Saxborn: ”Jag är mer optimistisk än tidigare”

Castellums har publicerat halvårsrapporten för perioden januari-juni 2019, Fortsatt stark hyrestillväxt bidrar till 9% ökning av förvaltningsresultatet. Här nyckeltalen:

  • Intäkterna för perioden januari-juni 2019 uppgick till 2 871 Mkr (2 740 Mkr motsvarande period föregående år).
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 1 543 Mkr (1 420), motsvarande 5,65 kronor (5,20) per aktie, en ökning med 9%.
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 1 882 Mkr (827) och på derivat till – 297 Mkr (25).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 2 586 Mkr (2 425), motsvarande 9,47 kronor (8,88) per aktie.
  • Långsiktigt substansvärde uppgick till 184 kr (159) per aktie, en ökning med 16%.
  • Nettoinvesteringarna uppgick till 186 Mkr (2 069) varav 2 770 Mkr (1 019) avsåg förvärv, 1 473 Mkr (1 437) ny-, till- och ombyggnationer och 4 057 Mkr (387) försäljningar.
  • Fastighetsvärdet vid periodens utgång uppgick till 91,4 miljarder kronor.
  • Nettouthyrningen för perioden uppgick till 4 Mkr (128).

Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum, kommenterar:

– Idag är jag betydligt mer optimistisk kring marknadsläget än jag var i januari. Under kvartalet har vi sett många positiva signaler, som stigande hyresnivåer i storstadsregionerna och en positiv nettouthyrning jämfört med föregående kvartal.

Saxborn fortsätter:

– När Castellum för tre år sedan etablerade sig i Stockholms city genom förvärvet av Norrporten låg hyran i Castellums centrala fastigheter i Stockholm runt 4.500 kr/kvm. Idag har vi i motsvarande hus över 6.000 kr/kvm med topphyror kring 7.500 kr/kvm. Samma utveckling ser vi i Göteborg. Det intensiva omför- handlingsarbetet bör alltså ge ett bra tillskott till hyresintäkterna utöver indexförändringen på ca 2 procent. Därför bedöms det att vi även i år kan hamna nära fjolårets rekordökning i hyresintäkter för jämförbart bestånd.

Vd:n fortsätter med att kommentera projektmöjligheterna:

– Vi har fått klart med detaljplaner för tre av våra största projekt; E.ONs huvudkontor och Domstolsverket i Malmö samt Kungspassagen i Uppsala. Totalt innefattar dessa en investering på närmare 3.000 miljoner kronor där produktionen startar inom kommande halvår. Uthyrningsgraden är 100 procent i de två större projekten E.ON och Domstolsverket vilket innebär att 146 Mkr bedöms tillföras nettouthyrningen från dessa två redan i år.

– Projekt, som har väsentligt högre yield än förvärv på dagens marknad, står därmed för större delen av Castellums investeringar vilket är viktigt på några års sikt, säger Saxborn.

Saxborn kommenterar även förvärvet av coworkingbolaget United Spaces:

– Värt att nämna i detta sammanhang är att vår satsning på coworking, United Spaces, utvecklas åt rätt håll. Stockholm Waterfront är utökat och fullbelagt, Malmö och Göteborg går bra, medan den helt nyöppnade enheten på Arlanda befinner sig i en uppstartsfas. Resultatmässigt kommer inte United Spaces att belasta årets resultat, vilket stärker oss i tron att detta förvärv inneburit en klar tempovinst och snabb kompetenstillförsel på ett för Castellum nytt område.

Fler Nyheter från förstasidan

Katarina Sonnevi lämnar Heimstaden

”Hennes stora kontaktnät blir ett mycket bra tillskott”

Köparens advokat: "Domen skrämmer konsumenterna"

Oscar vann i tingsrätten – men advokat Jörn Liljeström menar att domen kan slå tillbaka mot branschen: ”Har överklagat till hovrätten”.

Får betala 3,3 miljoner efter brutet avtal med Oscar

Brf-köparen ville frånträda bindningsavtal – nu står köparen med miljonskuld och utan lägenhetsköp.

Även Klövern gör försäljning till amerikansk jätte

Kan ses som en följdaffär på megaaffären om 4,2 miljarder kronor.

Möjlig revansch för Arnhult

Kan någon stoppa honom från en styrelseplats i Castellum?

Topplista

Lista: 40 Högst avlönade direktörerna 2018

FV:s sammanställning ur magasinet.

"Vissa kommer att växa och andra slås ut"

”Coworking kommer att ta 10–15 procent”. Långlösning om det som så många snackar om.

Ny bok attackerar slöseriet i byggbranschen

Tidigare toppchef vid stort bostadsbolag vill förbättra branschen.

Lista: Främsta rådgivarna

Datscha, tillsammans med FV, summerar första halvåret.

Möjligheter vid sidan av OP

Tänkt hyresgäst söker lokaler även i andra lägen.

Kris för obligationsbolaget – riskerar tvångslikvidering

Allt tuffare för bostadsutvecklingsbolaget.

Bildspel från nya Östermalmshallen

Nu kan du tjuvkika på saluhallen – via Fastighetsvärldens bildspel. Det är även klart när saluhallen öppnar.

Hon blir ny vd vid Nordic PM

Tar över styret vid fastighetskonsultbolaget som förvaltar och förädlar fastigheter

Bygger 5.500 kvm vid Torsplan

Fastigheten inköptes för 1,15 miljarder kronor i början av året.

Tillbaka till förstasidan