SBB bemöter nya anklagelser från Viceroy

Viceroy hävdar att SBB har skulder på 14 miljarder kronor utanför sin balansräkning, vilket är felaktigt och missvisande, bemöter SBB i en kommentar. De 14 miljarder kronor av förvärvad skuld ingår i balansräkningen och det finns inga andra skulder utanför balansräkningen, uppger bolaget.

SBB skriver vidare följande i ett pressmeddelande som skickades ut vid 9-tiden på torsdagsmorgonen:

”Alla skulder inklusive skulder i förvärvade bolag har bekräftats av revisionsutlåtanden från banker och reviderats av EY. För ytterligare information om revisionen, vänligen läs revisionsberättelsen i årsredovisningen 2021 på sidan 116–119.

För att förtydliga not 26 i årsredovisningen i förhållande till anklagelserna från Viceroy är syftet med noten att klargöra att skulden inte har någon direkt påverkan på kassaflödet utan har tillkommit indirekt genom förvärv av ett dotterbolag. För förvärvade dotterbolag tillämpar SBB branschpraxis där förvärvade dotterbolag redovisas på sina respektive rader i kassaflödet i stället för att göra en nettoredovisning av samtliga poster som en enda post.

I kassaflödet har SBB valt att presentera förvärv av fastigheter brutto. Därmed presenterar bolaget fastigheternas anskaffningsvärde som ett utflöde i investeringsverksamheten samt den delen av lånet som upptas externt i samband med förvärvet och som motsvarar köpeskillingen presenteras som ett inflöde i finansieringsverksamheten. De skulder som finns i det förvärvade bolaget presenteras som en positiv post i finansieringsverksamheten. SBB anser att detta presentationsformat är förenligt med IAS 7 ”Kassaflödesanalys” och ger en rättvisande bild av transaktionen, vilket vi också fått bekräftat av externa redovisningsexperter. Detta presentationsformat innebär att Kassaflödet från finansieringsverksamheten kommer att stämma överens med den totala förändringen av koncernens skuldsättning. Detta framgår också tydligt i not 26 där den ökade skuldsättningen från förvärvade dotterbolag är tydligt angiven. Således är det direkt felaktigt att hävda att SBB skulle redovisa något utanför balansräkningen.

Ett exempel är förvärvet av Offentliga hus. SBB redovisade de förvärvade obligationerna som SBB-skuld. I not 26 anges de som förvärvade obligationer om 1 230 miljoner kronor (det enda bolag som förvärvats 2021 med obligationerna är Offentliga hus). Sedan, i den finansiella delen av SBB:s kvartalsrapporter och årsredovisning, redovisade SBB Offentliga hus obligationer som en del av SBB:s skuld.”

Fler Nyheter från förstasidan

Almedalen

Höjdpunkter Almedalen 2022

FV listar ett 90-tal höjdpunkter för fastighets- och byggbranschen.

Lista: Så många från bolagen åker till Almedalsveckan

I många fall något färre deltagare. Ett stort bolag nobbar helt.

SBB rusade – steg med 18%

Uppåt på börsen under fredagen.

Randviken säljer för 490 mkr

23.000 kvm och hyresintäkter på 26,4 mkr/år.

SBB ökar säljtakten – avyttrar för hela 860 mkr

Avyttrar fyra fastigheter till två aktörer,

Hon blir ny vd för 67-miljarderbolag

Välkänd person blir vd för bolag med 28.000 bostäder.

Vill stoppa kriminella i fastighetsbanschen

Affärer ska kunna stoppas. Morgan Johansson: ”Den svenska fastighets­marknaden kan enkelt utnyttjas av den organiserade brottsligheten”.

Realplay

Online på väg att möta offline

Den vanliga butikshandeln upplever något av ett uppsving just nu. E-handeln kommer dock mer än dubblas fram till 2030 tror experter. Men ska det ske genom hemleveranser, ombud, boxar eller olika hybridformer?

Hoppar av skolköp från Sisab

”Försvårar för planeringen av finansieringen”.

Nye Åhlénsägaren: ”Dags att tänka över hyresnivåerna”

Åhléns nya storägare Ayad Al Saffar i FV-intervju om expansionsplaner, vägen till framgång, hyresnivåer och om sen på att äga fastigheter.

Wonna I de Jong förvärvar stort på Östermalm

Miljardaffär med stor fastighet.

Miljardköper igen efter nya hotläget – Balderbolag säljer

Har ägt sedan 2014. Fastighetsvärdet upp 167 procent på åtta år.

Klassiska Gondolen byter ägare

Renoveras och öppnar på nytt nästa år. Lallerstedt lämnar. Klart med ny aktör.

Beskedet: Grönan byggs ut

Ökar nöjesparkens yta med 20 procent.

Tillbaka till förstasidan