Risk för att riksintresset inte görs om fullt ut

Riksintresset

Riksintressen är områden som statliga myndigheter har pekat ut som viktiga att bevara, och som har restriktioner för bland annat nybyggnation. Exempel på riksintressen är kulturmiljövård och friluftsliv. Ett område kan också pekas ut som ett riksintresse då det eventuellt kan byggas vägar eller järnvägar i området i framtiden.

Visa faktaruta

SKL har fått beskedet att regeringen överväger att förkorta uppdraget för riksintresseutredningen. Ett sådant beslut kan drabba bostadsbyggandet.

– Vi har fått uppgifter från utredningen att regeringen av ekonomiska skäl överväger att förkorta uppdraget så att det ska vara klart redan i sommar, istället för i december. Det skulle ge utredningen sämre möjligheter att komma med genomarbetade förslag på hur systemet med riksintressen kan förbättras. Utredningen måste få fullfölja sitt arbete enligt nuvarande tidsplan, säger SKL:s ordförande Anders Knape.

– Att värna särskilt värdefulla områden för framtiden är en ambition som SKL ställer sig bakom. Men systemet med riksintressen fungerar inte. Det är ett allvarligt hinder för bostadsbyggandet. Många riksintressen är otydliga, inaktuella och hindrar nybyggnation trots att de saknar värde. Utredningens arbete visar att 55 procent av Sveriges yta har belagts med statliga riksintressen. I vissa kommuner är nästan all mark belagd med olika riksintressen. Det är inte rimligt, säger Anders Knape.

Enligt SKL är det av stor vikt att systemet med riksintressen görs om.

– Staten behöver ett systematiskt och nationellt arbetssätt för att peka ut vilka områden i Sverige som är viktiga att bevara. Bara områden som är verkligt unika i ett nationellt perspektiv ska få anges som riksintressanta, säger Anders Knape.

Fastighetsvärlden Idag 2015-03-19

Fler Nyheter från förstasidan

Stor jätte ännu osåld

Försäljningsplan gick inte i mål. 57.000 kvm omtyckt handel – men med minst ett stort frågetecken.

Lämnar Rikshem – blir vd för stor allmännytta

Äger cirka 10.000 bostäder.

Skiftar Selin-bolag som motpart i affär om 440 mkr

”Vi är mycket glada över att ha förvärvat denna fastighet”.

Bolagen som höjer hyrorna mest 2023

Snittet för hyreshöjningarna landar på 4,12 procent.

”Ingen ljusning i sikte under resten av 2020-talet”

Ny marknadsrapport för bostadsmarknaden.

Cibus nyemission växte

Ökades på med 130 mkr under torsdagskvällen – med rabatt om 10 procent mot börskursen. Ska lösa obligationslån.

Snabb affär nära Östermalmstorg

Från start till full betalning tog processen endast 15 dagar.

Vill sälja klassisk arena

FV berättar om fastighetsägandet runt om i landet.

Miljardaffär med köpcentrum

Två välkända handelsanläggningar byter ägare.

Köparens 7:e och 8:e köpcentrum

Proppen ur. FV summerar att 16 välkända anläggningar bytt ägare sedan 2020.

Realplay

En säsong med återbruk – och obligationer

Det senaste året har Realplay producerat ett 30-tal program, några av dem väckte extra intresse och FV listar här dessa godbitar.

JM säljer för 676 miljoner

Plötsligt en stor bostadsaffär. FV berättar om köparen.

Bostäder i clinch med stigande räntor

De ”säkra” intäkterna räcker inte för att försvara aktiekurserna.

Rik privatfamilj vill köpa – redo förvärva för miljarder

Letar efter volymer om minst 1.000 lägenheter. Berättar för FV.

Tillbaka till förstasidan