Riksbankens undersökning: ”Efterfrågan börjar vika”

Konjunkturläget är fortsatt bra. Men det kommer nu allt fler tecken på att efterfrågan börjar vika. Det rapporterar de svenska storföretagen i Riksbankens företagsundersökning. Företagens kostnader har fortsatt att öka och man höjer priserna både mer och oftare än normalt. Dessutom planerar man överlag att fortsätta höja priserna det kommande året.

Det är framförallt industriföretagen som är nöjda med konjunkturläget. Delar av handeln upplever istället att efterfrågan redan är svag eftersom inflationen har urholkat hushållens köpkraft. Inom byggindustrin är produktionstakten fortsatt hög men orderingången för nya bostäder har bromsat in tydligt.

En klar majoritet av företagen förväntar sig att konjunkturläget kommer att försämras det närmaste halvåret. Utvecklingen av energipriserna pekas genomgående ut som den största riskfaktorn. Men även inflations- och ränteuppgången med dess potentiella effekter på hushållens efterfrågan nämns av många. Den senaste tidens svaga utveckling av växelkursen nämns som ett stort bekymmer av handelsföretag som importerar varor.

De senaste åren har efterfrågan varit stark och tillsammans med produktions- och leveransstörningar och en brist på viktiga insatsvaror har detta lett till snabbt stigande kostnader och högre priser. Priserna höjs nu oftare och i större steg än tidigare. Inom handeln har man exempelvis anställt extra personal för att hinna med att ändra priserna i den takt som kostnaderna ökar. Det har även blivit svårt att träffa avtal om priser för leveranser längre fram i tiden, eftersom osäkerheten om kostnaderna är stor.

Den väntade försvagningen av konjunkturen har ännu inte påverkat sysselsättningen. Tvärtom har efterfrågan på personer med specialistkompetenser ökat. En företagsledare beskriver situationen som närmast en huggsexa om vissa specialister. Även om lönerna för vissa grupper har ökat menar såväl företag som de parter på arbetsmarknaden som Riksbanken intervjuat att löner utöver avtal, så kallad löneglidning, för närvarande är ett relativt litet problem jämfört med andra kostnadsökningar.

Både företagen och arbetsmarknadsorganisationerna anser att inflationen kommer att göra den kommande avtalsrörelsen mer utmanande än på många år. Det är också svårt att säga hur långa avtalen kommer att bli. Samtidigt hyser man en stark tilltro till att förhandlingarna kommer att leda till centrala avtal som hela arbetsmarknaden kommer att följa. Citatet ”Den svenska modellen kommer att hålla ihop. Det ligger i allas intresse” är talande. Men flera faktorer som en allt större brist på arbetskraft, högre löner i konkurrerande länder och företagens förhållandevis goda lönsamhet talar för högre generella lönekrav än i de senaste årens avtalsrörelser.

Fler Nyheter från förstasidan

Realplay

Kista är en nyckelfråga för Ericsson

Samverkansprojektet Kista Limitless har nu varit igång i drygt ett år. Under det året har man satt igång en rad aktiviteter samtidigt som de långsiktiga planerna fortsätter att mejslas fram.

Nya Neobo noteras 10 februari

Det nya bolagen blir ett av det största renodlade noterade bostadsbolagen i Sverige.

Segt för möjlig jätteaffär om 40 miljarder

Kan bli en av de största affärerna i Sverige någonsin om den lyckas. FV berättar vad som händer.

Fabege ökar intäkter men tappar värde

Fabege fortsätter att leverera positiva nettouthyrning, med det räckte inte till att hålla uppe värdena under 2022.

MKB förlorade om kriminella vid skjutning

”Nu har vi dragit det här hela vägen”.

Starkt från Vasakronan – men ingen utdelning

188-miljardersbolaget visar nyckeltalen för 2022. Fastighetsvärdena skrevs ner under fjärde kvartalet.

Årets lokalkonsult 2022

Den meriterade juryn har korat en vinnare.

Två har hittat nya hem i Bromma –  totalt 16.000 kvm

Två stora hyresavtal är klara när planer på stor stadsutveckling är på gång.

Intar vad som kan bli stans häftigaste takbar

Fantastisk utsikt över Stockholm.

Lämnar Skanska efter 20 år  – får toppjobb vid Humlegården

Blir fastighets- och uthyrningschef.

Bostadsutvecklare varslar 15 procent av arbetsstyrkan

Uppgifter till FV: Närmare 40 anställda berörs.

Hyr takvåning om 2.600 kvm

Två tredjedelar av den stora projektfastigheten på östra Kungsholmen är nu uthyrd.

Årets affärskonsult 2022

”Det är smickrande, så klart”. Jobbat med fastighetstransaktioner i 20 år.

Zlatan Ibrahimovic köper på Östermalm igen

FV berättar detaljerna. Hela 55 procents värdeuppgång på tre år. Snabb affär.

Tillbaka till förstasidan