Rutger Arnhult ny stor ägare när Aros noteras

Fem aktörer blir cornerstoneinvesterare när Aros Bostad tar sig till börsen. Rutger Arnhults M2 blir ägare till 10 procent av bolaget.

Omslaget till magasinet Fastighetsvärlden nr 2/2021. Där granskas i en kartläggning de innehav som Rutger Arnhult, Erik Selin och Ilija Batljan har, både när det gäller fastigheter och inom andra segment.

Visa faktaruta

Noteringen avses att genomföras under det andra kvartalet 2021. FV har tidigare berättat om börsplanerna.

Cornerstoneinvesterare blir Rutger Arnhult via M2 Asset Management, Skandia, PriorNilsson Fonder, Bell Rock Capital Management och Cicero Fonder. De har förbundit sig att teckna stamaktier i erbjudandet till ett belopp om cirka 280 MSEK till ett aktiepris om 56 SEK motsvarande en värdering av bolagets stamaktier om cirka 1,8 miljarder SEK före erbjudandets genomförande.

Erbjudandet förväntas omfatta nyemitterade stamaktier till ett värde om cirka 300 miljoner kronor samt befintliga stamaktier som erbjuds av grundarna Johan Gustavsson, Samir Taha och Per Rutegård, samt även av Första AP-fonden (som är en av storägarna sedan två år).

För att täcka eventuell övertilldelning förväntas Bolaget att lämna en option till DNB Markets att, på DNB Markets begäran, erbjuda ytterligare motsvarande högst 15 procent av antalet aktier som omfattas av erbjudandet.

Vidare har M2 Asset Management ingått ett avtal med stamaktieägarna Första AP-fonden, Johan Gustavsson, Samir Taha, Per Rutegård och Thomas Hollaus om att förvärva befintliga aktier för cirka 110 MSEK utanför erbjudandet och villkorat av att erbjudandet genomförs, innebärandes att M2 Asset Managements ägande i bolaget uppgår till cirka 10 procent efter erbjudandets genomförande.

Magnus Andersson, vd, Aros Bostad:

– Jag är oerhört stolt över Aros Bostads starka tillväxtresa. Starten på 2021 har präglats av hög aktivitet på bostadsmarknaden och vi är väl positionerade för fortsatt tillväxt. Kommande notering av stamaktien och det kapitaltillskott den medför möjliggör en fortsatt tillväxt av projekt i egen regi och ett ännu starkare 2021.”

Johan A. Gustavsson, styrelseordförande och grundare:

– Aros Bostad har haft en kraftig ökning av antalet nya projekt och antalet sålda bostäder de senaste åren. Med ambition om att fortsatt bibehålla tillväxttakten och fortsatt skapa värde för våra aktieägare, kunder och samarbetspartners, anser styrelsen att en notering av Aros Bostads stamaktie är ett logiskt nästa steg på denna resa.

Aros Bostad är en bostadsutvecklare inom Stockholmsområdet vars affärsidé är att förvärva och utveckla fastigheter i syfte att skapa moderna, funktionella och attraktiva bostäder i bra geografiska lägen. Bolaget grundades 2006 och den primära geografiska marknaden är Storstockholm, vilket avser Stockholms län, samt Uppsala.

Bolagets fokus har övergått från att historiskt ha konverterat kontorsfastigheter till bostäder till att fokusera på nyproduktion av bostäder, vilket utgör Aros Bostads huvudsakliga verksamhet. Bolagets projektportfölj har historiskt byggts upp i fondstrukturer tillsammans med institutionella investerare, samt genom egna förvärv. Aros Bostad hade per den 31 mars 2021 totalt 30 projekt med en total utvecklingsbar area om cirka 393.200 kvm, motsvarande cirka 4 608 potentiella lägenheter.

Aros Bostad hade per samma datum 623 bostäder i pågående produktion, varav flertalet innefattas i projekt som per idag redan är slutsålda.

Sedan november 2018 har Aros Bostad haft preferensaktier noterade på Nasdaq First North Growth Market. I september 2019 blev Första AP-fonden ny storägare i Bolaget genom en nyemission av stamaktier motsvarande cirka 150 MSEK.

Som ett resultat av Aros Bostads växande byggrättsportfölj avser bolaget att utveckla fler projekt i egen regi i syfte att skapa möjlighet för en stark finansiell tillväxt framöver och avser därför genomföra erbjudandet.

DNB Markets  agerar som Sole Global Coordinator och Sole Bookrunner och Baker McKenzie Advokatbyrå KB som legal rådgivare till Aros Bostad i samband med erbjudandet.

Ken Wendelin och Magnus Andersson i samband med noteringen av preferensaktien i november 2018.

Fler Nyheter från förstasidan

Logistea närmare drömprojekt om 380.000 kvm

Niklas Zuckerman: ”Samverkan har skett i god anda och tempo”.

”Ett gift med ett fult tryne”

Bostadsministern kommenterar situationen för FV.

Stort projekt mitt på Kungsholmen

Aktuellt med hotell och takbar.

Klart: Köper unika Kurön

Fem ö-fastigheter i Mälaren har fått en ny ägare.

Bilder: Rekordpris på nya lägenheter på Sandhamn

Läs om det nya projektet bredvid Seglarhotellet.

Försäljning i city avbruten

Buden nådde inte upp till prisförväntningarna.

Bilder: Klart för bygge i nationalstadsparken

Investering i hotell- och konferensanläggning. Se hur den välkända anläggningen kommer att utvecklas.

Randstad flyttar till Fabege

En av årets större uthyrningar.

Rullande nyemission skulle kunna ge 2,5 miljarder

SBB lägger fram förslaget med nya aktier som alternativ till kontanter.

Två nya till Sergelgatan

En snabbväxande öppnar mitt i Stockholm och en klädkedja byter läge.

Redo miljardköpa logistik och bostäder

Investeringschefen berättar vad bolaget vill förvärva. Sett prisskifte i marknaden.

The Works intar 2.500 kvm hos Hufvudstaden

Hyr 2.500 kvm högt upp i kommande projektfastighet.

Hyr hela 4.700 kvm för globalt huvudkontor

Lämnar OMX-huset som ägs av Fastpartner.

Ännu en nyemission – Nivika fyller på

Befintliga ägare späds ut med 25 procent när bolaget tar in 750 mkr via en riktad nyemission.

Tillbaka till förstasidan