Så här lyder nya definitionen av samhällsfastigheter

Samhällsfastigheter klassas i följande fem underklasser:

Rättsväsende

 • Domstol
 • Polisbyggnad
 • Fängelse/häkte
 • Övrigt rättsväsende

Utbildning och barnomsorg

 • Universitet/högskola
 • Övrig skola
 • Barnomsorg

Fritid

 • Bad-, sport- och idrottsanläggning
 • Kulturbyggnad
 • Kyrka

Vård

 • Sjukhus
 • Vårdcentral
 • Tandläkarhus
 • Övrig vård

Anpassad bostad

 • Trygghetsboende
 • Särskilt boende
 • – Äldreboende
 • – LSS-boende
 • Elevhem
Visa faktaruta

Åtta aktörer har samarbetat. En gemensam definition för samhällsfastigheter är nu på plats, tack vare ett samarbete mellan några av de största aktörerna inom området.

MSCI initierade samarbetet för framtagandet av en gemensam definition för samhällsfastigheter på den svenska marknaden. Tillsammans med Datscha, Diligentia, Hemsö, Lönnbacken, Micasa, Rikshem och Vasakronan har nu begreppet samhällsfastigheter definierats. Den nya definitionen kommer att användas av alla inblandade när man refererar till samhällsfastigheter.

Uppfattningen om storleken på beståndet för samhällsfastigheter i Sverige har varierat kraftigt beroende på vilken definition som har använts. Genom att samla flera av de största företagen, med uttalad strategi att äga samhällsfastigheter, tillsammans med Vasakronan, den största kommersiella fastighetsaktören i Sverige, får definitionen det genomslag som behövs.

Definition för Samhällsfastigheter: ”Fastighet som brukas till övervägande del av skattefinansierad verksamhet och är specifikt anpassad för samhällsservice. Dessutom inkluderas trygghetsboende under begreppet samhällsfastigheter.”

Exempel på samhällsfastigheter är fängelser, skolor, äldreboenden och sjukhus.

Exempel på vad som inte räknas som samhällsfastigheter enligt definitionen är kommunhus, kommunförvaltningshus, länsstyrelse, myndighetshus och hus med exempelvis Försäkringskassan som hyresgäst.

Christina Gustafsson, Executive Director MSCI Real Estate – IPD säger:

– Olika definitioner för begreppet samhällsfastigheter har lett till en stor osäkerhet. Ett av IPDs mål är att öka transparensen på fastighetsmarknaden, vilket gör att en gemensam definition är viktig. Vi tycker att det kommer att bli väldigt spännande att nu följa avkastningen på denna fastighetstyp.

– Samhällsfastigheter är hädanefter ett nytt, väldefinierat, segment och i dagsläget uppskattar vi att det utgör omkring 10 procent av IPDs svenska databank. 18 februari nästa år har vi vårt årliga seminarium i samband med indexlanseringen, då får vi möjlighet att presentera resultatet för denna kategori av fastigheter.

Fastighetsvärlden Ida 2014-11-07

Fler Nyheter från förstasidan

Här är Skanskas nästa spektakulära 08-projekt

20.000 kvm kontor. 11 våningsplan. Se visionsbilder!

Stänger sin ”lila” satsning på flaggskeppsenhet i CBD

Fastighetsägaren öppnar för butik. Ett stenkast från Stureplan.

Hyr ut i bottenplan på kungligt projekt

Ska öppna upp slutet kvarter.

Fabege öser på i Flemingsberg – köper 35.000 kvm

Byggrätt som kompletterar tidigare förvärv.

Succéköpet – snabbt hyrt ut 5.400 kvm inom tullarna

Köpte fastighet i kanonläge – som ändå länge haft vakanser.

Köper projekt som omvandlats till hyresrätter

Köparen, som tidigare gjort flera förvärv i innerstaden, berättar för FV.

Så mycket återstår att hyra ut i rekordhöga skrapan

Sveriges och Nordens högsta kontorshus om 36 våningar. FV går igenom Skanskas uthyrningar.

Hon lämnar Stenvalvet – får ny roll på Rikshem

Tar plats i ledningsgruppen.

SBB:s iskalla projekt – kan bygga i norr

Idrottsklubb driver projekt mot kommunen.

Hon blir ny Sverigechef hos Newsec

”Vi vill vara den mest attraktiva arbetsgivaren och ha marknadens nöjdaste kunder”.

Överraskande: Säljer 13 fastigheter för 2,1 miljarder

”Stabil lönsamhet och klok tillväxt”. Motiverar affären för FV. Läs om vilka fastigheter som ingår i affären.

Måndagen blev rysardag för fastigheter på börsen

Flera stora fastighetsbolag drogs med i den kraftigt negativa kursutveckling som Stockholmsbörsen hade under måndagen.

Klubbat: De får bygga i "naturbana" centrumet

Ska utveckla lokaler och bostäder i hett område.

Bilder: Så ser Fabeges plan för 67.000 kvm ut

Bolaget hoppas på fortsatt succé.

Tillbaka till förstasidan