Rutger Arnhult ny stor ägare när Aros noteras

Fem aktörer blir cornerstoneinvesterare när Aros Bostad tar sig till börsen. Rutger Arnhults M2 blir ägare till 10 procent av bolaget.

Omslaget till magasinet Fastighetsvärlden nr 2/2021. Där granskas i en kartläggning de innehav som Rutger Arnhult, Erik Selin och Ilija Batljan har, både när det gäller fastigheter och inom andra segment.

Visa faktaruta

Noteringen avses att genomföras under det andra kvartalet 2021. FV har tidigare berättat om börsplanerna.

Cornerstoneinvesterare blir Rutger Arnhult via M2 Asset Management, Skandia, PriorNilsson Fonder, Bell Rock Capital Management och Cicero Fonder. De har förbundit sig att teckna stamaktier i erbjudandet till ett belopp om cirka 280 MSEK till ett aktiepris om 56 SEK motsvarande en värdering av bolagets stamaktier om cirka 1,8 miljarder SEK före erbjudandets genomförande.

Erbjudandet förväntas omfatta nyemitterade stamaktier till ett värde om cirka 300 miljoner kronor samt befintliga stamaktier som erbjuds av grundarna Johan Gustavsson, Samir Taha och Per Rutegård, samt även av Första AP-fonden (som är en av storägarna sedan två år).

För att täcka eventuell övertilldelning förväntas Bolaget att lämna en option till DNB Markets att, på DNB Markets begäran, erbjuda ytterligare motsvarande högst 15 procent av antalet aktier som omfattas av erbjudandet.

Vidare har M2 Asset Management ingått ett avtal med stamaktieägarna Första AP-fonden, Johan Gustavsson, Samir Taha, Per Rutegård och Thomas Hollaus om att förvärva befintliga aktier för cirka 110 MSEK utanför erbjudandet och villkorat av att erbjudandet genomförs, innebärandes att M2 Asset Managements ägande i bolaget uppgår till cirka 10 procent efter erbjudandets genomförande.

Magnus Andersson, vd, Aros Bostad:

– Jag är oerhört stolt över Aros Bostads starka tillväxtresa. Starten på 2021 har präglats av hög aktivitet på bostadsmarknaden och vi är väl positionerade för fortsatt tillväxt. Kommande notering av stamaktien och det kapitaltillskott den medför möjliggör en fortsatt tillväxt av projekt i egen regi och ett ännu starkare 2021.”

Johan A. Gustavsson, styrelseordförande och grundare:

– Aros Bostad har haft en kraftig ökning av antalet nya projekt och antalet sålda bostäder de senaste åren. Med ambition om att fortsatt bibehålla tillväxttakten och fortsatt skapa värde för våra aktieägare, kunder och samarbetspartners, anser styrelsen att en notering av Aros Bostads stamaktie är ett logiskt nästa steg på denna resa.

Aros Bostad är en bostadsutvecklare inom Stockholmsområdet vars affärsidé är att förvärva och utveckla fastigheter i syfte att skapa moderna, funktionella och attraktiva bostäder i bra geografiska lägen. Bolaget grundades 2006 och den primära geografiska marknaden är Storstockholm, vilket avser Stockholms län, samt Uppsala.

Bolagets fokus har övergått från att historiskt ha konverterat kontorsfastigheter till bostäder till att fokusera på nyproduktion av bostäder, vilket utgör Aros Bostads huvudsakliga verksamhet. Bolagets projektportfölj har historiskt byggts upp i fondstrukturer tillsammans med institutionella investerare, samt genom egna förvärv. Aros Bostad hade per den 31 mars 2021 totalt 30 projekt med en total utvecklingsbar area om cirka 393.200 kvm, motsvarande cirka 4 608 potentiella lägenheter.

Aros Bostad hade per samma datum 623 bostäder i pågående produktion, varav flertalet innefattas i projekt som per idag redan är slutsålda.

Sedan november 2018 har Aros Bostad haft preferensaktier noterade på Nasdaq First North Growth Market. I september 2019 blev Första AP-fonden ny storägare i Bolaget genom en nyemission av stamaktier motsvarande cirka 150 MSEK.

Som ett resultat av Aros Bostads växande byggrättsportfölj avser bolaget att utveckla fler projekt i egen regi i syfte att skapa möjlighet för en stark finansiell tillväxt framöver och avser därför genomföra erbjudandet.

DNB Markets  agerar som Sole Global Coordinator och Sole Bookrunner och Baker McKenzie Advokatbyrå KB som legal rådgivare till Aros Bostad i samband med erbjudandet.

Ken Wendelin och Magnus Andersson i samband med noteringen av preferensaktien i november 2018.

Fler Nyheter från förstasidan

Krog med takservering till stora kontorssatsningen

En lokal återstår att hyra ut.

Lyfter storhotell med ny skybar och stor restaurang

Hotell med 323 rum i Stockholm. Avtal om 24 år när segdraget område ska få fart.

Satsar en miljard i Solna – utökar inför nya hot

44 procent uthyrt i fastigheten. Börsbolag avyttrar.

Pressat SBB gör upp med Kåpan – frigör kapital

Ska även sälja sin 50% stora andel i Svenska Myndighetsbyggnader, med fastigheter för 12 miljarder, under hösten.

Affär mellan Point och Diös kraschar

Avbryter affären med hänvisning till förändrade finansiella villkor.

Batljan: ”Vi är självkritiska”

SBB:s vd i intervju om bolagets kommunikation, om kommande miljardförsäljingar och hur han och kollegorna mår.

Alla elva dömda har överklagat

FV berättar vad som hänt och vad som väntar framöver.

Hotell byter ägare – option om att köpa fastigheten

1800-talsbyggnad med sjöläge.

Tio kända krogar får indraget alkoholtillstånd

Hufvudstaden har nobbat ägarskiften. FV redogör för mejl mellan parterna.

K2A skjuter upp byggstarter

Varslar majoriteten av personalen i bolag. Flyttar fram mål.

Hyr ut 2.500 kvm i historisk miljö

JV tecknar avtal. Advokatfirma flyttar in.

Slakt: Flykt från fastigheter

33 bolag i lista. Nio hade vid klockan 11 backat med mer än 5 procent. Endast ett bolag ligger på plus för de senaste 12 månaderna.

SBB:s drag – säljer för 436 miljoner

26.000 kvm ingår i affären.

Klart: Comeback som vd – vill känna affärstempo

Berättar för FV om återkomsten.

Tillbaka till förstasidan