Flygfoto mot väster med förslaget inlagt i bilden. Foto: Stadsbyggnadskontoret/Lennart Johansson och DinellJohansson.

Bilder: Så kan AL bygga ut Söderhallarna

Atrium Ljungberg har sedan några år arbetat med ett förslag att bygga ut Söderhallarna vid Medborgarplatsen. Förslaget innebär en ökning av bruttoarea med ca 2.000 kvm till knappt 42.000 kvm. Främst sker påbyggnation på taken.

Annons

När det gäller Saluhallshuset föreslås en utökad byggrätt i form av en takpåbyggnad i en våning, där restaurang kan inredas.

Påbyggnad på Björkhallen föreslås i en våning samt en mindre indragen våning formad som en oval. Ena halvan av ovalen utgör den nya lanterninens glastak. Den andra halvan bildar en halvcirkelformad takvåning med en terrass mot öster på våning taket till våning12. Den östra och plana delen föreslås som takterrass för vistelse

Förslagets nya eller förändrade byggnadsdelar markerade i färg. Påbyggnad i en våning och en oval toppvåning på Björkhallen (grön), påbyggnad i en våning på Saluhallen (beige) och möjlig ombyggnation av paviljong utanför Björkhallen, inom samma volym som idag (blå). Illustration: DinellJohansson

I planen medges rivning av befintlig paviljong till skillnad från övriga byggnadsdelar inom Söderhallarna som har rivningsförbud. Planen gör det möjligt att ändra eller uppföra en ny paviljong inom samma volym. Den arkitektoniska idén är att paviljongen ska ha nätt och transparent gestaltning som öppnar upp mot Medborgarplatsen.

Den föreslagna entrén mot Fatburstrappan öppnar upp till ett dubbelhögt rum med rulltrappa som leder vidare till plan fem och Medborgaplatsens nivå.

Vy från Medborgarplatsen uteserveringar. Illustration: DinellJohansson
Illustration över föreslagen ny entré mot Västgötagränd och Fatburstrappan. Den nya entrén förutsätter att Fatburstrappans bjälklag breddas mot söder. Illustration: DinellJohansson

Missa inte! Köpcentrum & Butiker 2024

Den 11 september är det dags för Fastighetsvärldens heldagsseminarium Köpcentrum & Butiker 2024. Seminariet äger rum på Grand Hôtel, Stockholm.

Se fullständigt program och möjlighet till anmälan här.

Fler Nyheter från förstasidan

NCC kopierar Skanska – helt ofrivilligt

Investerat nästan 10 miljarder. FV berättar om läget för de olika kontorsprojekten.

Castellums vd: ”Vi känner en spirande optimism”

Positiv nettouthyrning och ett driftsöverskott som ökar med 5,2 procent.

Klarabo och Diös i byte

Fyra fastigheter ingår. Totalt drygt 200 miljoner kronor.

Selins jättefängelse blir ännu större

Ett fåtal av landets anstalter har privat fastighetsägare.

Corem nu långt över hälften i segt och spektakulärt

Investeringar om hela 3 miljarder kronor mitt på Manhattan. Har möjligheter för ett tredje stort projekt. Läs om hyresnivåerna.

Kuylenstierna säljer allt

Valt att gå med på kravet.

Catena avyttrar för 600 mkr

Avyttrar fastighet om nästan 50.000 kvm lokaler.

Här finns Stockholms takbarer

Mat och dryck på stadens hustak har blivit en allt vanligare syn i Stockholm. Fastighetsvärlden har listan på var både gamla och nya takbarer.

Lista: Här är de 12 som ännu ingår i Oscar Properties

Fastighetsvärlden går igenom det återstående beståndet – som investerarna hittills nobbat. Snart är allt borta.

Arnhult: Vi ska sälja mer

Berättar om uthyrningsmarknaden, lånen och transaktionerna.

”Nästan tjänstefel om räntan inte sänks”

Annan expert: ”Styrränta på tre procent vid årsskiftet”

Batljan: ”Vi bör kunna ta pole position”

10-miljardersbolaget visar siffrorna för första gången som noterat bolag.

Vd:n om nästa steg för OP – att bli något helt annat

Vd:n: ”Ja, nu är det inte mycket kvar. Snart kan jag gå på semester”. Nye vd:n ser ny användning för bolaget.

Bilder: ”Fridhemsplan behöver kärlek”

Det nya konceptet består av en mix av mjukt från 60-talets Paris och grovt från New York. Se hur kvarteret kommer att utvecklas.

Tillbaka till förstasidan