Riksbankens undersökning: ”Efterfrågan börjar vika”

Konjunkturläget är fortsatt bra. Men det kommer nu allt fler tecken på att efterfrågan börjar vika. Det rapporterar de svenska storföretagen i Riksbankens företagsundersökning. Företagens kostnader har fortsatt att öka och man höjer priserna både mer och oftare än normalt. Dessutom planerar man överlag att fortsätta höja priserna det kommande året.

Annons

Det är framförallt industriföretagen som är nöjda med konjunkturläget. Delar av handeln upplever istället att efterfrågan redan är svag eftersom inflationen har urholkat hushållens köpkraft. Inom byggindustrin är produktionstakten fortsatt hög men orderingången för nya bostäder har bromsat in tydligt.

En klar majoritet av företagen förväntar sig att konjunkturläget kommer att försämras det närmaste halvåret. Utvecklingen av energipriserna pekas genomgående ut som den största riskfaktorn. Men även inflations- och ränteuppgången med dess potentiella effekter på hushållens efterfrågan nämns av många. Den senaste tidens svaga utveckling av växelkursen nämns som ett stort bekymmer av handelsföretag som importerar varor.

De senaste åren har efterfrågan varit stark och tillsammans med produktions- och leveransstörningar och en brist på viktiga insatsvaror har detta lett till snabbt stigande kostnader och högre priser. Priserna höjs nu oftare och i större steg än tidigare. Inom handeln har man exempelvis anställt extra personal för att hinna med att ändra priserna i den takt som kostnaderna ökar. Det har även blivit svårt att träffa avtal om priser för leveranser längre fram i tiden, eftersom osäkerheten om kostnaderna är stor.

Den väntade försvagningen av konjunkturen har ännu inte påverkat sysselsättningen. Tvärtom har efterfrågan på personer med specialistkompetenser ökat. En företagsledare beskriver situationen som närmast en huggsexa om vissa specialister. Även om lönerna för vissa grupper har ökat menar såväl företag som de parter på arbetsmarknaden som Riksbanken intervjuat att löner utöver avtal, så kallad löneglidning, för närvarande är ett relativt litet problem jämfört med andra kostnadsökningar.

Både företagen och arbetsmarknadsorganisationerna anser att inflationen kommer att göra den kommande avtalsrörelsen mer utmanande än på många år. Det är också svårt att säga hur långa avtalen kommer att bli. Samtidigt hyser man en stark tilltro till att förhandlingarna kommer att leda till centrala avtal som hela arbetsmarknaden kommer att följa. Citatet ”Den svenska modellen kommer att hålla ihop. Det ligger i allas intresse” är talande. Men flera faktorer som en allt större brist på arbetskraft, högre löner i konkurrerande länder och företagens förhållandevis goda lönsamhet talar för högre generella lönekrav än i de senaste årens avtalsrörelser.

Fler Nyheter från förstasidan

Metropole, The Node, Ellipsen, Sergel

Avicii-kapital in i satsning på coworking

Berättar för FV om satsningen och att bolaget i gengäld ska sätta fart på kultursatsning i hjärtat av Stockholm.

Fick sparken som vd – går till skandalomsusat bolag

Flera höga tjänstemän har lämnat bolaget på kort tid.

Inleder ny stor satsning – värvar två från konkurrent

Stort konsultbolag gör inbrytning inom nytt segment. FV berättar om framtidsplanerna.

LKF Lund 1000 bostäder

Vill bygga 1.000 bostäder i Lund

Stort stadsutvecklingsprojekt i norra Lund. Samarbete med flera aktörer.

Norra Sundskajen, Malmö

Bilder: Så kan Ön byggas ut med 250 bostäder

Riskbyggen vill tillsammans med Sundprojekt bygga 250 bostäder i elva nya bostadshus  på Ön.

Stänger hos Hufvudstaden bredvid NK

Två stora butikslokaler snart tomställda mitt i Stockholm.

Sagax räddar kvar större hyresgäst

Förlänger och totalrenoverar. Varit hyresgäst i snart 20 år.

Gjorde klassiker med namnbyte före konkurs

Känd bostadsutvecklare fann villig ”köpare” – bolaget i konkurs några få månader senare.

Projekt

Så blir AL:s nya Mälarterrassen

Atrium Ljungbergs projekt mitt i Slussen ska knyta ihop Söder. Den 6 juni invigs omgivningen.

Här byggstartas 400 – med toppolitiker

Wallenstam lockade Magdalena Andersson till invigning.

Klart: Dom i hovrätten mot fd Baldertoppar – ändrar

Alla elva överklagade tingsrättens dom. Nu har en lätt oenig Svea hovrätt meddelat sin dom. 1.453 dagar efter att toppduon anhölls.

Öppnar del av 2.800 kvm vid Sergel efter förseningar

”Vi hade inte kunnat realisera vår vision utan alla som tror på och investerar i projektet”.

Nyfosa backar – ska inte sälja

Genomfört en riktad nyemission och tillförts cirka 1,7 miljarder kronor. Läs om vilka som fanns med.

Kåpan och AP4 tar över SHF helt när LF lämnar

Äger fastigheter för 15 miljarder.

Tillbaka till förstasidan