeln längst till höger. Graf: SBB

SBB vill framhäva att de inte har fått tillgång till någon detaljerad information i samband med due diligence-granskningen eftersom Entra har begränsat åtkomsten till information med hänvisning till att SBB är en konkurrent på den norska marknaden (SBB:s norska portfölj består huvudsakligen av förskolor, äldreomsorg, LSS-boenden och på geografiska lägen där Entra inte är representerade).

– Det är nonsens och felaktigt att påstå att vi är en konkurrent, säger Ilija Batljan.

SBB anser sig därmed inte fått en rättvis behandling och har inte haft möjlighet att uppfylla villkoret avseende due diligence-granskningen i samband med erbjudandet.

”Mot bakgrund av ovan måste SBB tyvärr meddela att villkoret i erbjudandet avseende due diligence-granskningen inte kommer att kunna uppfyllas och inte heller kommer att frånfallas och att erbjudandet därmed kommer att dras tillbaka”, skriver SBB.

Castellum har ännu inte kommenterat den nya värderingen.

Fler Nyheter från förstasidan

Myndighet hyr över 2.000 kvm i Uppsala

Lokal fastighetsutvecklare skriver dessutom kontrakt med två andra stora aktörer när nya företagskvarteret fylls på.

Bildextra: Satsar på 7.000 kvm kontor norr om Stockholm

Familjeföretaget utvecklar spårnära.

Lägger bud på skandalhuset Kinesiska muren

Får grönt ljus. ”Jag får inte ens ut 50 procent av det jag investerat själv”.

Bantar ytan kraftigt när mer distansjobb räknas in

Halverar dagens yta som är 32.000 kvm. En rejält utdragen process har gett nya förutsättningar.

Lista: Främsta rådgivarna första halvåret

De tar över ledartröjan när transaktionsvolymerna går mot nytt all time high.

Antiklimax: Konkursförvaltaren ställde in i sista stund

”För jäkla dåligt skött”

Här är Odd Mollys nya namn

Efter topprekryteringarna väntar nu ett namnbyte.

Här öppnar nummer åtta i Ikeas nya blågula offensiv

Ännu fler butiker enligt det nya konceptet väntas framöver.

Överraskande: Jula-bolag förvärvar handelsområde

”Vi ser stora möjligheter att här utveckla handeln vidare”.

Slår till och förvärvar dubbelt på Södermalm

Vd:n: ”Nu har vi fyra hus på Götgatan och kan man spelet Monopol blir hyran 7.600 kr, men det är inte det kvadratmeterpriset vi har lagt in i vår förvärvskalkyl”

Kommunerna som hamnar i botten i Svefas index

24 orter listas. Läs vilka som förbättrat sig mest och vilka som tappat mest.

Köper bostäder för över en miljard

Förvärvar familjs bolag och bestånd.

Bildextra: Balder hoppas slå prisrekord

Prisnivåer för lyxprojektet  Tidskapseln  Macken-sången Carl-Jan Granqvists vinkällare.

Avslöjar nya bus i förväg: Siktar på 10 miljarder

Planerar för att trippla dagens bestånd på tre år.

Tillbaka till förstasidan