Så förberedda är bolagen inför CSRD

Newsec har gjort en undersökning om hur väl förberedda fastighetsbolagen är inför de nya rapporteringskraven enligt CSRD. Resultatet visade stora variationer, men slutsatsen är att endast ett fåtal känner sig helt redo.

Annons

Corporate Sustainability Reporting Directive

  • CSRD-direktivet trädde i kraft i januari 2023 och CSRD-direktivet ska implementeras i Sverige från 1 juli 2024.
  • Det innebär att ett företags hållbarhetsinformation ska integreras i årsredovisningens förvaltningsberättelse och granskas av en revisor eller extern granskare.
  • Implementeringen sker stegvis med stora börsnoterade företag med > 500 anställda som de första.
Visa faktaruta

Enkätundersökningen var riktad mot hållbarhetsansvariga inom fastighetsbranschen, och svaren inkluderar en bred representation inom börsbolag, privata fastighetsbolag, fonder, institutioner och den offentliga sektorn.

Endast 6 procent av de svarande uppgav att de är redo för CSRD-rapporteringskraven. 13 procent är inte alls förberedda och 81 procent arbetar fortfarande med förberedelserna.

– Newsecs undersökning visar att fastighetsbranschen står inför både utmaningar och möjligheter i arbetet med att anpassa sig till de nya hållbarhetskraven. Att redan nu investera i förberedelser kommer inte bara att möta kraven, utan även vara ekonomiskt fördelaktigt på lång sikt, säger Johanna Hessius, managing director på Newsecs svenska rådgivningsverksamhet.

En viktig del av CSRD är genomförandet av en dubbel väsentlighetsanalys, som ingår i European Sustainability Reporting Standards (ESRS) 1. Analysen innebär att identifiera vilka hållbarhetsfrågor som påverkar och påverkas av verksamheten, och den ligger till grund för både hållbarhetsarbetet och rapporteringen. Hittills har 39 procent av respondenterna genomfört en dubbel väsentlighetsanalys, medan 45 procent har påbörjat arbetet. De återstående 16 procent har ännu inte inlett analysen.

En annan nyckelfaktor i hållbarhetsrapporteringen är hanteringen av fysiska klimatrisker.

Enligt Newsecs undersökning har 48 procent av de tillfrågade fastighetsbolagen genomfört en kartläggning av dessa risker. 39 procent är mitt uppe i processen och 13 procent har ännu inte påbörjat arbetet. Den höga andelen som har kommit långt i kartläggningen kan delvis förklaras av tidigare händelser, som översvämningen i Gävle 2021, som belyste vikten av att förbereda sig för klimatrelaterade risker.

Enligt CSRD förväntas företag även ta ökat socialt ansvar, vilket inkluderar att mäta och rapportera sociala nyckeltal.

Enbart 19 procent av de tillfrågade företagen tar full hänsyn till sociala indikatorer i sina fastighetsområden. Att mäta dessa indikatorer är utmanande, men nödvändigt för att bidra till hållbar utveckling på lokal nivå.

Utöver de regulatoriska kraven är det också andra faktorer som driver företagens hållbarhetsarbete. Enligt undersökningen anser mellan 75 och 80 procent av respondenterna att hållbarhet är en integrerad del av deras strategi, med krav från styrelser och ägare som viktiga drivkrafter.

Tillgång till fördelaktig finansiering och regulatoriska krav, såsom CSRD och EU-taxonomi, påverkar också hur finansiella resurser allokeras. Endast 30 procent av respondenterna ansåg att krav från hyresgäster är en betydande faktor, men det är troligt att detta kommer att öka i betydelse i framtiden.

Resultaten från Newsecs enkätundersökning visar att en relativt stor andel redan ha genomfört den dubbla materialitetsanalysen och kartlagt fysiska klimatrisker. Å andra sidan ligger de flesta efter när det gäller mätning och uppföljning av sociala indikatorer.

På en aggregerad nivå anser endast 6 procent att de är redo för rapporteringskraven, medan en klar majoritet fortfarande befinner sig i förberedelsefasen. Förklaringen är troligen den omfattande datamängd och information som företagen behöver samla inför rapporteringen, enligt Newsec.

Fler Nyheter från förstasidan

Rekordpriser vid Stureplan

Fastighetsvärlden berättar om köpeskillingen vid de båda affärerna vid Stureplan. ”Betalningsvilja för troféfastigheter”.

Bryter avtal om polishus i norrort

Andra tappade projektet under 2024.

Bilder: Så blir Malmös nya landmärke

70 meter hög vattentank i Norra hamnen. Liljewall vann arkitekttävling.

Nrep miljardköper från Skanska

Drygt 20.000 kvm ingår i transaktionen.

Här trotsar Zlatan padeldöden – lyxigt storbygge igång

FV har besökt platsen för den stora investeringen.

Hitachi Energy dumpar Castellum – köper av Corem

Skapar nytt campus om 30.000 kvm för forskning, utveckling, fabrik och kontor.

Eastnine köper från Skanska i miljardaffär

Nyutvecklad fastighet om nästan 30.000 kvm.

Genova delsäljer två nya fastigheter för 1,3 miljarder

408 hyresbostäder, vård- och omsorgsboende, en förskola och två garage ingår i transaktionen.

150.000 kvm byggrätter når marknaden

Stora volymer nära innerstaden. FV berättar om planerna för den stundande försäljningen.

Starka protester mot ny hög byggnad i Stockholm

Blir nästan dubbelt så hög som den nuvarande. Stör utsikten från bland annat planerad ”trippelskrapa”.

Bildextra: Scandics nya i Värtahamnen

Niam och Scandics hotellsatsning i Värtahamnen slår nu upp portarna. 40 rum har tillkommit och en skybar på våning 17.

Han blir ny vd vid Diös

”Jag är både tacksam och stolt för det förtroende och den möjlighet styrelsen ger mig”.

Podcasten Fastighet & Finans om SBB och miljardaffärer

”Radiotystnaden kring SBB är bruten”.

Tillbaka till förstasidan