Så här lyder nya definitionen av samhällsfastigheter

Samhällsfastigheter klassas i följande fem underklasser:

Rättsväsende

 • Domstol
 • Polisbyggnad
 • Fängelse/häkte
 • Övrigt rättsväsende

Utbildning och barnomsorg

 • Universitet/högskola
 • Övrig skola
 • Barnomsorg

Fritid

 • Bad-, sport- och idrottsanläggning
 • Kulturbyggnad
 • Kyrka

Vård

 • Sjukhus
 • Vårdcentral
 • Tandläkarhus
 • Övrig vård

Anpassad bostad

 • Trygghetsboende
 • Särskilt boende
 • – Äldreboende
 • – LSS-boende
 • Elevhem
Visa faktaruta

Åtta aktörer har samarbetat. En gemensam definition för samhällsfastigheter är nu på plats, tack vare ett samarbete mellan några av de största aktörerna inom området.

MSCI initierade samarbetet för framtagandet av en gemensam definition för samhällsfastigheter på den svenska marknaden. Tillsammans med Datscha, Diligentia, Hemsö, Lönnbacken, Micasa, Rikshem och Vasakronan har nu begreppet samhällsfastigheter definierats. Den nya definitionen kommer att användas av alla inblandade när man refererar till samhällsfastigheter.

Uppfattningen om storleken på beståndet för samhällsfastigheter i Sverige har varierat kraftigt beroende på vilken definition som har använts. Genom att samla flera av de största företagen, med uttalad strategi att äga samhällsfastigheter, tillsammans med Vasakronan, den största kommersiella fastighetsaktören i Sverige, får definitionen det genomslag som behövs.

Definition för Samhällsfastigheter: ”Fastighet som brukas till övervägande del av skattefinansierad verksamhet och är specifikt anpassad för samhällsservice. Dessutom inkluderas trygghetsboende under begreppet samhällsfastigheter.”

Exempel på samhällsfastigheter är fängelser, skolor, äldreboenden och sjukhus.

Exempel på vad som inte räknas som samhällsfastigheter enligt definitionen är kommunhus, kommunförvaltningshus, länsstyrelse, myndighetshus och hus med exempelvis Försäkringskassan som hyresgäst.

Christina Gustafsson, Executive Director MSCI Real Estate – IPD säger:

– Olika definitioner för begreppet samhällsfastigheter har lett till en stor osäkerhet. Ett av IPDs mål är att öka transparensen på fastighetsmarknaden, vilket gör att en gemensam definition är viktig. Vi tycker att det kommer att bli väldigt spännande att nu följa avkastningen på denna fastighetstyp.

– Samhällsfastigheter är hädanefter ett nytt, väldefinierat, segment och i dagsläget uppskattar vi att det utgör omkring 10 procent av IPDs svenska databank. 18 februari nästa år har vi vårt årliga seminarium i samband med indexlanseringen, då får vi möjlighet att presentera resultatet för denna kategori av fastigheter.

Fastighetsvärlden Ida 2014-11-07

Fler Nyheter från förstasidan

Regeringen: Skärpta kontroller vid överlåtelser

Morgan Johansson: ”Den svenska fastighets­marknaden kan enkelt utnyttjas av den organiserade brottsligheten”.

Lista: Så många åker bolagen till Almedalsveckan

I många fall något färre deltagare. Ett stort bolag nobbar helt.

Realplay

Online på väg att möta offline

Den vanliga butikshandeln upplever något av ett uppsving just nu. E-handeln kommer dock mer än dubblas fram till 2030 tror experter. Men ska det ske genom hemleveranser, ombud, boxar eller olika hybridformer?

Hoppar av skolköp från Sisab

”Försvårar för planeringen av finansieringen”.

Nye Åhlénsägaren: ”Dags att tänka över hyresnivåerna”

Åhléns nya storägare Ayad Al Saffar i FV-intervju om expansionsplaner, vägen till framgång, hyresnivåer och om sen på att äga fastigheter.

Wonna I de Jong förvärvar stort på Östermalm

Miljardaffär med stor fastighet.

Miljardköper igen efter nya hotläget – Balderbolag säljer

Har ägt sedan 2014. Fastighetsvärdet upp 167 procent på åtta år.

Klassiska Gondolen byter ägare

Renoveras och öppnar på nytt nästa år. Lallerstedt lämnar. Klart med ny aktör.

Beskedet: Grönan byggs ut

Ökar nöjesparkens yta med 20 procent.

Köper 10.000 kvm i Helsingborg

Fastighet som ligger i Väla.

Efter Alecta-avhoppet

En av topparna som lämnat Alecta Fastigheter har klart med nytt uppdrag.

Niam storköper från Slättö

Över 300 bostäder i transaktionen.

Ännu ett tungt avhopp från Alectas storsatsning

FV avslöjar det senaste. Nästan hela den ursprungliga ledningsgruppen borta.

Colliers: Agnarna skiljs från vetet

Karin Witalis om potentiella risker i olika segment att ha koll på. Spekulativa inslaget. ”Inga jättemarginaler. ”Olika prisförväntningar”.

Tillbaka till förstasidan