Saxborn: ”Jag är mer optimistisk än tidigare”

Castellums har publicerat halvårsrapporten för perioden januari-juni 2019, Fortsatt stark hyrestillväxt bidrar till 9% ökning av förvaltningsresultatet. Här nyckeltalen:

  • Intäkterna för perioden januari-juni 2019 uppgick till 2 871 Mkr (2 740 Mkr motsvarande period föregående år).
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 1 543 Mkr (1 420), motsvarande 5,65 kronor (5,20) per aktie, en ökning med 9%.
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 1 882 Mkr (827) och på derivat till – 297 Mkr (25).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 2 586 Mkr (2 425), motsvarande 9,47 kronor (8,88) per aktie.
  • Långsiktigt substansvärde uppgick till 184 kr (159) per aktie, en ökning med 16%.
  • Nettoinvesteringarna uppgick till 186 Mkr (2 069) varav 2 770 Mkr (1 019) avsåg förvärv, 1 473 Mkr (1 437) ny-, till- och ombyggnationer och 4 057 Mkr (387) försäljningar.
  • Fastighetsvärdet vid periodens utgång uppgick till 91,4 miljarder kronor.
  • Nettouthyrningen för perioden uppgick till 4 Mkr (128).

Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum, kommenterar:

– Idag är jag betydligt mer optimistisk kring marknadsläget än jag var i januari. Under kvartalet har vi sett många positiva signaler, som stigande hyresnivåer i storstadsregionerna och en positiv nettouthyrning jämfört med föregående kvartal.

Saxborn fortsätter:

– När Castellum för tre år sedan etablerade sig i Stockholms city genom förvärvet av Norrporten låg hyran i Castellums centrala fastigheter i Stockholm runt 4.500 kr/kvm. Idag har vi i motsvarande hus över 6.000 kr/kvm med topphyror kring 7.500 kr/kvm. Samma utveckling ser vi i Göteborg. Det intensiva omför- handlingsarbetet bör alltså ge ett bra tillskott till hyresintäkterna utöver indexförändringen på ca 2 procent. Därför bedöms det att vi även i år kan hamna nära fjolårets rekordökning i hyresintäkter för jämförbart bestånd.

Vd:n fortsätter med att kommentera projektmöjligheterna:

– Vi har fått klart med detaljplaner för tre av våra största projekt; E.ONs huvudkontor och Domstolsverket i Malmö samt Kungspassagen i Uppsala. Totalt innefattar dessa en investering på närmare 3.000 miljoner kronor där produktionen startar inom kommande halvår. Uthyrningsgraden är 100 procent i de två större projekten E.ON och Domstolsverket vilket innebär att 146 Mkr bedöms tillföras nettouthyrningen från dessa två redan i år.

– Projekt, som har väsentligt högre yield än förvärv på dagens marknad, står därmed för större delen av Castellums investeringar vilket är viktigt på några års sikt, säger Saxborn.

Saxborn kommenterar även förvärvet av coworkingbolaget United Spaces:

– Värt att nämna i detta sammanhang är att vår satsning på coworking, United Spaces, utvecklas åt rätt håll. Stockholm Waterfront är utökat och fullbelagt, Malmö och Göteborg går bra, medan den helt nyöppnade enheten på Arlanda befinner sig i en uppstartsfas. Resultatmässigt kommer inte United Spaces att belasta årets resultat, vilket stärker oss i tron att detta förvärv inneburit en klar tempovinst och snabb kompetenstillförsel på ett för Castellum nytt område.

Fler Nyheter från förstasidan

Affärsanalys

Säljer för att satsa på de egna skolorna

Hanna Käck på Cushman & Wakefild analyser en stor affär med utbildningsfastigheter i Stockholm.

Raset: McDonalds stänger tolfte i Stockholmsområdet

Se FV:s lista över alla nedstängningar.

Läs utdrag ur Mats Hederos nya bok Människobyn

Han var ansvarig för att genomdriva en av de största förändringarna och ombyggnationerna av Stockholms city. Berättar om tankarna.

Tar över efter Pane Fresco på Åhléns city

Förknippades länge med Paolo Roberto

Jätteavtal om 42.500 kvm – värde nästan 2 miljarder

Ett sammanlagt årligt hyresvärde på drygt 95 miljoner.

Öppnar flaggskeppsbutik på Biblioteksgatan

Världskänt märke öppnar sin första butik i Norden.

Genova köper efter att Oscar inte gick i mål

Nybyggd 08-fastighet om 4.200 kvm.

Westfield nummer två

Följer i Mall of Scandinavias fotspår. Döps om.

Flyttar till AL:s nya – bantat från 14.000 till 1.200 kvm

FV berättar om vem som tappar hyresgäst och anledningen till lokalminskningen.

Köper i Södertälje

Läs om bolagets totala bestånd.

”Oj, oj, det kommer bli hela havet stormar”

Fem experter ger sin syn på bostadsmarknaden.

Dick Harrison: ”Kommer upp i Joakim von Anka-pengar”

Professorn presenterade historiens bästa och sämsta investeringar under FV:s seminarium.

”Ränteutgifterna dubbleras till nästa årsskifte”

Chefsekonomen ser dock ett stort ljus mitt i allt mörker.

Trio redo investera 10-tals miljarder

Megasatsningens första del börjar utvecklas. Se före/efter-bilder.

Tillbaka till förstasidan