SBAB: Bostadspriserna vände uppåt i januari

Bostadspriserna ökade med i genomsnitt 1,8 procent i Sverige i januari. Priserna ökade på både villor och bostadsrätter i samtliga regioner, med undantag för i Storgöteborg där villapriserna sjönk svagt. Största uppgången visade villapriserna i Mellersta Sverige (5,6 procent) och bostadsrätterna i Stormalmö (4,6 procent).

Den säsongsrensade trenden indikerar dock en fortsatt negativ prisutveckling. Detta visar SBAB Booli Housing Price Index (HPI) för januari.

Bred boprisuppgång i januari
Priserna på bostäder ökade med i genomsnitt 1,8 procent i januari i Sverige. Den säsongsrensade trenden indikerar dock en fortsatt negativ prisutveckling (-1,6 procent).

– Vi ser helt klart en bred prisuppgång på bostäder i Sverige i januari. Det kan möjligen vara ett tecken på att bostadsköparnas oro för fortsatt stigande bostadsräntor och elpriser har minskat. Men det är nog för tidigt att ropa hej än, då den säsongsrensade trenden fortfarande uppvisar en negativ prisutveckling. Riksbankens beslut om styrräntan under våren och vart elpriserna tar vägen tror jag blir avgörande för den fortsatta utvecklingen, även om bostadsköparna till viss del troligen redan har prisat in en viss uppgång till i räntorna, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

Lägenhetspriserna steg i januari med 2,4 procent i Sverige som helhet
Lägenhetspriserna steg i januari med 2,4 procent för Sverige som helhet. Mest steg priserna i Stormalmö (4,6 procent), följt av Storgöteborg (3,6 procent) och Storstockholm (2,9 procent). Den säsongsrensade trenden låg dock kvar på negativa tal för Sverige som helhet (-1,0 procent), även om trenden vände upp något. Storstockholm var det enda området som uppvisade ett trendtal som inte var negativt (0,0 procent).

– Bostadsrättspriserna steg särskilt mycket i våra tre storstadsområden i januari. Jag tror dock att vi behöver avvakta ytterligare ett par månader för att kunna avgöra om prisläget börjar stabiliseras på riktigt eller om uppgången mest handlar om en normal säsongsmässig variation, säger Robert Boije.

Villapriserna steg i januari med 1,4 procent i Sverige som helhet
Villapriserna steg i januari med 1,4 procent för Sverige som helhet. Mest steg priserna i Mellersta Sverige (5,6 procent), följt av Stormalmö (1,8 procent). I Storgöteborg föll villapriserna svagt (-0,3 procent). Den säsongsrensade trenden för Sverige som helhet låg kvar på negativa tal (-2,1 procent).

– Prisuppgången på villor är inte riktigt lika tydlig som för bostadsrätter. Det hänger troligen ihop med en fortsatt osäkerhet kring inte minst elprisernas utveckling som är mer avgörande för villor än för bostadsrätter. Även om regeringens utlovade elprisstöd nu kommit på plats kan man som villaköpare knappast räkna med fortsatta stöd av den här typen för all framtid i händelse av fortsatt höga elpriser, säger Robert Boije.

Fler Nyheter från förstasidan

Lars Göran Bäckvall avliden

Medgrundaren till NP3 och tillika styrelseledamoten i bolaget och i Emilshus har avlidit.

Stor jätte ännu osåld

Försäljningsplan gick inte i mål. 57.000 kvm omtyckt handel – men med minst ett stort frågetecken.

Lämnar Rikshem – blir vd för stor allmännytta

Äger cirka 10.000 bostäder.

Skiftar Selin-bolag som motpart i affär om 440 mkr

”Vi är mycket glada över att ha förvärvat denna fastighet”.

Bolagen som höjer hyrorna mest 2023

Snittet för hyreshöjningarna landar på 4,12 procent.

”Ingen ljusning i sikte under resten av 2020-talet”

Ny marknadsrapport för bostadsmarknaden.

Cibus nyemission växte

Ökades på med 130 mkr under torsdagskvällen – med rabatt om 10 procent mot börskursen. Ska lösa obligationslån.

Snabb affär nära Östermalmstorg

Från start till full betalning tog processen endast 15 dagar.

Vill sälja klassisk arena

FV berättar om fastighetsägandet runt om i landet.

Miljardaffär med köpcentrum

Två välkända handelsanläggningar byter ägare.

Köparens 7:e och 8:e köpcentrum

Proppen ur. FV summerar att 16 välkända anläggningar bytt ägare sedan 2020.

Realplay

En säsong med återbruk – och obligationer

Det senaste året har Realplay producerat ett 30-tal program, några av dem väckte extra intresse och FV listar här dessa godbitar.

JM säljer för 676 miljoner

Plötsligt en stor bostadsaffär. FV berättar om köparen.

Bostäder i clinch med stigande räntor

De ”säkra” intäkterna räcker inte för att försvara aktiekurserna.

Tillbaka till förstasidan