Riksbanken: Fastighetsbranschen av särskild vikt för stabiliteten

Försämrade ekonomiska utsikter och täta länkar mellan olika branscher ökar risken för att priserna på kommersiella fastigheter ska falla, skriver Riksbanken i sin halvårsvisa rapport över finansiell stabilitet.

Riksbanken bedömer, i sin halvårsvisa rapport, att det svenska finansiella systemet för stunden fungerar tillfredsställande.

Men om krisen blir utdragen ökar riskerna för den finansiella stabiliteten.

Riksbanken bedömer i rapporten att många fastighetsföretag har en begränsad kassalikviditet i relation till sina kortfristiga skulder, vilket gör att de riskerar att snabbt få problem om intäkterna minskar kraftigt.

Det finns täta länkar mellan olika företag och branscher, skriver Riksbanken, vilket bidrar till att problem i en bransch kan spridas till andra närliggande branscher. Exempelvis påverkas fastighetsföretagen när hyresintäkterna från detaljhandel, hotell och restauranger krymper.

Ett stort problem för fastighetsföretagen i dagsläget är att många hyresgäster har svårt att betala hyrorna på grund av att deras intäkter har fallit snabbt och kraftigt. Med försämrade ekonomiska utsikter och om finansieringskostnader stiger, ökar risken för att priserna på kommersiella fastigheter ska falla, menar Riksbanken.

Vidare är kontor den största branschen. I den branschen har fastighetsvärdena stigit tydligast under de senaste åren. Eftersom transaktionerna varit så få är det dock svårt att veta vilken effekt den senaste tidens utveckling hittills har haft på fastighetsvärdena.

Men en del företag har redan nu redovisat nedskrivningar av värdet på sina fastigheter i kvartalsrapporterna, fortsätter Riksbanken.

Eftersom bankerna har stora exponeringar mot fastighetsbranschen är den särskilt viktig för den finansiella stabiliteten. Fastighetsföretag står för en stor del, drygt 40 procent, av upplåningen hos banker. Problem i fastighetsbranschen riskerar därför att få stora konsekvenser för den finansiella stabiliteten. Om fler företag drabbas av betalningssvårigheter eller går i konkurs medför det att bankernas kreditförluster ökar, fortsätter Riksbanken.

Men det är svårt att, i detta läge, uppskatta hur stora de realekonomiska effekterna kan bli.

I den penningpolitiska rapporten i april resonerade Riksbanken om utvecklingen i två olika scenarier, där svensk BNP faller med 7 respektive 10 procent i år, samtidigt som arbetslösheten stiger till 10 respektive 11 procent.

Fler Nyheter från förstasidan

Börsbolag redo att sälja mitt på Östermalm

Nästan 12.000 kvm. Läge som kan attrahera flera investerargrupper.

Tänkt storspelare gör första större förvärvet

Investerar i närheten av slottsmiljö.

Realplay

Kista är en nyckelfråga för Ericsson

Samverkansprojektet Kista Limitless har nu varit igång i drygt ett år. Under det året har man satt igång en rad aktiviteter samtidigt som de långsiktiga planerna fortsätter att mejslas fram.

Nya Neobo noteras 10 februari

Det nya bolagen blir ett av det största renodlade noterade bostadsbolagen i Sverige.

Segt för möjlig jätteaffär om 40 miljarder

Kan bli en av de största affärerna i Sverige någonsin om den lyckas. FV berättar vad som händer.

Fabege ökar intäkter men tappar värde

Fabege fortsätter att leverera positiva nettouthyrning, med det räckte inte till att hålla uppe värdena under 2022.

MKB förlorade om kriminella vid skjutning

”Nu har vi dragit det här hela vägen”.

Starkt från Vasakronan – men ingen utdelning

188-miljardersbolaget visar nyckeltalen för 2022. Fastighetsvärdena skrevs ner under fjärde kvartalet.

Årets lokalkonsult 2022

Den meriterade juryn har korat en vinnare.

Två har hittat nya hem i Bromma –  totalt 16.000 kvm

Två stora hyresavtal är klara när planer på stor stadsutveckling är på gång.

Intar vad som kan bli stans häftigaste takbar

Fantastisk utsikt över Stockholm.

Lämnar Skanska efter 20 år  – får toppjobb vid Humlegården

Blir fastighets- och uthyrningschef.

Bostadsutvecklare varslar 15 procent av arbetsstyrkan

Uppgifter till FV: Närmare 40 anställda berörs.

Hyr takvåning om 2.600 kvm

Två tredjedelar av den stora projektfastigheten på östra Kungsholmen är nu uthyrd.

Tillbaka till förstasidan