Samråd för nya bostadskvarter vid Handenterminalen

Ett planförslag för utvecklingen av Handenterminalen och stationsområdet i Haninge är nu ute på samråd. Förslaget omfattar nya bostadskvarter, satsningar på tryggare gatumiljö och ett torg med utsikt mot Rudans naturreservat.

Annons

Det planförslaget som nu är ute på samråd möjliggör en förnyelse av norra stationsentrén och Handenterminalen, vilket ligger i linje med kommunens ambitioner om att skapa en levande stadskärna med nya bostadskvarter, mötesplatser och service.

– Nu tar vi ett rejält kliv framåt för att skapa en trygg och attraktiv stadskärna i Haninge. Handenterminalen och stationsområdet är en viktig plats – drygt 15 000 människor passerar här varje dag. Vi har varit måna om att få till hög kvalitet i gestaltningen, och en bärande idé har varit ökad utsikt mot Rudans naturreservat, säger Linus Björkman, samhällsbyggnadsutskottets ordförande.

Planförslaget omfattar cirka 200 nya bostäder, på flera platser inom planområdet: i ett nytt punkthus i norr och i ett intilliggande lägenhetshus i två våningar med suterräng. Invid punkthuset föreslås två bostadsgårdar: en på taket till punkthusets garage, och en på taket av tvåvåningshuset. Den befintliga byggnaden tillförs nya bostäder genom nya lägenheter ovanpå den högre delen, och nya tvåfamiljshus på den lägre delen.

Även bottenvåningen på Handenterminalen ska få ett lyft – för ökad trygghet kommer fasaderna glasas in. Den offentliga trappan mellan Handens stationsväg och gångbron rustas upp med stora glaspartier, och ett nytt torg med utsikt mot Rudan planeras. Offentliga ytor ska få mer grönska för ökad trivsel och för att främja biologisk mångfald.

Fler Nyheter från förstasidan

Sagax investerar 1,6 mdr

43 fastigheter och nästan totalt 300.000 kvm lokaler.

Mest lästa på sajten – minns du de stora nyheterna

Ett händelserikt första halvår inom fastighetsbranschen. FV listar de 24 mest lästa artiklarna.

NCC och Liseberg i avtal för återuppbyggnad

Nytt datum för öppning av Oceana. Läs om planerna.

Corem tillförs miljard

Beslut om en riktad nyemission.

Lyssna på fastighetspoddar i hängmattan

FV tipsar om några olika intressanta poddar.

Grönt ljus för Stordalens nya hotell

Nytt hotell längs ostkusten.

Oscars framtida klenod försatt i konkurs

Inköptes med stora projektplaner. Strax utanför tullarna i Stockholm.

NCC kopierar Skanska – helt ofrivilligt

Investerat nästan 10 miljarder. FV berättar om läget för de olika kontorsprojekten.

Castellums vd: ”Vi känner en spirande optimism”

Positiv nettouthyrning och ett driftsöverskott som ökar med 5,2 procent.

Klarabo och Diös i byte

Fyra fastigheter ingår. Totalt drygt 200 miljoner kronor.

Selins jättefängelse blir ännu större

Ett fåtal av landets anstalter har privat fastighetsägare.

Corem nu långt över hälften i segt och spektakulärt

Investeringar om hela 3 miljarder kronor mitt på Manhattan. Har möjligheter för ett tredje stort projekt. Läs om hyresnivåerna.

Kuylenstierna säljer allt

Valt att gå med på kravet.

Catena avyttrar för 600 mkr

Avyttrar fastighet om nästan 50.000 kvm lokaler.

Tillbaka till förstasidan