Riksbanken: Fastighetsbranschen av särskild vikt för stabiliteten

Försämrade ekonomiska utsikter och täta länkar mellan olika branscher ökar risken för att priserna på kommersiella fastigheter ska falla, skriver Riksbanken i sin halvårsvisa rapport över finansiell stabilitet.

Riksbanken bedömer, i sin halvårsvisa rapport, att det svenska finansiella systemet för stunden fungerar tillfredsställande.

Men om krisen blir utdragen ökar riskerna för den finansiella stabiliteten.

Riksbanken bedömer i rapporten att många fastighetsföretag har en begränsad kassalikviditet i relation till sina kortfristiga skulder, vilket gör att de riskerar att snabbt få problem om intäkterna minskar kraftigt.

Det finns täta länkar mellan olika företag och branscher, skriver Riksbanken, vilket bidrar till att problem i en bransch kan spridas till andra närliggande branscher. Exempelvis påverkas fastighetsföretagen när hyresintäkterna från detaljhandel, hotell och restauranger krymper.

Ett stort problem för fastighetsföretagen i dagsläget är att många hyresgäster har svårt att betala hyrorna på grund av att deras intäkter har fallit snabbt och kraftigt. Med försämrade ekonomiska utsikter och om finansieringskostnader stiger, ökar risken för att priserna på kommersiella fastigheter ska falla, menar Riksbanken.

Vidare är kontor den största branschen. I den branschen har fastighetsvärdena stigit tydligast under de senaste åren. Eftersom transaktionerna varit så få är det dock svårt att veta vilken effekt den senaste tidens utveckling hittills har haft på fastighetsvärdena.

Men en del företag har redan nu redovisat nedskrivningar av värdet på sina fastigheter i kvartalsrapporterna, fortsätter Riksbanken.

Eftersom bankerna har stora exponeringar mot fastighetsbranschen är den särskilt viktig för den finansiella stabiliteten. Fastighetsföretag står för en stor del, drygt 40 procent, av upplåningen hos banker. Problem i fastighetsbranschen riskerar därför att få stora konsekvenser för den finansiella stabiliteten. Om fler företag drabbas av betalningssvårigheter eller går i konkurs medför det att bankernas kreditförluster ökar, fortsätter Riksbanken.

Men det är svårt att, i detta läge, uppskatta hur stora de realekonomiska effekterna kan bli.

I den penningpolitiska rapporten i april resonerade Riksbanken om utvecklingen i två olika scenarier, där svensk BNP faller med 7 respektive 10 procent i år, samtidigt som arbetslösheten stiger till 10 respektive 11 procent.

Fler Nyheter från förstasidan

Savana och SBB satsar 800 miljoner i projekt

Läs om de ekonomiska detaljerna kring uppgörelsen.

SBB om den banbrytande inbrytningen

”För inte så länge sedan ägde kommunerna alla fastigheter för skolor och äldreboenden”. Berättar för FV.

Han blir ny Uppsalachef hos Vasakronan

Tar även plats i ledningsgruppen.

"I botten finns en ovilja"

Stjärnarkitekten om att staden vill stoppa Tellus Towers.

Efter Inteas jackpot – nu anmäls polisen

SBB kommenterar upphandlingen och funderar på framtiden i staden.

Batljans nya satsning: Leds av flera tidigare toppmilitärer

Läs om SBB:s nya affärsområde och toppnamnen bakom. Ilija Batljan berättar för FV om investeringsmålet. FV har även pratat med den nya toppchefen.

Överraskande: Thögersen lämnar vd-stolen i Catena

Berättat för styrelsen att han kommer att lämna under 2021.

Söker partner till fastigheter värda hela 8 miljarder

Öppnar för stor delförsäljning och att ta in långsiktiga delägare. Behåller stor fastighet mitt i Stockholm.

Humlegården gör tung rekrytering från Kungsleden

Får en nyinrättad roll som COO.

Wästbygg ska börsnoteras – men Arnhult säljer inte

Vd:n säljer delar av sitt innehav. Storägaren Rutger Arnhult behåller allt.

Här gräver Batljan för kinesiska hus åt Amasten

SBB-grundaren extraknäcker för att hålla byggpriserna nere?

Heimstaden köper för 8,6 mdr

3.900 bostäder ingår i bolagets senaste jätteköp.

Fullständig jackpot för Intea – vinner totalt 35.000 kvm

Tredje ”vinsten”. FV bedömer projektinvesteringen till totalt 1,5 miljarder kronor.

Öppnar för att sälja anrika huset i Gamla stan

”Vi är beredda att köpa huset för vad det kan vara värt – om vi har råd.”

Tillbaka till förstasidan