Telias båda områden i Farsta.

Rikshem och Ikano köper Teliafastighet från RBS

Blå, gröna och gula hus

  • Blått är den högsta klassen och omfattar synnerligen kulturhistoriskt värdefull bebyggelse som motsvarar fordringarna för byggnadsminnen i kulturminneslagen.
  • Grön klassning innebär också ett högt kulturhistoriskt värde och betyder att bebyggelsen är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.
  • Gult är den tredje nivån som används vid klassificering. Gult innebär att bebyggelsen har positiv betydelse för stadsbilden och/eller har ett visst kulturhistoriskt värde.

Källa: Stadsmuseet

Visa faktaruta

Pris: Drygt 1 miljard – Planerar investera 7–8 miljarder i 3.000 bostäder i Farsta. Kontorslokalerna i Farsta som Teliasonera ska lämna vid flytten till Arenastaden har pekats ut som Stockholmsområdets mest svåruthyrda för kontorsbruk (läs mer här). Totalt rör det sig om cirka 100.000 kvm lokaler.

Nu blir det istället stora mängder bostäder på tomten.

RBS Nordisk Renting säljer fastigheten till duon Ikano och Rikshem som planerar att utveckla 3.000 bostäder där, varav minst en tredjedel ska bli hyresrätter.

JLL Tenzing var rådgivare till säljaren och Cushman & Wakefield till köparna.

Av de existerande byggnaderna räknar Rikshem och Ikano med att behålla runt en fjärdedel av dagens lokaler medan resten ska rivas. Några byggnader får inte rivas.

För Rikshem och Ikano väntar investeringar på 7–8 miljarder kronor. Köpeskillingen från RBS Nordisk Rening är dock ännu hemlig.

RBS Nordisk Renting förvärvade Teliafastigheterna i september 2001 för 1.030 miljoner kronor (läs mer här). Då fanns ett långt hyreskontrakt med staten som storägare på andra sidan.

Enligt Fastighetsvärdens källor är köpeskillingen nu i nivå med, eller strax över, vad säljaren betalade för 14 år sedan. Köparna Rikshem och Ikano tar en risk i affären eftersom det inte finns någon godkänd plan för bostäder på fastigheterna. Enligt uppgift till FV finns det inte heller något i kontraktet som reglerar det. Fastigheterna är blå och grönklassade (de båda högsta klassificeringarna).

White Arkitekter har fått köparnas uppdrag att jobba med planen.

– Det är ett väldigt intressant område som på flera sätt under en längre tid har varit stängt för de boende i närområdet. Vi kommer att jobba med att hitta en ny vision för området. Det kommer att bli en intressant dialog. Vi kommer att ha ett startmöte med Stockholms stad i augusti, säger Anna Öhlin vid White Arkitekter till Fastighetsvärlden.

Hon berättar att det är utmanande arbetet med att förvandla kontorsområdet till ett bostadsområde. Hon pekar bland annat på problematiken ned de blå och grönklassade byggnaderna samt att Nynäsvägen, som går alldeles bredvid är högt trafikerad.

– Vårt mål är att tillföra något som idag inte finns i området. Stockholms stad har planer för hur Farsta ska växa, och detta är ett alldeles utmärkt exempel på var Farsta kan växa. Vi vill även jobba med hur man kan knyta ihop området och Farsta med Breviken som finns på andra sidan Nynäsvägen. Då krävs broförbindelse över vägen för att nå till vattnet, säger Anna Öhlin.

Området Vitsand.
Området Vitsand.

”Teliafastigheten” består egentligen av två områden. Det ena utgörs av de fyra större skivhusen som ligger norr om Ågesta Broväg. Detta område kallas Vitsand. Byggnaderna har åtta våningar vardera och fasaderna har olika färger. Denna fastighet är grönklassad (läs mer om klassificeringssystemet i spalten till höger). Längst i norr är telekommunikationstornet, med bolagets logga, ett landmärke.

Området Mårbacka.
Området Mårbacka.

Den andra fastigheten ligger söder om Ågesta Broväg men även den längs med Nynäsvägen även om avståndet är något längre. Området kallas Mårbacka och byggnaderna är lägre, tre-fyra våningar. Området bebyggdes när Televerket expanderade sin verksamhet. Byggnaden belönades 1969 med Kasper Salin-priset 1969 och är blåklassad.

Televerkets förvaltningsbyggnader, som fastigheterna benämndes från början, byggdes mellan 1962–1972.

Norr om det aktuella Teliaområdet planerar Peab för cirka 180 lägenheter i projektet Burmanstorp och söder om Teliaområdet planerar Stockholms stad för ett nytt livsmedelscentrum. Ett flertal verksamheter från Slakthusområdet/Enskede ska flytta hit.

