Så var Hemfosas 2019

Hemfosa har kommit med sin bokslutskommuniké för 2019. Bland annat visar man på ett ökat resultat om 18 procent.

Annons

Perioden januari–december 2019

• Hyresintäkter ökade med 14 procent främst tack vare en växande fastighetsportfölj. I jämförbart bestånd är ökningen 3,5 procent.

• Driftnettot ökade med 15 procent, varav 3 procent i jämförbart bestånd.

• Överskottsgraden har stärkts med knappt en halv procentenhet. Driftkostnaderna belastades med kostnader av engångskaraktär innevarande kvartal samtidigt som motsvarande kvartal föregående år hade intäkter av engångskaraktär.

• Förvaltningsresultatet ökade med 12 procent främst som en följd av ett större fastighetsbestånd.

• Orealiserade värdeförändringar uppgick till drygt 1,5 mdkr, vilket motsvarar en ökning med 4,2 procent jämfört med värdet vid början av året. Värderingsyielderna sjönk något under fjärde kvartalet.

• Resultat efter skatt ökade med 18 procent.

• Fastighetsvärdet ökade med 15 procent.

• Substansvärdet (EPRA NAV) ökade till 89 kronor per stamaktie.

Väsentliga händelser under och efter kvartalet

• SBB lämnade i slutet på 2019 ett bud på Hemfosa och har nu förvärvat över 90 procent av aktierna i Hemfosa samt inlett ett tvångsinlösenförfarande. För Hemfosa har arbetet med att utvärdera budet lett till engångskostnader om 40 mkr, som i sin helhet belastar fjärde kvartalet.

• Hemfosas aktier är avnoterade från Nasdaq Stockholm per den 31 januari. En extra bolagsstämma kommer att hållas den 19 februari. Se vidare på sidan 10.

• Med anledning av att SBB är ny storägare i Hemfosa har undantag från kontrollförändringsklausuler i låneavtalen behövt förhandlas. Dessutom har banklån om drygt 8 mdkr förtidsåterbetalats och ersatts med internlån.

• Hemfosa har vunnit en markanvisningstävling i Falun och kommer att uppföra cirka 15 000 kvm i ett kvarter i centrala Falun. Utöver detta har tre skolprojekt startats: i Haninge, Norrköping och Eskilstuna med en total projektvolym om cirka 400 mkr.

• Hemfosa utökade ägandet i intressebolaget Offentlig Eiendom genom att investera 115 mkr i en nyemission. Ägarandelen uppgår nu till 40 procent.

• Förvärv genomfördes i Finland och Sverige:

– I Tammerfors och Uleåborg tillträddes två fastigheter i november med ett underliggande fastighetsvärde om cirka 600 mkr, med YLE och Uleåborg universitetssjukhus som största hyresgäster.

– En portfölj med elva fastigheter för vård och anpassat boende runt om i Finland tillträddes i december med ett underliggande fastighetsvärde om cirka 520 mkr.

– I Borås tecknades avtal om förvärv av två fastigheter i december med ett underliggande fastighetsvärde om cirka 130 mkr, där kommunen är största hyresgäst. Dessa fastigheter tillträddes i början av februari.

• Ett treårigt grönt obligationslån om 800 mkr emitterades i oktober till en marginal om 210 räntepunkter.

Fler Nyheter från förstasidan

”Det är en enorm hyresförlust och stor skada”

Drabbad fastighetsägare berättar för Fastighetsvärlden om vad som händer nu, efter raset utanför Stenungsund.

Logistea dubblar till 13 miljarder

Framstående fastighetsinvesterare storägare i båda. Zuckerman till FV: ”Matchar varandra oerhört väl”.

Bildextra: Höghus tar plats i ny stadsdel

Utökar med 189 lägenheter. Byggnaderna blir 19, 16 och 7 våningar höga.

Västerås köper stationshuset av Jernhusen

Västeråsbolaget VCAB köper Jernhusens 51 procent.

SPG, Oslo

Köper FutureBuilt-projekt

Cirkulärbostadsprojekt som innefattar 240 bostäder.

Ny skola i Stockholm blir inte av

Behovet av skolplatser sjunker kraftigt – då läggs planen på grundskola och idrottshall ner.

Hyr ut 3.600 kvm

Det noterade bolaget tappar även två hyresgäster.

Bygger nytt i Solna

Smått historiskt besked.

Får toppjobb av regeringen

Ska leda Sverige till spets.

Logistik-vakanser dubblats – stabilare framöver

Se utvecklingen i 14 heta delmarknader i Stockholms- och Göteborgsområdet.

Bryter avtal om polishus i norrort

Andra tappade projektet under 2024.

Liljewall, Malmö, EON.

Bilder: Så blir Malmös nya landmärke

70 meter hög vattentank i Norra hamnen. Liljewall vann arkitekttävling.

Nrep miljardköper från Skanska

Drygt 20.000 kvm ingår i transaktionen.

Tillbaka till förstasidan