Så var Hemfosas 2019

Hemfosa har kommit med sin bokslutskommuniké för 2019. Bland annat visar man på ett ökat resultat om 18 procent.

Perioden januari–december 2019

• Hyresintäkter ökade med 14 procent främst tack vare en växande fastighetsportfölj. I jämförbart bestånd är ökningen 3,5 procent.

• Driftnettot ökade med 15 procent, varav 3 procent i jämförbart bestånd.

• Överskottsgraden har stärkts med knappt en halv procentenhet. Driftkostnaderna belastades med kostnader av engångskaraktär innevarande kvartal samtidigt som motsvarande kvartal föregående år hade intäkter av engångskaraktär.

• Förvaltningsresultatet ökade med 12 procent främst som en följd av ett större fastighetsbestånd.

• Orealiserade värdeförändringar uppgick till drygt 1,5 mdkr, vilket motsvarar en ökning med 4,2 procent jämfört med värdet vid början av året. Värderingsyielderna sjönk något under fjärde kvartalet.

• Resultat efter skatt ökade med 18 procent.

• Fastighetsvärdet ökade med 15 procent.

• Substansvärdet (EPRA NAV) ökade till 89 kronor per stamaktie.

Väsentliga händelser under och efter kvartalet

• SBB lämnade i slutet på 2019 ett bud på Hemfosa och har nu förvärvat över 90 procent av aktierna i Hemfosa samt inlett ett tvångsinlösenförfarande. För Hemfosa har arbetet med att utvärdera budet lett till engångskostnader om 40 mkr, som i sin helhet belastar fjärde kvartalet.

• Hemfosas aktier är avnoterade från Nasdaq Stockholm per den 31 januari. En extra bolagsstämma kommer att hållas den 19 februari. Se vidare på sidan 10.

• Med anledning av att SBB är ny storägare i Hemfosa har undantag från kontrollförändringsklausuler i låneavtalen behövt förhandlas. Dessutom har banklån om drygt 8 mdkr förtidsåterbetalats och ersatts med internlån.

• Hemfosa har vunnit en markanvisningstävling i Falun och kommer att uppföra cirka 15 000 kvm i ett kvarter i centrala Falun. Utöver detta har tre skolprojekt startats: i Haninge, Norrköping och Eskilstuna med en total projektvolym om cirka 400 mkr.

• Hemfosa utökade ägandet i intressebolaget Offentlig Eiendom genom att investera 115 mkr i en nyemission. Ägarandelen uppgår nu till 40 procent.

• Förvärv genomfördes i Finland och Sverige:

– I Tammerfors och Uleåborg tillträddes två fastigheter i november med ett underliggande fastighetsvärde om cirka 600 mkr, med YLE och Uleåborg universitetssjukhus som största hyresgäster.

– En portfölj med elva fastigheter för vård och anpassat boende runt om i Finland tillträddes i december med ett underliggande fastighetsvärde om cirka 520 mkr.

– I Borås tecknades avtal om förvärv av två fastigheter i december med ett underliggande fastighetsvärde om cirka 130 mkr, där kommunen är största hyresgäst. Dessa fastigheter tillträddes i början av februari.

• Ett treårigt grönt obligationslån om 800 mkr emitterades i oktober till en marginal om 210 räntepunkter.

Missa inte! Årets viktigaste heldag om samhällsfastigheter

Tisdag den 1 december 2020, Stockholm.
Klicka här för mer info!

Fler Nyheter från förstasidan

Fortsätter resan söderut

Nytt förvärv i Mellansverige för norrländska bolaget.

En jätte tågar in – så påverkas fastigheterna

FV:s Amazonpanel betygsätter fastighetssegmenten – de är hetast och kallast.

50 Mäktigaste

50 Mäktigaste 2020: Platserna 5-6

För 15:e året har fastighets- och byggbranschen röstat fram vem som anses Mäktigast.

Amazon är här

Lanserar med illustrationer på kända svenska byggnader – och en hel del tabbar.

Hyr ut hela 16.700 kvm till handelssatsning

Gör riktigt stora uthyrningar av butikslokaler.

De slår till igen – shoppat för halv miljard på två dagar

I förvärvet ingår hyresbostäder, skola, vårdboende och dagligvaruhandel.

Kedjan satsar trots corona – ska öppna 40 nya enheter

FV avslöjar. Vill primärt hitta centrala lägen.

JLL bakom stor yta åt corona-vaccinet i Sverige

4.000 kvm står redo för världens mest eftertraktade medicinska uppfinning.

Får uppdraget att sälja stor bostadskaramell

Byggrätter om 40.000 kvm i kanonläge når marknaden. Se flera illustrationer som visar hur området kan utvecklas.

Utökar i Uppsala – köper för 275 miljoner

”Med detta förvärv breddar vi projektportföljen med lager och logistik i Uppsala”

Tar kontroll över pressade Prime Living

Tre noterade bolag bakom. Blir plattform för bolag inriktat på studentbostäder

Nyfosa skruvar på stor affär med Galjaden

Läs om hur det nya affärsupplägget ser ut.

Mäktigast 2020: Tio toppnamn kvar

Årets Rookie och Årets Klättrare korade.

Estea säljer för 2,5 miljarder

Läs om vad portföljen innehåller. Lista över alla 16 fastigheter. Köparen är redo för att sälja delar av det nyinköpta.

Tillbaka till förstasidan