SBB bemöter nya anklagelser från Viceroy

Viceroy hävdar att SBB har skulder på 14 miljarder kronor utanför sin balansräkning, vilket är felaktigt och missvisande, bemöter SBB i en kommentar. De 14 miljarder kronor av förvärvad skuld ingår i balansräkningen och det finns inga andra skulder utanför balansräkningen, uppger bolaget.

SBB skriver vidare följande i ett pressmeddelande som skickades ut vid 9-tiden på torsdagsmorgonen:

”Alla skulder inklusive skulder i förvärvade bolag har bekräftats av revisionsutlåtanden från banker och reviderats av EY. För ytterligare information om revisionen, vänligen läs revisionsberättelsen i årsredovisningen 2021 på sidan 116–119.

För att förtydliga not 26 i årsredovisningen i förhållande till anklagelserna från Viceroy är syftet med noten att klargöra att skulden inte har någon direkt påverkan på kassaflödet utan har tillkommit indirekt genom förvärv av ett dotterbolag. För förvärvade dotterbolag tillämpar SBB branschpraxis där förvärvade dotterbolag redovisas på sina respektive rader i kassaflödet i stället för att göra en nettoredovisning av samtliga poster som en enda post.

I kassaflödet har SBB valt att presentera förvärv av fastigheter brutto. Därmed presenterar bolaget fastigheternas anskaffningsvärde som ett utflöde i investeringsverksamheten samt den delen av lånet som upptas externt i samband med förvärvet och som motsvarar köpeskillingen presenteras som ett inflöde i finansieringsverksamheten. De skulder som finns i det förvärvade bolaget presenteras som en positiv post i finansieringsverksamheten. SBB anser att detta presentationsformat är förenligt med IAS 7 ”Kassaflödesanalys” och ger en rättvisande bild av transaktionen, vilket vi också fått bekräftat av externa redovisningsexperter. Detta presentationsformat innebär att Kassaflödet från finansieringsverksamheten kommer att stämma överens med den totala förändringen av koncernens skuldsättning. Detta framgår också tydligt i not 26 där den ökade skuldsättningen från förvärvade dotterbolag är tydligt angiven. Således är det direkt felaktigt att hävda att SBB skulle redovisa något utanför balansräkningen.

Ett exempel är förvärvet av Offentliga hus. SBB redovisade de förvärvade obligationerna som SBB-skuld. I not 26 anges de som förvärvade obligationer om 1 230 miljoner kronor (det enda bolag som förvärvats 2021 med obligationerna är Offentliga hus). Sedan, i den finansiella delen av SBB:s kvartalsrapporter och årsredovisning, redovisade SBB Offentliga hus obligationer som en del av SBB:s skuld.”

Fler Nyheter från förstasidan

Stor bostadsutvecklare lägger större varsel

FV berättar om ännu ett bolag som tvingas agera på den förändrade marknaden.

Skanska gör stort förvärv

Stor tomt om nästan 40.000 kvm i attraktivt läge.

Hackspett stoppar 130 bostäder i Söderort

Bostadsbolag tvingas lägga stort projekt i papperskorgen.

Juryns val: Bästa transaktionskonsult

Juryn har utsett fem ledande mäklare som gått till final.

Juryns val: Fem i final om Årets lokalkonsult

Läs om vilka fem som är nominerade.

Skanska hyr ut 2.500 kvm

Uthyrningsgraden når 75 procent.

Coworkingfirma hyr hel byggnad i Gamla stan

Palatsbyggnad. ”Finns ingen byggnad med samma wow-faktor.”

Affärsanalys

Rekordnivå men med en högre yield

Daniel Holmkvist vid CBRE har analyserat en uppmärksammad affär nära Stureplan.

Besqab i nyemission om 825 miljoner

Kommer att använda pengarna till att i förtid helt återbetala den obligation man gav ut för två år sedan.

”Kontorsvägrarna” – så kan de lockas åter

De anställda berättar vad som krävs för att lämna hemmet.

Hyr ut över 3.000 kvm på Södermalm

Fortsatt högt tryck efter lokaler.

De fem kan vinna priset Bästa uthyrning 2022

Svårt uppdrag för juryn. Många spridda röster.

Realplay

Helheten ger rätt skattelösning

För fastighetsbranschen spelar skattefrågor ofta en stor roll. Om det handlar det senaste avsnittet från Realplay där ”dokumentera” blir ett viktigt råd.

Satsar nära Stureplan

Driver flera välkända krogar. Har nu tecknat kontrakt för ytterligare en lokal.

Tillbaka till förstasidan