Ilija Batljan, vice VD och chef för affärsutveckling på Rikshem:

– Vi ser en oerhörd potential i detta område och ser fram emot att utveckla det tillsammans med Ikano Bostad. Vi vill bygga ”den moderna ABC-staden” genom att skapa attraktiva bostäder i en fin miljö med bra kommunikationer till både handel och samhällsservice.

Tillträde sker den 1 juli och byggstart planeras ske under 2017-2018. TeliaSonera sitter kvar i lokalerna till årsskiftet 2016/2017. TeliaSonera har tidigare, enligt vad Fastighetsvärlden kunnat avslöja, betalat 247 miljoner kronor för att köpa sig ur det löpande hyreskontraktet (läs mer här)

– När vi utvecklar området kommer vi självklart att ta hänsyn till de arkitektoniska och kulturella värdena och i samklang med detta skapa ett modernt bostadsområde. Som den nationella allmännyttan tänker vi ta det ansvar för söderort som vi tycker varit glömt under många år. Helst vill vi börja bygga hyresrätter direkt, området är redan exploaterat, avslutar Ilija Batljan.

Robert Jaaniste, Ikano Bostads VD:

– Farsta har stora utvecklingsmöjligheter och vi är glada att vi kan fortsätta utveckla kvadratsmarta hem i Söderort där vi redan äger 3.000 lägenheter och sedan flera år är en närvarande och socialt engagerad fastighetsägare. Det här kommer att bli ett av Stockholms större nybyggnadsprojekt. Här kan vi vara med och utveckla den moderna staden och vi ser fram mot att göra det tillsammans med Rikshem.

Lennart Ingefeldt, kundansvarig på Nordisk Renting:

–  Vi är mycket glada att vi sålt till Rikshem och Ikano Bostad, två stabila och långsiktiga ägare. Det här är ett område som har ett stort symbolvärde för många i södra Stockholm och vi har lagt ned ett omsorgsfullt arbete på att hitta rätt köpare.

Fastighetsvärlden Idag 2015-06-15

Idag de aktuella byggnaderna av 101.000 kvm lokaler. De båda områdena förbinds via en 400 meter lång kulvert. Bild: JLL Tenzing.
Idag de aktuella byggnaderna av 101.000 kvm lokaler. De båda områdena förbinds via en 400 meter lång kulvert.
Robert Jaaniste, Ikano, Monica von Schmalensse, White, och Ilija Batljan, Rikhem.
Robert Jaaniste, Ikano, Monica von Schmalensse, White, och
Ilija Batljan, Rikhem.

Fler Nyheter från förstasidan

Här gräver Batljan för kinesiska hus åt Amasten

SBB-grundaren extraknäcker för att hålla byggpriserna nere?

Fullständig jackpot för Intea – vinner totalt 35.000 kvm

Tredje ”vinsten”. FV bedömer projektinvesteringen till totalt 1,5 miljarder kronor.

Öppnar för att sälja anrika huset i Gamla stan

”Vi är beredda att köpa huset för vad det kan vara värt – om vi har råd.”

Växer i residensstaden efter nytt förvärv

Har sedan 2007 successivt byggt upp beståndet.

Efter misstankarna – grönt ljus för SBB:s planer i Boden

Tidigare stoppad affär nu genomförd.

Smällen för SSM: Staden vill skrota Tellus Towers

Stockholms stads nya förslag.

Porträtt

Spejar efter nya lösningar

Lagspelare. Maria Lidström har stor erfarenhet av komplexa projekt. Men det är inte tekniken som sporrar henne i jobbet. Det är att tillsammans med medarbetare och samarbetspartners finna de bästa lösningarna.

Klart med vem som köper för miljard från Gyllenhammar

Vd:n i säljande bolaget behåller delar.

Tunga vd:ar talar på stor bostadsdag

Snart dags för höstens stora seminarium om bostäder.

Handelsbanken stänger hälften av kontoren snabbt

Se FV:s lista över hur många bankkontor det finns i Sverige idag och hur många det fanns för fyra år sedan.

Miljardaffär bekräftad

Omfattar 200.000 kvm i form av åtta lager- och logistikfastigheter.

Svensk seger i Mipim Awards

Akademiska Hus vann prestigefyllda priset. ”Firar med hejarop på mejlen”.

Planerar sälja till Blackstone – för 841 miljoner

Affären avbröts av Covid19 i våras – nu återupptas processen.

Amasten förvärvar för 460 mkr

Stor affär i Västsverige om totalt 29.076 kvadratmeter.

Tillbaka till förstasidan