Sagax förlorade tvist mot kommun

Sagax avyttrar fastigheterna Veddesta 2:33 och Veddesta 2:7 till Järfälla kommun. Sagax förvärvade fastigheterna under 2009. Som tidigare meddelats har Järfälla kommun därefter beslutat att utöva sin förköpsrätt enligt förköpslagen. Sagax har bestridit rätten till förköpet och ärendet har slutligen behandlats av Regeringen som beslutat att ge Järfälla kommun tillstånd att förvärva fastigheterna med stöd av förköpslagen.

Kommunen kommer att ersätta Sagax med ett belopp motsvarande Sagax anskaffningskostnad om 63,5 Mkr jämte ränta. Frånträde sker den 13 januari 2012.

Sagax har i två separata transaktioner även avyttrat Vattenormen 2 i Luleå och Glaskronan 1 i Linköping för en sammanlagd köpeskilling om 49,5 miljoner kronor. Fastigheterna utgör Sagax enda innehav på respektive ort. Försäljningarna medför en marginell resultateffekt för Sagax. Avseende Glaskronan 1 har Sagax möjlighet till en tilläggsköpeskilling beroende på utfallet vid en framtida exploatering av fastigheten.

Fler Nyheter från förstasidan

Glädjerus på börsen – ett bolag upp hela 11 procent

En riktigt positiv handelsdag på börsen. Flera fastighetsaktier nästan rusat uppåt.

Nu är Karlatornet snart högst i Sverige

På väg att peta Turning torso från tronen.

”Är som ett hajstim”

Ilija Batljan: ”När allt är bra är alla ens kompisar. Tills man börjar blöda. Då blir man uppäten.”

Besvikelsen över satsningen i New York

Vakanser på 93 respektive 60 procent i kontorsprojekt på Manhattan. FV går igenom läget.

Överväger försäljningar

Äger över 500.000 bostäder. Öppnar för att sälja för över 100 miljarder kronor till delägare. Per Ekelund berättar för FV.

CLS säljer för en halv miljard

Läs om ägarbilden i det ”svenska” bolaget.

Nej till fyra nya IES-skolor – bolag drabbas

Fv berättar vilka fyra fastighetsbolag som drabbas av beslutet.

SBB sålt allt i Stenhus

SBB har avyttrat sitt aktieinnehav i noterade Stenhus Fastigheter.

Storbolag faller tungt

Tufft för flera av de allra största fastighetsbolagen på börsen under tisdagen.

Domstol fäller Skanskas nya hotell

Tvingas börja om på ruta ett.

Akelius har miljardköpt – för 4,04 procent

Bolagets belåningsgrad är 9 procent.

Topplista

Lista: Största uthyrningarna av kontor 2022

Fastighetsvärlden listar här de största uthyrningarna av kontorslokaler i Sverige som rapporterats under 2022, inklusive rådgivare till partnerna.

Jacob Karlssons känga till aktieanalytiker

K-Fastigheters vd om framtiden och bolagets mål.

Titania säljer ”hemligt” lyxprojekt i Kalifornien

Vd:n ”Det har varit otroligt kul och lärorikt att göra projektet men det är inget vi kommer att göra om”.

Tillbaka till förstasidan