Saxborn: ”Jag är mer optimistisk än tidigare”

Castellums har publicerat halvårsrapporten för perioden januari-juni 2019, Fortsatt stark hyrestillväxt bidrar till 9% ökning av förvaltningsresultatet. Här nyckeltalen:

  • Intäkterna för perioden januari-juni 2019 uppgick till 2 871 Mkr (2 740 Mkr motsvarande period föregående år).
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 1 543 Mkr (1 420), motsvarande 5,65 kronor (5,20) per aktie, en ökning med 9%.
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 1 882 Mkr (827) och på derivat till – 297 Mkr (25).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 2 586 Mkr (2 425), motsvarande 9,47 kronor (8,88) per aktie.
  • Långsiktigt substansvärde uppgick till 184 kr (159) per aktie, en ökning med 16%.
  • Nettoinvesteringarna uppgick till 186 Mkr (2 069) varav 2 770 Mkr (1 019) avsåg förvärv, 1 473 Mkr (1 437) ny-, till- och ombyggnationer och 4 057 Mkr (387) försäljningar.
  • Fastighetsvärdet vid periodens utgång uppgick till 91,4 miljarder kronor.
  • Nettouthyrningen för perioden uppgick till 4 Mkr (128).

Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum, kommenterar:

– Idag är jag betydligt mer optimistisk kring marknadsläget än jag var i januari. Under kvartalet har vi sett många positiva signaler, som stigande hyresnivåer i storstadsregionerna och en positiv nettouthyrning jämfört med föregående kvartal.

Saxborn fortsätter:

– När Castellum för tre år sedan etablerade sig i Stockholms city genom förvärvet av Norrporten låg hyran i Castellums centrala fastigheter i Stockholm runt 4.500 kr/kvm. Idag har vi i motsvarande hus över 6.000 kr/kvm med topphyror kring 7.500 kr/kvm. Samma utveckling ser vi i Göteborg. Det intensiva omför- handlingsarbetet bör alltså ge ett bra tillskott till hyresintäkterna utöver indexförändringen på ca 2 procent. Därför bedöms det att vi även i år kan hamna nära fjolårets rekordökning i hyresintäkter för jämförbart bestånd.

Vd:n fortsätter med att kommentera projektmöjligheterna:

– Vi har fått klart med detaljplaner för tre av våra största projekt; E.ONs huvudkontor och Domstolsverket i Malmö samt Kungspassagen i Uppsala. Totalt innefattar dessa en investering på närmare 3.000 miljoner kronor där produktionen startar inom kommande halvår. Uthyrningsgraden är 100 procent i de två större projekten E.ON och Domstolsverket vilket innebär att 146 Mkr bedöms tillföras nettouthyrningen från dessa två redan i år.

– Projekt, som har väsentligt högre yield än förvärv på dagens marknad, står därmed för större delen av Castellums investeringar vilket är viktigt på några års sikt, säger Saxborn.

Saxborn kommenterar även förvärvet av coworkingbolaget United Spaces:

– Värt att nämna i detta sammanhang är att vår satsning på coworking, United Spaces, utvecklas åt rätt håll. Stockholm Waterfront är utökat och fullbelagt, Malmö och Göteborg går bra, medan den helt nyöppnade enheten på Arlanda befinner sig i en uppstartsfas. Resultatmässigt kommer inte United Spaces att belasta årets resultat, vilket stärker oss i tron att detta förvärv inneburit en klar tempovinst och snabb kompetenstillförsel på ett för Castellum nytt område.

Fler Nyheter från förstasidan

NP3:s nya drag: Vill köpa i Västerås, Örebro och Karlstad

Andreas Nelvig resonerar kring nya orter söderut, men det kan redan ha blivit för dyrt.

Skanska fyller upp chefspost efter tappet till konkurrenten NCC

Efterträder kollega som värvats till konkurrenten NCC.

Gamla Arkitekturskolan såld

Akademiska Hus har funnit köpare åt det som ibland har kallats ”Stockholms fulaste hus”, och säljer även annan fastighet till samma köpare.

AL säljer ”dolda” bostäder för över miljarden

Avyttrar bestånd med 417 hyreslägenheter i Stockholm. Gör en riktigt bra affär, men har kvar ”problemfastighet” i närområdet.

Skoglund ser tydlig förbättring för JM i Stockholm

Ökad försäljning under andra kvartalet. Vd:n blickar in i framtiden på marknaden som fått rejält med stryk under två år.

Mest lästa första halvåret – har du koll på vad som hänt?

Fortsatt superstark utveckling för sajten. Se vilka nyheter som lästes allra mest under första halvåret.

Humana säljer 37 fastigheter

Stor affär med samhällsfastigheter. Affär för nästan en halv miljard kronor.

Jätten nu nära 150 miljarder – ökar nyuthyrning med 76%

Avgående vd Fredrik Wirdenius berättar om hur Vasakronan mår och lägger extra krut på uthyrningsläget.

Vasakronan hyr ut till KPMG

Fyller upp nytt landmärke om totalt 60.000 kvm lokaler.

Omförhandlade hyror upp 32%

Vd Anneli Jansson summerar halvåret och blickar framår.

Nyfosa köper för 700 mkr

37.800 kvm i ett blandat bestånd ingår i affären. Genomsnittskontraktet är på 9 år.

Säljer för hela 2,3 miljarder

Avyttrar sex fastigheter med ett av Sveriges mest kända varumärken som hyresgäst. Enligt FV:s bedömning gör säljaren en kanonaffär – dubbelt upp på sex år.

”Vi är väl rustade för en svagare konjunktur”

Kungsleden och Biljana Pehrsson visar upp ett starkt ekonomiskt resultat för första halvåret.

Ny miljardaffär inom tullarna klar – japanskt köp!

En av de förväntade storaffärerna i Stockholms innerstad är nu klar. FV berättar om köparen som gör sitt första förvärv i Sverige. Läs även köparens kommentarer.

Tillbaka till förstasidan