Arnhult lämnar Klövern – för att ta klubban i Castellum

Rutger Arnhult har meddelat Klöverns styrelse att han kommer att lämna sin befattning som vd. Detta är en följd av att han ställer sig positiv till Castellums valberednings förslag att utse honom till ordförande i bolaget på kommande årsstämma. Valberedningen är dock oense.

Övriga styrelseledamöter i Castellum:

  • Per Berggren
  • Anna Karin Hatt
  • Christer Jacobson
  • Christina Karlsson Kazeem
  • Nina Linander
  • Zdravko Markovski
  • Joacim Sjöberg
Visa faktaruta

Rutger Arnhult har tidigare för Fastighetsvärlden uppgett att han är redo att verka för att slå ihop Castellum och Klövern – om det visar sig vara det bästa för de båda bolagen och aktieägarna. Han har dock sagt att det inte är prioriterat. Samma sak upprepar han nu i DI.

Arnhults maktbolag M2 har de senaste åren köpt stora aktieposter i Castellum och flaggade i oktober för ett innehav om drygt 15 procent. Därmed är han största ägare i Castellum som just nu för övrigt är i en budstrid om det norska 56 miljardersbolaget Entra, läs mer här.

Rutger Arnhult kommer att lämna sin befattning som vd senast den 25 mars 2021. Klöverns styrelse inleder nu en rekryteringsprocess av ny vd. Arnhult har varit vd för Klövern sedan den 1 januari 2012.

Rutger Arnhult har även meddelat Klöverns styrelse och valberedning att han avser att lämna Klöverns styrelse den 25 mars 2021 och att han inte står till förfogande för omval till styrelsen i Klövern.

Valberedningens förslag avseende styrelseordförande i Castellum framläggs av en majoritet av valberedningens ledamöter. Valberedningsledamöterna Vincent Fokke, representerande Stichting Pensioenfonds ABP, och Charlotte Strömberg, styrelseordförande i Castellum, har förklarat att de inte står bakom detta förslag och har reserverat sig emot förslaget.

Rutger Arnhult har även meddelat valberedningen i Corem och styrelsen att han avser att lämna styrelsen i Corem Property Group från den 25 mars 2021 och att han inte står till förfogande för omval till styrelsen i Corem.

Valberedningsledamöterna Vincent Fokke, representerande Stichting Pensioenfonds ABP, och Charlotte Strömberg, styrelseordförande i Castellum, har meddelat Castellum att de har kompletterande information beträffande valberedningens förslag till styrelseordförande i Castellum som de menar är av betydelse för aktieägarna i bolaget att känna till.

Charlotte Strömberg.

Kommentar från Vincent Fokke och Charlotte Strömberg vid Castellum: ”Vi stödjer inte förslaget att nominera Rutger Arnhult till styrelseordförande och har reserverat oss mot det förslaget av följande huvud­sakliga skäl”:

  1. Rutger Arnhult kontrollerar, tillsammans med närstående parter, i praktiken de börsnoterade fastighetsbolagen Klövern och Corem Property Group AB. Dessa bolag är konkurrenter till Castellum. Vi tror inte att det är till nytta för samtliga aktieägare i Castellum, och inte heller förenligt med god bolagsstyrning, att ha en styrelseordförande i Castellum som är involverad i konkurrerande verksamhet. Det kommer inte göra någon skillnad i praktiken om Rutger Arnhult slutar som verkställande direktör i Klövern samt lämnar styrelsen i Klövern och Corem Property Group. Även om detta skulle vara ett permanent arrangemang kommer Rutger Arnhult fortfarande att vara starkt engagerad i verksamheten hos dessa konkurrenter till Castellum.
  1. Som stor aktieägare i Castellum är det rimligt att Rutger Arnhult kan påverka styrelse­sammansättningen i Castellum. Förra året föreslog valberedningen Joacim Sjöberg som styrelseledamot efter det att Rutger Arnhult nominerat honom. I år vill Rutger Arnhult bli styrelseordförande i Castellum. Vi anser att det skulle leda till överrepresentation för Rutger Arnhult om han i ett bolag som Castellum får utse två styrelseledamöter, innefattande styrelse­ordföranden, av totalt sex till åtta styrelseledamöter baserat på ett aktieägande om cirka 15 %.
  1. Nuvarande styrelse är välfungerande och har levererat utmärkt avkastning under ett antal år kombinerat med en låg riskprofil. Vi anser att det kommer vara till nackdel för styrelse­arbetet i Castellum att ha en styrelseordförande som är engagerad i konkurrerande verksamhet. Därtill ser vi en förhöjd risk att några av de nuvarande styrelseleda­möterna inte kommer att stanna kvar som styrelseledamöter om Rutger Arnhult väljs som styrelseord­förande.

Duon avser att lämna ett alternativt förslag till styrelsesammansättning som de bedömer är till nytta för samtliga aktieägare i Castellum.

Fastighetsvärlden berättade i oktober 2020 att Charlotte Strömberg meddelat valberedningen att hon avböjer omval vid årsstämman 2021, läs mer här. Strömberg har varit ordförande sedan 2012.

Fler Nyheter från förstasidan

Blir ny konsult-vd

Jobbat inom rådgivningsbolaget i 15 år.

20-tal padelhallar stänger

Beslut från stor aktör. Även flera konkurser. ”Kan användas för lager och logistik”

McDonalds stänger mer centralt

Stänger den 29:e centrala restaurangen på sex år.

Bonava köper för 312 miljoner

Byggrätter för 230 bostäder ingår i affären.

Fastator säljer aktier till Pierre Ladow

”Behovet ökar. Produktioner flyttas hem och länder ska bli mer självförsörjande”

Genesta hyr ut 6.000 kvm efter stor Ica som flyttar

Fyller upp efter stor hyresgäst som satsat på eget projekt i närheten.

Krog med takservering till stora kontorssatsningen

En lokal återstår att hyra ut.

Lyfter storhotell med ny skybar och stor restaurang

Hotell med 323 rum i Stockholm. Avtal om 24 år när segdraget område ska få fart.

Satsar en miljard i Solna – utökar inför nya hot

44 procent uthyrt i fastigheten. Börsbolag avyttrar.

Pressat SBB gör upp med Kåpan – frigör kapital

Ska även sälja sin 50% stora andel i Svenska Myndighetsbyggnader, med fastigheter för 12 miljarder, under hösten.

Affär mellan Point och Diös kraschar

Avbryter affären med hänvisning till förändrade finansiella villkor.

Batljan: ”Vi är självkritiska”

SBB:s vd i intervju om bolagets kommunikation, om kommande miljardförsäljingar och hur han och kollegorna mår.

Alla elva dömda har överklagat

FV berättar vad som hänt och vad som väntar framöver.

Hotell byter ägare – option om att köpa fastigheten

1800-talsbyggnad med sjöläge.

Tillbaka till förstasidan