Sagax spår fortsatt förbättrat förvaltningsresultat

Förvärv på bra avkastningsnivåer hjälpte till att lyfta hyresintäkterna tydligt under 2022.

Kassaflödet från rörelsen är mycket god hos Sagax, även om resultatet före skatt sjönk kraftig under 2022. Det senare berodde till sin helhet på olika värdeförändringar. Det blev nu 3.305 mkr (10.543), De orealiserade värdeförändringarna var drygt 2 miljarder lägre än året innan och värdeförändringarna hos joint ventures samt intressebolag bidrog med drygt 1,7 mdr mindre i positiv värdeförändring. Dessutom fanns en omvärdering av noterad aktier med och belastade med -2,6 mdr (1,7). Förvaltningsresultatet däremot ökade tydligt till 3.339 mkr (2.805).

Sagax har låst in en stor del av finansieringen med lång räntebindning. Därmed kommer inte den generella ränteuppgången drabba företaget så hårt. Samtidigt lämnar beståndet en god direktavkastning, ca 5,8 procent, vilket innebär fortsatt stora överskott.

I sin prognos över intjäningsförmågan under 2023 beräknas förvaltningsresultatet vid nuvarande valutakurser uppgå till 3 600 mkr, en fortsatt ökning således.

Ur Sagax bokslut 2022:

 • Hyresintäkterna ökade med 19 % till 3.696 mkr (3.100).
 • Förvaltningsresultatet ökade med 19 % till 3.339 mkr (2.805).
 • Förvaltningsresultat per A- och B-aktie ökade med 21 % till 9,70 (7,99) kronor efter utspädning.
 • Omvärdering av fastigheter påverkade resultatet med 2.233 mkr (6.340).
 • Omvärdering av finansiella instrument påverkade resultatet med -2.025 mkr (1.966).
 • Årets resultat efter skatt uppgick till 2.718 (9.807) mkr.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital ökade med 29 % till 3.015 mkr (2.346) motsvarande 8,68 (6,58) kronor per A- och B-aktie efter utspädning.
 • Årets fastighetsinvesteringar uppgick till 1.855 mkr netto (4.132).
 • Styrelsen föreslår att utdelningen per A- och B-aktie höjs till 2,70 (2,15) kronor. Styrelsen föreslår även en utdelning om 2,00 kronor per D-aktie med kvartalsvis utbetalning om 0,50 kronor. Utdelningsförslagen är i enlighet med bolagets utdelningspolicy.

Ur Sagax resultat för Q4 – 2022

 • Hyresintäkterna ökade med 21 % till 971 mkr (806).
 • Förvaltningsresultatet ökade med 14 % till 809 mkr (708).
 • Omvärdering av fastigheter påverkade resultatet med -1 288 mkr (2 520).
 • Omvärdering av finansiella instrument påverkade resultatet med 590 mkr (1 103).
 • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 274 (3 893) miljoner kronor.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital ökade med 25 % till 713 (571).

Fler Nyheter från förstasidan

Butik vid Stureplan stängd efter 21 år

Valt att inte förlänga hyresavtalet.

Bonava lägger stort varsel

400 tjänster berörs.

Ny storägare i börsbolag

Bolag även köpt sju fastigheter. Nu stor ägare i två liknande bolag.

Foto Jan Wifstrand
Krönika

Nu är hela Sverige ett utsatt område

”De kriminella gängen regerar. I problemområdena är mord och mordförsök fem gånger vanligare och anlagda bränder är upp till tolv gånger vanligare.”

Amerikansk jätte bantar ytorna i city

Lämnar ett våningsplan.

JM säljer allt vid Brommaplan – stor projektdröm död

Var redo att investera 4 miljarder.

Rikshem avyttrar Folkhem till Nordr

Biljana Pehrsson: ”Folkhem har en stor potential och vi vill expandera geografiskt i Sverige och Norge”.

Framtiden vill höja hyrorna 7% – lägre än Fastighetsägarna

68.000 lägenheter berörs. Ger även en möjlighet för en treårig lösning.

Normals vd: ”Inte raketforskning driva butik”

Butikskedjan växer i rekordfart. Ny satsning i centrala Stockholm.

Bonava får rabatt på 110 miljoner i Nacka

Ingen ny upphandling kommer att krävas.

Kommitté: Nobba okryddade budet från Stenhus

Storägarens bud får nobben.

SBB säljer för 2,9 miljarder – 10 procent under värdering

Säljer två fastigheter till rabatterat värde till stiftelse.

FV-kartläggning: 2,9 miljoner kvm kontorsprojekt

Hela 135 kontorsprojekt listas i stor kartläggning.

Vill bygga höghus på 140 meter

Nya stadsdelen tar ett kliv framåt.

Tillbaka till förstasidan