Rikshem ser möjligheter i oroliga tider

Rikshem har presenterat ett starkt resultat. Vd Anette Frumerie ser affärsmöjligheter i en tid med inflationsoro och kommande räntehöjningar.

Hyresintäkterna uppgick till 770 mkr för perioden. Nivån är en begränsad ökning i jämförelse med tidigare period. Ökade kostnader för el innebär att driftnettot minskar i perioden. Fastighetsbeståndets värde ökade till 59 683.

– Rikshem bedriver verksamhet med ett långsiktigt fokus. Vi ska äga fastigheter över lång tid och kunna möta våra kunders och ägares förväntningar under olika konjunkturer. Även om marknads- och omvärldsförutsättningarna har förändrats under året arbetar vi målmedvetet med effektiviseringar och energieffektiviseringar för att minska kostnader. Jag konstaterar att Rikshem står stabilt i dessa tider. Inflationsoro och kommande räntehöjningar kan även skapa möjligheter till nya affärer för Rikshem, säger Anette Frumerie, vd på Rikshem.

Rikshems nyckeltal:

  • Hyresintäkterna uppgick till 770 mkr (760)
  • För jämförbara fastigheter ökade hyresintäkterna med 7 mkr eller 1,2 procent
  • Driftsöverskottet minskade med 15 mkr till 385 mkr (400)
  • Förvaltningsresultatet minskade med 3 mkr eller 1,0 procent till 272 mkr (275)
  • Periodens resultat före skatt ökade med 491 mkr eller 113 procent till 924 mkr (433)
  • Värdeförändring för förvaltningsfastigheter uppgick till 124 mkr (95)
  • Fastighetsbeståndets värde, inkl joint ventures, uppgick till 59 683 mkr (58 780)
  • Totalavkastning, avseende rullande 12 månader inkl joint ventures, uppgick till 13,8 procent (13,9)

Fler Nyheter från förstasidan

Ny tokrusning på börsen efter nya siffror

Se vilka bolag som stack iväg mest på de positiva nyheterna från andra sidan Atlanten.

Han får höjdarjobb hos Serneke

Bakgrund hos Hufvudstaden, Skanska och Svenska Hus.

AL tecknar avtal om 63.000 kvm i Hagastaden

Fem exploateringsavtal klara. Redo för total investering på 5 miljarder kronor. Har redan 80.000 kvm lokaler i området.

Högtryck på hotellen – men prisökningar kan slå tillbaka

Rejält lyft för Stockholm jämfört med 2019, men andra ännu bättre.

Glädjerus på börsen – ett bolag upp hela 11 procent

En riktigt positiv handelsdag på börsen under måndagen. Flera fastighetsaktier nästan rusat uppåt.

Nu är Karlatornet snart högst i Sverige

På väg att peta Turning torso från tronen.

”Är som ett hajstim”

Ilija Batljan: ”När allt är bra är alla ens kompisar. Tills man börjar blöda. Då blir man uppäten.”

Besvikelsen över satsningen i New York

Vakanser på 93 respektive 60 procent i kontorsprojekt på Manhattan. FV går igenom läget.

Överväger försäljningar

Äger över 500.000 bostäder. Öppnar för att sälja för över 100 miljarder kronor till delägare. Per Ekelund berättar för FV.

CLS säljer för en halv miljard

Läs om ägarbilden i det ”svenska” bolaget.

Nej till fyra nya IES-skolor – bolag drabbas

Fv berättar vilka fyra fastighetsbolag som drabbas av beslutet.

SBB sålt allt i Stenhus

SBB har avyttrat sitt aktieinnehav i noterade Stenhus Fastigheter.

Storbolag faller tungt

Tufft för flera av de allra största fastighetsbolagen på börsen under tisdagen.

Domstol fäller Skanskas nya hotell

Tvingas börja om på ruta ett.

Tillbaka till förstasidan