Sagax förvaltningsresultat ökade 21 procent

Sagax resultat efter skatt, perioden januari–september, minskade – bland annat på grund av värdeförändringar. Men förvaltningsresultat ökade med 21 procent.

Sagax förvaltningsresultatet för perioden januari–september ökade med 21 procent till 1 795 (1 483) miljoner kronor varav 419 (314) miljoner kronor från joint venture och intresseföretag.

Förvaltningsresultatet har ökat till följd av fastighetsförvärv och högre förvaltningsresultat i joint venture och intresseföretag.

Förvaltningsresultatet per A- och B-aktie efter utspädning ökade med 22 procent till 4,99 (4,08) kronor.

Värdeförändringar på fastigheter påverkade resultatet med 787 (808) miljoner kronor.

Sagax  förvaltningsresultat för helåret beräknas därmed uppgå till 2.380 miljoner kronor, skriver bolaget i rapporten. Tidigare lämnad prognos uppgick till 2.300 miljoner kronor.

Värdeutvecklingen för fastigheterna backade och uppgick till 439 (508) miljoner kronor varav orealiserade värdeförändringar uppgick till 450 (526) miljoner kronor.

JANUARI–SEPTEMBER 2020
Hyresintäkterna ökade med 12 % till 2 152 miljoner kronor (1 917 miljoner kronor motsvarande period föregående år).
• Förvaltningsresultatet ökade med 21 % till 1.795 (1 483) miljoner kronor.
• Förvaltningsresultat per A- och B-aktie ökade med 22 % till 4,98 (4,08) kronor efter utspädning.
• Omvärdering av fastigheter påverkade resultatet med totalt 787 (808) miljoner kronor varav 348 (300) miljoner kronor från joint venture.
• Omvärdering av finansiella instrument påverkade resultatet med totalt 102 (692) miljoner kronor varav -19 (-51) miljoner kronor från joint venture.
• Periodens resultat efter skatt uppgick till 2.179 (2.582) miljoner kronor.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital steg med 30 % till 1 778 (1 370) miljoner kronor motsvarande 5,15 (3,72) kronor per A- och B-aktie efter utspädning.
• Nettoinvesteringarna uppgick till 5 246 (1 497) miljoner kronor varav 4 838 (1 916) miljoner kronor avsåg fastighetsförvärv.

Fler Nyheter från förstasidan

Vill förlänga byggloven i kristider

Nytt förslag i civilutskottet.

Lämnar vd-stolen i 100-miljardersbolaget

Ett av landets absolut största fastighetsbolag söker ny vd.

Bakslag: Nobbar både SBB:s och Castellums bud

Nu har största ägaren satt ner foten.

Bryter affär kring prestigeprojekt

Köper åter två projekt. Söker ny delägare till ett tredje. Ursprungligt projektvärde: 7,6 miljarder kronor.

"Kan inte bara titta på kronor per kvadratmeter"

Kaoset under pandemin ritar om drabbade segmentet.

Börsdebutanten Stenhus förvärvar för 175 mkr

Förvärvar tre fastigheter om totalt 40.000 kvm.

SBB:s sex nya lockelser i budkriget mot Castellum

Dragkampen om ”norska Vasakronan” fortsätter. Samtidigt öppnar Entras styrelse för att åter granska SBB:s bud.

Topplista

15 största ägarna av samhällsfastigheter

Från att tidigare ha varit en strikt offentlig angelägenhet är ägandet av samhällsfastigheter i dag betydligt mer diversifierat. FV listar de 15 största.

Ilija Batljan besviken – men fortfarande hoppfull

Näringsministern kommenterar affären.

Kontringen: Castellum med bud på 50-miljardersbolag

Kontrar på SBB:s tidigare bud – och höjer sitt eget. Har redan gjort klart med köp från näst största ägaren. Läs mer om budet och bolaget man jagar.

Fastigheter åter heta på börsen

Efter kaos och djupdykning i mars har sektorn gått plus 50%.

Serneke avslöjade partner för Karlatornet – stoppades

Ola Serneke svarade på frågor på en studentmässa. Följden blev att aktien handelsstoppades.

Så vill utmanaren Obos bli etta – tempot dubblas

Daniel Kjørberg Siraj och Sofia Ljungdahl berättar om det norska bolagets planer i Sverige.

Tillbaka till förstasidan