Samfori tar över och tar SBB:s projekt i mål

Nu är det klart att Samfori Fastigheter tar över ett projekt för utveckling av nytt äldreboende vid Pottholmen i Karlskrona. Teamet fick under sin tid på Odalen Fastigheter tilldelning i den kommunala hyresvärdsupphandlingen och tar genom Samfori över ansvaret för färdigställandet från Odalen/SBB.

Annons

Samfori Fastigheter etablerades under hösten 2023 med visionen att ta ytterligare ett steg mot att förbättra utvecklingen av samhällsfastigheter med nya metoder och högkvalitativa produkter.

– I tuffa tider som dessa, med få byggstarter och många avbrutna projekt är det viktigt att vi aktörer samarbetar och tar ett gemensamt ansvar för att se till att få boendeplatserna på plats. Behovet av nya äldreboendeplatser minskar inte i makroekonomiskt svåra tider. I dessa tider krävs nya infallsvinklar med långsiktighet i fokus och goda relationer för att säkerställa genomförandet, vilket exemplifieras i vårt och Odalen Fastigheter/SBB:s samarbete i denna affär, säger Alex Mabäcker, VD Samfori Fastigheter.

”Vi är otroligt glada över att få möjlighet att leverera det vi lovat kommunen under upphandlingsskedet.

Äldreboendet kommer att utgöras av 48 boendeplatser med en total yta om ca 5.050 kvm BTA, varav 250 kvm avser kommersiella lokaler i entréplan. Karlskrona kommun blir hyresgäst med en löptid om 20 år. I god dialog med såväl Karlskrona kommun som övriga aktörer och samarbetspartners i projektet ser vi med glädje fram emot att inom kort ta det första spadtaget. För uppdraget ingås avtal om totalentreprenad med Vejbygruppen. Inom kort avser Samfori påbörja uthyrningsarbetet för de attraktiva lokalytorna om totalt ca 250 kvm BTA.

Upphandlingen omfattade ett grönskande omvårdnadsboende, ett uttrycksfullt bostadskvarter och ett socialt mobilitetshus i Pottholmen. Teamet bakom Samfori deltog i anbudsinlämningen genom Odalen Fastigheter (vård- och omsorgsboendet) tillsammans med Riksbyggen (bostadskvarteret) och med FOJAB som arkitekter. Pottholmen är Karlskrona kommuns nya stadsdel där staden möter havet och människor möter varandra. Det är också en viktig del i satsningen på stadens entré, där projektutformningen anspelar på Stadsmässighet, den Gröna staden och Innovation. Inflyttning har redan påbörjats i flera fastigheter i området och de närmaste åren kommer området således växa med äldreboendet, de nya bostadshusen samt mobilitetshuset intill, vilket utvecklas av Hub Park.

Sedan Samforis uppstart hösten 2023 har bolaget dessutom förvärvat och tillträtt markområde i Lerum för framtida utveckling av äldreboende och gruppbostad, färdigställt två äldreboendeprojekt i Ängelholm respektive Göteborg (genom konsultuppdrag för Odalen/SBB) samt ingått uppdragsavtal med Nordanstigs kommun för specialistkompetens i projekteringsskedet inför nytt äldreboende.

Bakom Samfori står Alex Mabäcker, Kristoffer Andersson, Nimrod Badur, Molly Kjessler och Thomas Kjessler.

Fler Nyheter från förstasidan

Gladare tongångar inför årets Almedalen

FV har tagit pulsen på branschen inför årets Almedalsvecka. ”Almedalen är det viktigaste branscheventet vi har.”

Pausar försäljning av Stockholms största

”Buden har inte nått tillräckligt höga nivåer”. FV berättar om ägarens framtidsplaner.

”Står ganska långt ifrån varandra”

Region vill köpa tillbaka fastigheter från SBB.

Branschens nya mötesplats: Lindgården

Fastighets- och byggbranschens naturliga mötesplats under Almedalsveckan.

Slättö köper för 1,5 mdr

Två bostadsportföljer, om totalt 800 lägenheter, förvärvas.

Intervju med Leiv Synnes

Podcasten Fastighet & Finans gästas av SBB:s vd.

JM säljer för halv miljard

Säljer i utvecklingsområde i 08-regionen.

Capman köper projekt om 289 bostäder

Genomför stor forward funding-affär. Läs FV:s bedömning av priset.

Ansöker om konkurs för 27 enheter – över 100.000 kvm

Kraftig offensiv de senaste åren.

Slutspurt för finansieringen av Sveafastigheter

Förberedelser för att sälja eller notera.

Klart med hotell i Hagaparken

”Denna hotellanläggning har en enorm potential”.

Ikea öppnar i MoS

Hyr hela 2.500 kvm. FV berättar var den nya butiken hamnar.

Northvolt skrotar fabriksplanerna i Borlänge

Vill sälja marken om 900.000 kvm som köptes av Stora Enso 2022.

SLP köper för 204 mkr

Fastigheten har en total markyta om 72.000 kvm, varav 70 procent får bebyggas.

Tillbaka till förstasidan