Så här lyder nya definitionen av samhällsfastigheter

Samhällsfastigheter klassas i följande fem underklasser:

Rättsväsende

 • Domstol
 • Polisbyggnad
 • Fängelse/häkte
 • Övrigt rättsväsende

Utbildning och barnomsorg

 • Universitet/högskola
 • Övrig skola
 • Barnomsorg

Fritid

 • Bad-, sport- och idrottsanläggning
 • Kulturbyggnad
 • Kyrka

Vård

 • Sjukhus
 • Vårdcentral
 • Tandläkarhus
 • Övrig vård

Anpassad bostad

 • Trygghetsboende
 • Särskilt boende
 • – Äldreboende
 • – LSS-boende
 • Elevhem
Visa faktaruta

Åtta aktörer har samarbetat. En gemensam definition för samhällsfastigheter är nu på plats, tack vare ett samarbete mellan några av de största aktörerna inom området.

MSCI initierade samarbetet för framtagandet av en gemensam definition för samhällsfastigheter på den svenska marknaden. Tillsammans med Datscha, Diligentia, Hemsö, Lönnbacken, Micasa, Rikshem och Vasakronan har nu begreppet samhällsfastigheter definierats. Den nya definitionen kommer att användas av alla inblandade när man refererar till samhällsfastigheter.

Uppfattningen om storleken på beståndet för samhällsfastigheter i Sverige har varierat kraftigt beroende på vilken definition som har använts. Genom att samla flera av de största företagen, med uttalad strategi att äga samhällsfastigheter, tillsammans med Vasakronan, den största kommersiella fastighetsaktören i Sverige, får definitionen det genomslag som behövs.

Definition för Samhällsfastigheter: ”Fastighet som brukas till övervägande del av skattefinansierad verksamhet och är specifikt anpassad för samhällsservice. Dessutom inkluderas trygghetsboende under begreppet samhällsfastigheter.”

Exempel på samhällsfastigheter är fängelser, skolor, äldreboenden och sjukhus.

Exempel på vad som inte räknas som samhällsfastigheter enligt definitionen är kommunhus, kommunförvaltningshus, länsstyrelse, myndighetshus och hus med exempelvis Försäkringskassan som hyresgäst.

Christina Gustafsson, Executive Director MSCI Real Estate – IPD säger:

– Olika definitioner för begreppet samhällsfastigheter har lett till en stor osäkerhet. Ett av IPDs mål är att öka transparensen på fastighetsmarknaden, vilket gör att en gemensam definition är viktig. Vi tycker att det kommer att bli väldigt spännande att nu följa avkastningen på denna fastighetstyp.

– Samhällsfastigheter är hädanefter ett nytt, väldefinierat, segment och i dagsläget uppskattar vi att det utgör omkring 10 procent av IPDs svenska databank. 18 februari nästa år har vi vårt årliga seminarium i samband med indexlanseringen, då får vi möjlighet att presentera resultatet för denna kategori av fastigheter.

Fastighetsvärlden Ida 2014-11-07

Fler Nyheter från förstasidan

Klart: SBB i mål med affär om 22 mdr – årets största

Ny köpare steg in i affären. Läs om vad som ingår. Oklart kring rabatt eller premium.

”Vi måste göra mycket bättre än hittills”

Tidigare toppolitiker som nu har tung roll inom fastighetsbranschen.

Catena tar in 1,6 miljarder via nyemission

Möjliggör fortsatt genomförande av bolagets projekt men skapar även möjlighet att utnyttja förvärvsmöjligheter som kan dyka upp.

Affär för hela 3 miljarder i CBD pausad

Stor nybyggd fastighet med ett av världens mest kända varumärken som hyresgäst. FV berättar det senaste.

FV avslöjar: Så högt blev rekordpriset vid Stureplan

Läs även om andra affärer med rekordhöga kvadratmeterpriser.

”De redan höga riskerna har ökat ytterligare”

Finansinspektionen i ny rapport. I ett speciellt stresstest av fastighetsbolagen framgår att refinansieringsrisken är förhöjd.

Grönt ljus för SBB:s stora detaljplan

Mark- och miljööverdomstolen meddelar beslut.

Topptrio skapar nytt rådgivningsbolag

Läs om personerna som finns med bakom.

Logistea når 4,6 miljarder

Genomför ett förvärv för nästan 300 miljoner kronor.

Stureplansaffär klar – känd duo slår till igen

Det kan röra sig om en ny rekordaffär prismässigt, enligt FV:s kännedom.

Nära sälja på Vasagatan

Fastigheten inköptes för så lite som 8 miljoner kronor 1984.

Topplista

Klart: Ny Mäktigaste

Tronskifte i toppen. Hela omröstningen 50 Mäktigaste 2022 nu redovisad.

Pangea: Mörka utsikter för fastighetssektorn

”I pågående transaktioner ser vi att de flesta köpare har sänkt sina bud med 10-20 procent, men värderingarna har ännu inte justerats”.

Saftigt minus – men M2 fick utrymme att amortera

Betydande förlust på avyttringen av aktier i Castellum.

Tillbaka till förstasidan