SBAB: Boräntor kring 4 procent det nya normala

Den rörliga bostadsräntan (tremånaders) stiger till 2,7 procent i januari nästa år för att därefter öka till 3,6 procent till januari 2025, varefter den stabiliseras ungefär på den nivån. Femåringen stiger till 3,9 procent i januari nästa år för att från och med januari 2025 stabiliseras kring 4,5 procent. Bolånetagare bör därför förvänta sig normalräntor kring 4 procent framöver. Det är några av slutsatserna i SBAB:s rapport Boräntenytt nr 3, 2022.

Riksbanken väntas höja reporäntan med 0,25 procentenheter vid samtliga beslutstillfällen i år. Reporäntan väntas sedan toppa på 2,0 procent i februari 2024.

Inflationen förblir hög under stora delar av detta och nästa år och Riksbanken fortsätter därför att höja reporäntan

I enlighet med SBAB:s tidigare prognos valde Riksbanken att frångå nollräntan vid sitt förra beslutsmöte i april. I SBAB:s nya ränteprognos väntas Riksbanken höja reporäntan med 0,25 procentenheter vid varje beslutstillfälle i år och sedan fortsätta med det till och med juli 2023. Reporäntan väntas toppa på 2 procent först i februari 2024. Det innebär en snabbare höjningstakt jämfört med föregående prognos.

– Vi förutsåg tidigt Riksbankens höjning av reporäntan i april. Jämfört med en del andra prognosmakare, men även räntemarknaden i stort, tror vi dock nu att reporäntan kommer att höjas något långsammare, om än lite mer än i Riksbankens senaste prognos, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

– Riksbanken står inför ett besvärligt beslutsläge. Å ena sidan vill man inskärpa allvaret i den nu mer varaktigt höga inflationen och säkerställa att inte inflationsförväntningarna drar i väg. Å andra sidan vill man inte ta i så mycket att man riskerar att få alltför stora negativa realekonomiska effekter i ett läge då det alltjämt råder mycket står osäkerhet om det globala omvärldsläget. Det är en svår balansgång och skälet till att vi lagt vår prognos som vi gjort, säger Robert Boije.

Tremånaders- och femårsräntan uppe på 3,6 respektive 4,5 procent i januari 2025

SBAB:s prognos är att den rörliga bostadsräntan (tremånaders) stiger till 2,7 procent i januari nästa år för att därefter öka till 3,6 procent till januari 2025 varefter den stabiliseras ungefär på den nivån. Prognosen är att femåringen stiger till 3,9 procent i januari nästa år för att från och med januari 2025 stabiliseras kring 4,5 procent. Bolånetagare bör därför förvänta sig normalräntor kring 4 procent, beroende på bindningstid, framöver.

– I det läge vi befinner oss i både globalt och i Sverige råder mycket stor osäkerhet om den ekonomiska utvecklingen. Mycket talar ändå för att låntagare bör ställa in sig på att bostadsräntor omkring 4 procent kommer att bli det nya normala framöver. En snabbare inflationsnedgång och/eller en väsentligt sämre realekonomisk utveckling än väntat krävs för att räntorna inte ska stiga så mycket och snabbt, säger Robert Boije.

Binda eller inte binda räntan – det är frågan

Om SBAB:s prognos över bostadsräntorna för samtliga bindningstider slår in kommer det att vara billigare att nu binda räntan på längre bindningstid än tre månader men inte längre än fem år. Prognosen är dock mycket osäker. De längre bundna räntorna har redan stigit kraftigt sedan årsskiftet och det är inte uteslutet att den rörliga räntan kommer att höjas mindre än i prognosen. Den allra senaste tiden har också andelen bolånetagare som valt rörlig ränta ökat.

– Givet det mycket osäkra omvärldsläget och den alltjämt relativt stora skillnaden mellan räntemarknadens och Riksbankens syn av behovet av reporäntehöjningar är inte det bästa räntebindningsbeslutet givet. Vilka ekonomiska marginaler man har för att klara av räntehöjningar bör också vägas in, säger Robert Boije.

Fler Nyheter från förstasidan

Stor jätte ännu osåld

Försäljningsplan gick inte i mål. 57.000 kvm omtyckt handel – men med minst ett stort frågetecken.

Lämnar Rikshem – blir vd för stor allmännytta

Äger cirka 10.000 bostäder.

Skiftar Selin-bolag som motpart i affär om 440 mkr

”Vi är mycket glada över att ha förvärvat denna fastighet”.

Bolagen som höjer hyrorna mest 2023

Snittet för hyreshöjningarna landar på 4,12 procent.

”Ingen ljusning i sikte under resten av 2020-talet”

Ny marknadsrapport för bostadsmarknaden.

Cibus nyemission växte

Ökades på med 130 mkr under torsdagskvällen – med rabatt om 10 procent mot börskursen. Ska lösa obligationslån.

Snabb affär nära Östermalmstorg

Från start till full betalning tog processen endast 15 dagar.

Vill sälja klassisk arena

FV berättar om fastighetsägandet runt om i landet.

Miljardaffär med köpcentrum

Två välkända handelsanläggningar byter ägare.

Köparens 7:e och 8:e köpcentrum

Proppen ur. FV summerar att 16 välkända anläggningar bytt ägare sedan 2020.

Realplay

En säsong med återbruk – och obligationer

Det senaste året har Realplay producerat ett 30-tal program, några av dem väckte extra intresse och FV listar här dessa godbitar.

JM säljer för 676 miljoner

Plötsligt en stor bostadsaffär. FV berättar om köparen.

Bostäder i clinch med stigande räntor

De ”säkra” intäkterna räcker inte för att försvara aktiekurserna.

Rik privatfamilj vill köpa – redo förvärva för miljarder

Letar efter volymer om minst 1.000 lägenheter. Berättar för FV.

Tillbaka till förstasidan