Så var Hemfosas 2019

Hemfosa har kommit med sin bokslutskommuniké för 2019. Bland annat visar man på ett ökat resultat om 18 procent.

Perioden januari–december 2019

• Hyresintäkter ökade med 14 procent främst tack vare en växande fastighetsportfölj. I jämförbart bestånd är ökningen 3,5 procent.

• Driftnettot ökade med 15 procent, varav 3 procent i jämförbart bestånd.

• Överskottsgraden har stärkts med knappt en halv procentenhet. Driftkostnaderna belastades med kostnader av engångskaraktär innevarande kvartal samtidigt som motsvarande kvartal föregående år hade intäkter av engångskaraktär.

• Förvaltningsresultatet ökade med 12 procent främst som en följd av ett större fastighetsbestånd.

• Orealiserade värdeförändringar uppgick till drygt 1,5 mdkr, vilket motsvarar en ökning med 4,2 procent jämfört med värdet vid början av året. Värderingsyielderna sjönk något under fjärde kvartalet.

• Resultat efter skatt ökade med 18 procent.

• Fastighetsvärdet ökade med 15 procent.

• Substansvärdet (EPRA NAV) ökade till 89 kronor per stamaktie.

Väsentliga händelser under och efter kvartalet

• SBB lämnade i slutet på 2019 ett bud på Hemfosa och har nu förvärvat över 90 procent av aktierna i Hemfosa samt inlett ett tvångsinlösenförfarande. För Hemfosa har arbetet med att utvärdera budet lett till engångskostnader om 40 mkr, som i sin helhet belastar fjärde kvartalet.

• Hemfosas aktier är avnoterade från Nasdaq Stockholm per den 31 januari. En extra bolagsstämma kommer att hållas den 19 februari. Se vidare på sidan 10.

• Med anledning av att SBB är ny storägare i Hemfosa har undantag från kontrollförändringsklausuler i låneavtalen behövt förhandlas. Dessutom har banklån om drygt 8 mdkr förtidsåterbetalats och ersatts med internlån.

• Hemfosa har vunnit en markanvisningstävling i Falun och kommer att uppföra cirka 15 000 kvm i ett kvarter i centrala Falun. Utöver detta har tre skolprojekt startats: i Haninge, Norrköping och Eskilstuna med en total projektvolym om cirka 400 mkr.

• Hemfosa utökade ägandet i intressebolaget Offentlig Eiendom genom att investera 115 mkr i en nyemission. Ägarandelen uppgår nu till 40 procent.

• Förvärv genomfördes i Finland och Sverige:

– I Tammerfors och Uleåborg tillträddes två fastigheter i november med ett underliggande fastighetsvärde om cirka 600 mkr, med YLE och Uleåborg universitetssjukhus som största hyresgäster.

– En portfölj med elva fastigheter för vård och anpassat boende runt om i Finland tillträddes i december med ett underliggande fastighetsvärde om cirka 520 mkr.

– I Borås tecknades avtal om förvärv av två fastigheter i december med ett underliggande fastighetsvärde om cirka 130 mkr, där kommunen är största hyresgäst. Dessa fastigheter tillträddes i början av februari.

• Ett treårigt grönt obligationslån om 800 mkr emitterades i oktober till en marginal om 210 räntepunkter.

Missa inte! Årets viktigaste heldag om samhällsfastigheter

Torsdag den 3 september 2020, Stockholm.
Klicka här för mer info!

Fler Nyheter från förstasidan

Stordalen: ”Inget jäkla virus ska knäcka oss”

Kommer att tacka nej till flera erbjudanden framöver.

FV dokument om 24 sidor – 30 år sedan Kraschen

Delar av fastighetssverige har tvärnitat. Coronakrisens effekter på marknaden har både likheter och olikheter med den stora Kraschen för 30 år sedan. Vi återpublicerar här en uppmärksammad artikelserie i tre delar ur magasinet som nu finns att ladda ner som pdf.

”Tusentals handlare kan tvingas stänga igen”

”Substantiella hyreslättnader är en förutsättning för att många handelsföretag ska överleva krisen.”

Brutala investeringen får en ny vinge

870 kvadratmeter lokaler. Se bilder.

Säljer för 1,7 miljarder

Selin-ägda bolaget är köpare. Det här ingår i storaffären.

Areim erbjuder fri hyra

Agerar för drabbade hyresgäster under coronakrisen.

Nya Tango växer med två

Senior analyst och grafisk designer rekryteras när rådgivarna växer.

Affär om 105.000 kvm pausas

”Den klokaste vägen framåt för oss är att pausa affären”.

Porträtt

Allt från flyg till badhus

Det ryms allt från badhus till flygplan inom Tagehus investeringar. Men det är fastigheterna som är i fokus när Johan Ljungberg styr tredje generationens företagsbygge in i framtiden.

Bonnier gör ännu ett köp på ny marknad

23.000 kvm ingår. Fastighetsvärdet uppgår till cirka 710 miljoner kronor.

Ska sälja allmännytta för en miljard – två paket

Det här ingår i första paketet försäljningar.

Almedalsveckan ställs in

Besked från Region Gotland och huvudarrangörerna.

Grönt ljus för Sagax största satsning någonsin

Kan bygga 55.000 kvm vid ett nytt supernav. Se bilder.

Topplista

Största affärerna 2020

FV har här sammanställt de hittills största fastighetstransaktionerna under 2020. Vi berättar även vilka rådgivare som varit inblandade.

Tillbaka till förstasidan