Rutger Arnhult.

Saftigt minus – men M2 fick utrymme att amortera

Det blev ett saftigt minus för M2 Asset Management under årets tre första kvartal, efter det har man dessutom tagit en betydande förlust på avyttringen av aktier i Castellum.

Under det första halvåret redovisade M2 i princip oförändrade värden på ditt direktägda fastighetsbestånd, men under det tredje kvartalet redovisar man en värdenedgång på 450 mkr och ett marknadsvärde på cirka 7 miljarder på beståndet.

I niomånadersresultatet stod även resultatandelar i intressebolag för en stor minuspost. Det var främst nedskrivningar av värdet i innehaven av Castellum och Corem. Totalt innebar detta att M2 visade ett niomånadersresultat på –3.944 mkr efter skatt.

Efter rapportperioden har försäljningen av aktier i Castellum gjorts till Akelius. Affären innebar en negativ resultateffekt på –6,1 miljarder men M2 erhöll 4,6 miljarder kontant vilket kunnat användas för att amortera ned på kortfristiga krediter samt att det gett medel att föra lösa delar av de obligationsförfall som finns under 2022 och 2023.

Vid månadsskiftet september/oktober hade M2 totalt 16,9 miljarder i skulder varav drygt 5 miljarder i obligationslån och nära 4 miljarder i depåkrediter. Depåkrediterna har därefter minskat avsevärt skriver M2 i delårsrapporten. Dessutom har man återköpt obligationer för 915 mkr och har därefter 4.100 mkr i icke säkerställda obligationslån.

Ur M2:s niomånadersrapport:

  • Intäkter från den egna fastighetsverksamheten ökade med 2% till 281 mkr (276).
  • Intäkter från entreprenad/tjänsteuppdrag ökade med 27% till 3.452 mkr (2.718).
  • Driftöverskottet från direktägda fastigheter ökade med 11% till 175 mkr (158) medan rörelseresultatet från entreprenad och projektutveckling minskade till -69 mkr (223). Eftersläpningen i den legala redovisningen avseende BRF-projekt påverkar i perioden rörelseresultatet från entreprenad och projektutveckling negativt med 132 mkr.
  • Rörelseresultatet minskade till 94 mkr (328).
  • Resultatandelar i intresseföretag uppgick till -2.197 mkr (2.677).
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till -431 mkr (332).
  • Värdeförändringar på finansiella tillgångar påverkade resultatet med totalt -2.048 mkr (1.545).
  • Resultat före skatt uppgick till -4.390 mkr (4.365).
  • Periodens resultat uppgick till -3.944 mkr (4.158).

Fler Nyheter från förstasidan

Nära sälja på Vasagatan

Fastigheten inköptes för så lite som 8 miljoner kronor 1984.

Pangea: Mörka utsikter för fastighetssektorn

”I pågående transaktioner ser vi att de flesta köpare har sänkt sina bud med 10-20 procent, men värderingarna har ännu inte justerats”.

Bilder: Så kan AL bygga ut Söderhallarna

Så kan Medborgarplatsen utvecklas framöver.

Fabege på knock med The Mauler

Hyr ut 2.400 kvm för större satsning.

16 nya butiker till Arlanda

Utbyggnad med 11.000 kvm. FV listar butikerna som öppnar i nya Marknadsplatsen.

Lättnadsrally timmen efter räntebeskedet

Kurserna för flera fastighetsbolag drog iväg rejält efter att Riksbanken lämnat sitt nya besked om styrräntans nivå. Vad hade man fruktat egentligen?

Riksbanken höjer räntan med 0,75

Många fastighetsägare nervösa. Riksbanken ger prognos för i början av 2023.

Skiften i toppen hos Vasakronan i Stockholm

Två nya toppositioner utsedda.

Skanska säljer för 600 mkr till sitt egna nya bolag

60.000 kr/kvm för nyutvecklad kontorsfastighet i centralt läge.

NREP in i Tyskland

Fokus på bostäder och logistik. Läs om det första förvärvet.

Sjunkande priser i markanvisningar

Senaste statistiken. Dessutom blir det vanligare att investerare drar sig ur markanvisningsavtal.

Affärsanalys

Lyfter av projekt i närområdet

Per Wieslander och Philip Wikén vid Svefa analyserar en affär med en större kontorsfastighet i Malmö.

Kilenkrysset i iskallt förvärv av 30.000 kvm

Förvärvar tre fastigheter i iskallt segment som blir allt hetare.

Collector hyr av Humlegården

Samlokaliserar från två adresser. Tar över lokaler efter fastighetsbolag.

Tillbaka till förstasidan